Mikor célszerű és mikor kell üzleti tervet készítenie egy vállalkozásnak? Kinek szól az üzleti terv?

2014. július 21.

Nem vitás, hogy egy alapos üzleti terv készítése csak előnyére válhat a vállalkozásnak, ennek ellenére alig akad olyan vállalkozó, aki azt el is készíti. Pedig az üzleti terv képes bemutatni, hogy érdemes-e belekezdenünk az adott vállalkozás vagy fejlesztési elképzelés megvalósításába, illetve az objektív elemzés szerint eredményessé válhat-e a vállalkozásunk. Kivételt képeznek azok a vállalkozások, akik ún. "egyszerűsített" üzleti terveket készítenek, amelyeket egy vállalkozás pl. hitelfelvételhez vagy pályázati támogatáshoz köteles készíteni, azonban ezek a tervek tartalmukban nem minden esetben nevezhetők üzleti tervnek.

Ha nagyon leegyszerűsítjük, akkor alapvetően kétféle üzleti terv készíthető. Az egyik saját magunk "megnyugtatására" (vagy éppen bosszúságunkra, ha az elemzés azt hozza, hogy el kell vetnünk a korábban jónak tűnő üzleti ötletet). Így pl. célszerű üzleti tervet készíteni a vállalkozás megkezdése előtt, már működő vállalkozás esetén egy beruházásról való döntéshez, vagy éppen egy új technológiai eljárás bevezetése előtt.
A másik jellemző eset, amikor a vállalkozásnak kötelező üzleti tervet készítenie, pl. olyan kívülállók számára, akik egy adott fejlesztési elképzeléshez vagy éppen a vállalkozásunk működéséhez forrást nyújthatnak, ilyen tipikus esetek a pályázati támogatások, a hitelfelvétel, illetve a kockázati tőkebevonás.

Mit tekintünk üzleti tervnek?
Az üzleti terv a vállalkozás közelmúltbeli és jelenlegi működésének tényadatai alapján próbál előrejelzést adni a vállalkozás jövőbeni működését illetően. Ezt az előrejelzést, becslést a várható működési-gazdasági folyamatok ismeretében teszi meg. Az üzleti terv tehát egy koncepció, ami a vállalkozás külső és belső elemzése alapján megmutatja a konkrét célokat, és a célok eléréséhez vezető utat egy fejlesztési ötlethez a vállalkozás működéséhez, a vállalkozási stratégia lebontásához, stb. kapcsolódóan.
Leegyszerűsítve, az üzleti terv annak a leírása, hogy hogyan képzeljük el a vállalkozásunkat a jövőben, azaz leírjuk, hogy mit tervezünk megtenni és ezt elképzeléseink szerint hogyan csináljuk.

Kik készítenek üzleti tervez és az kiknek szól?
Mindazoknak, akik üzletszerűen vállalkozni szeretnének (legyen szó a legegyszerűbbnek tűnő vállalkozásról), tőkét, időt, energiát kívánnak fektetni egy vállalkozásba, gyakorlatilag "kötelező" időt szánni az üzleti terv készítésére.
Egy induló vállalkozás esetében, akár befektetőt szeretnénk bevonni, akár az üzleti elképzelés életképesség szeretnénk elemezni, nem is kellene, hogy kérdés legyen az üzleti terv készítésének szükségessége. Szinte mindegyik vállalkozás, amely ma már több számjegyű eredményeket tudhat magáénak, papíron kezdte működését, egy jó üzleti tervvel.
Ugyanakkor az is hibás elképzelés, hogy üzleti tervre csak az induló vállalkozásoknak van szükségük, hiszen egy új fejlesztés bevezetése, méretváltás, új befektető bevonás, stb. előtt elengedhetetlen információkat nyújthat az üzleti terv a döntéshozatalhoz. Emellett önmagában egy komplexebb gazdálkodási-működési tevékenységet folytató vállalkozás operatív működését is kiválóan támogatja az évente felülvizsgált üzleti terv. Működő vállalkozások esetén akkor is célszerű üzleti tervet készíteni vagy a meglévőt felülvizsgálni, ha új terméket / szolgáltatást szeretnénk bevezetni, új pénzügyi szakasz kezdődik a vállalkozás életében, további erőforrások bevonására van szükségünk, a már említett méretváltás vagy éppen vezető váltás előtt áll a cég.
Az, hogy kiknek szól az üzleti terv, kik annak célcsoportjai szoros összefüggésben áll a terv készítésének céljával, mivel az üzleti terv minden esetben valamilyen döntést alapoz meg.
Az üzleti terv készülhet a vállalkozás belső érintettjei számára, úgymint pl. tulajdonosok, igazgatók, menedzserek, vezetők, elnökség, felügyelő, illetve ellenőrző bizottság, tőketulajdonosok. Ilyen esetben az üzleti terv belső döntések megalapozását szolgálja, a terv tartalmát tekintve a gazdálkodási-pénzügyi-működési keretek nagyon pontos kidolgozása jellemzi.
Üzleti partnerek részére is készülhet az üzleti terv, úgymint állandó vagy leendő üzleti partnerek (pl. beszállítók, intézményi vevők), stratégiai-szövetségi partnerek, projekt konzorciumi tagjai, részvényesek. Az üzleti terv célja ilyen esetben az, hogy a leendő társakat meggyőzzük az üzleti kapcsolatra lépésről, vagy a már meglévő partnereket az együttműködés további folytatásáról. Az ilyen céllal készült üzleti tervet az jellemzi, hogy az együttműködés lehetséges előnyeit és hátrányait mutatja be.
Végül, de nem utolsó sorban az üzleti terv készülhet külső felek, jogi személyek részére, úgymint: potenciális hitelezők, lehetséges támogatók, egyesületek, pályáztatók, szponzorok. Az ilyen céllal készült üzleti terv valamilyen külső erőforrás (rendszerint pénztőke, de előfordul, hogy humántőke) bevonására irányul, a terv lényege, hogy "eladjuk" az üzleti elképzelésünket, bizonyítsuk, hogy a vállalkozás/projekt várhatóan eredményes lesz és megtérül.

Attól függően, hogy kinek szól és milyen céllal készült az üzleti terv annak egyes részei is hangsúlyosabb vagy kevésbé hangsúlyos megvilágításba kerülnek.

Üzleti terv célja
Üzleti terv felhasználója
Hangsúlyosabb részek
A vállalkozás tevékenységi köreinek (portfólió) tervezése.
Tulajdonosok, vezetés és üzlettársak
- pénzügyi terv (jövedelmezőség)
- termelési/szolgáltatási terv
- megvalósíthatósági tanulmány
- marketing terv

Tevékenységi kör módosítás (tőkeemelés és idegen forrás bevonása).
Új, potenciális üzlettársak, tőkebefektetők
- vezetői összefoglaló
- pénzügyi terv
- marketing terv
- kockázatelemzés
- humánerőforrás terv

Üzletfelek, partnerek tájékoztatása.
Vevők, szállítók, konzorciumi tagok, egyéb partnerek.
- termelési/szolgáltatási terv
- megvalósíthatósági tanulmány
- marketing terv

Idegen forrás elérése (forgóeszköz és fejlesztési hitelek, támogatások).
Hitelezők, pénzintézetek, szponzorok, támogatók
Teljes üzleti terv:
- vezetői összefoglaló
- ágazati elemzés
- termelési / szolgáltatási terv
- megvalósíthatósági tanulmány
- pénzügyi terv
- marketing terv
- kockázatelemzés
- humánerőforrás terv