Az új vámügyintéző képesítés (04115001) képzési feltételei

Tisztelt Érdeklődők!

 

Az elmúlt hetekben jelentek meg a gazdálkodás és menedzsment ágazat könyvelés és adózás képzési területéhez tartozó programkövetelmények, többek között az új felnőttképzési rendszerben oktatható vámügyintéző képesítés képzési feltételeit tartalmazó programkövetelmény.

Amennyiben azonnal szeretne értesülni az induló adótanácsadó képzésről, kérjük regisztráljon és mi e-mailben tájékoztatjuk.

Regisztráció »»

 

 

 

A programkövetelményben foglalt feltételek

 

A képzés megkezdésének feltételei:

1. A képzés megkezdéséhez szükséges minimális iskolai végzettség: érettségi.

2. Szakmai előképzettségre vonatkozó követelmény:

a) Pénzügyi és számviteli ügyintéző szakma (korábbi, azonos megnevezésű végzettségeket is figyelembe lehet venni) vagy

b) a 3. pontban meghatározott szakmai gyakorlat.

3. Szakmai gyakorlatra vonatkozó követelmény:

A 2. a) pontban meghatározott végzettség hiánya esetén 1 éves (egybefüggő) szakmai gyakorlat, vámhatóságnál vagy vámügyi tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetnél (vám-ügynökség, vámtanácsadás, szállítmányozás, export/import tevékenység) teljesítve.

 

A képzés minimális óraszáma: 420 óra, maximális óraszáma: 600 óra. Ennek konkrét értékét a hamarosan elkészülő képzési program fogja tartalmazni.

 

A képzési modulok jellemzői:

Modul megnevezése

Óraszáma

Szakmai ismeretek mérése

 

min

max

mérési mód

időtartam

a mérést végzi

  • Áruosztályozási ismeretek

147

210

 

 

 

  • Vámjogi ismeretek

231

330

 

 

 

  • Ügyintézést támogató egyéb szakmai ismeretek

42

60

 

 

 

 

Felmentés a képzés egyes részei alól:

A képzés egyes részei alól nem ad felmentést a programkövetelmény.

 

Vámügyintéző képesítő vizsga

 

A képesítő vizsgára való jelentkezés feltétele, hogy a vizsgára jelentkező rendelkezzen a szakmai képzés követelményeinek teljesítését igazoló, a képző intézmény által kiállított tanúsítvánnyal.

 

A képesítő vizsga részei:

Írásbeli vizsga

 

Áruosztályozás és Vámjogi ismeretek

időtartama

„A” rész

  • Áruosztályozási ismeretek

60 perc

„B” rész

  • Vámjogi ismeretek

120 perc

 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó az írásbeli vizsga mindkét vizsgarészében a külön-külön megszerezhető összes pontszám legalább 60%-át elérte.

 

Projektfeladat

  • Komplex vámjogi esetpélda gyakorlati bemutatása

időtartama

  • Vizsgadolgozat védése (prezentációval)

20 perc (10 perc előadás)

 

A projektfeladat csak akkor kezdhető meg, ha a vizsgázó az írásbeli vizsga követelményeit eredményesen teljesítette.

 

A képesítő vizsga alóli felmentés szabályai:

A vizsgázó felmentést kap az írásbeli vizsga A) vizsgarész: Áruosztályozási ismeretek vizsgakövetelmény teljesítése alól, amennyiben 54 344 03 Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző szakképesítéssel vagy 51 344 07 Jövedéki ügyintéző vagy 51 344 08 Termékdíj ügyintéző részszakképesítéssel rendelkezik.