Az új 2022. első negyedévében induló vámügyintéző képesítés (04115001) képzési feltételei

Tisztelt Érdeklődők!

 

Új képzéseink 2022. első negyedévében indulnak.

Az induló csoportokban 2021. december végétől lehet regisztrálni. Amennyiben azonnal szeretne értesülni a vámügyintéző képzéseink indulásáról, kérjük regisztráljon és mi e-mailben tájékoztatjuk.

 

Regisztráció »»

 

 

A programkövetelményben foglalt feltételek

 

A képzés megkezdésének feltételei:

1. A képzés megkezdéséhez szükséges minimális iskolai végzettség: érettségi.

2. Szakmai előképzettségre vonatkozó követelmény:

a) Pénzügyi és számviteli ügyintéző szakma (korábbi, azonos megnevezésű végzettségeket is figyelembe lehet venni) vagy

b) a 3. pontban meghatározott szakmai gyakorlat.

3. Szakmai gyakorlatra vonatkozó követelmény:

A 2. a) pontban meghatározott végzettség hiánya esetén 1 éves (egybefüggő) szakmai gyakorlat, vámhatóságnál vagy vámügyi tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetnél (vám-ügynökség, vámtanácsadás, szállítmányozás, export/import tevékenység) teljesítve.

 

A képzés minimális óraszáma: 420 óra, maximális óraszáma: 600 óra. Ennek konkrét értékét a hamarosan elkészülő képzési program fogja tartalmazni.

 

A képzési modulok jellemzői:

Modul megnevezése

Óraszáma

Szakmai ismeretek mérése

 

min

max

mérési mód

időtartam

a mérést végzi

  • Áruosztályozási ismeretek

147

210

 

 

 

  • Vámjogi ismeretek

231

330

 

 

 

  • Ügyintézést támogató egyéb szakmai ismeretek

42

60

 

 

 

 

Felmentés a képzés egyes részei alól:

A képzés egyes részei alól nem ad felmentést a programkövetelmény.

 

Vámügyintéző képesítő vizsga

 

A képesítő vizsgára való jelentkezés feltétele, hogy a vizsgára jelentkező rendelkezzen a szakmai képzés követelményeinek teljesítését igazoló, a képző intézmény által kiállított tanúsítvánnyal.

 

A képesítő vizsga részei:

Írásbeli vizsga

 

Áruosztályozás és Vámjogi ismeretek

időtartama

„A” rész

  • Áruosztályozási ismeretek

60 perc

„B” rész

  • Vámjogi ismeretek

120 perc

 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó az írásbeli vizsga mindkét vizsgarészében a külön-külön megszerezhető összes pontszám legalább 60%-át elérte.

 

Projektfeladat

  • Komplex vámjogi esetpélda gyakorlati bemutatása

időtartama

  • Vizsgadolgozat védése (prezentációval)

20 perc (10 perc előadás)

 

A projektfeladat csak akkor kezdhető meg, ha a vizsgázó az írásbeli vizsga követelményeit eredményesen teljesítette.

 

A képesítő vizsga alóli felmentés szabályai:

A vizsgázó felmentést kap az írásbeli vizsga A) vizsgarész: Áruosztályozási ismeretek vizsgakövetelmény teljesítése alól, amennyiben 54 344 03 Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző szakképesítéssel vagy 51 344 07 Jövedéki ügyintéző vagy 51 344 08 Termékdíj ügyintéző részszakképesítéssel rendelkezik.

 

Válasszon helyszínt és jelentkezzen!

Válasszon helyszínt és jelentkezzen!