Új, minősített könyvviteli szolgáltatói cím, pártoló személyi és szervezeti jogviszony a Kamarában

2019. január 02.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara, mint köztestület, a számviteli szolgáltatás magyarországi színvonalának megfelelő szintre történő emelése érdekében, a szakmai színvonal javítását célozva hozza létre a könyvviteli szolgáltatók önkéntes minősítési, illetve minőségbiztosítási rendszerét. A Kamara szakmai felelőssége tudatában ugyanis támogatni kívánja azon szakemberek és szakmai szervezetek, valamint vállalkozások tevékenységét, akiknek/amelyeknek a szakmai értékrendszere a kamarai célokkal összeegyeztethető.

 

 

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara ennek érdekében már két évvel ezelőtt megkezdte a számviteli szolgáltatás hazai színvonalának növelésére irányuló megoldási lehetőségek feltárását, s ennek során számos egyeztetés zajlott le a Pénzügyminisztériummal, illetve a Nemzeti Adó és Vámhivatallal is. A munka során egyértelművé vált, a szaktárca és az adóhatóság is támogatja a Köztestület által kezdeményezett azon jogszabálymódosítást, ami a minősítési rendszerhez szükséges egyik elem, a pártoló személy és szervezet intézményének bevezetését teszi lehetővé.

 

Ennek a státusznak az Uniós ajánlásokat is figyelembe véve, kizárólag önkéntes alapon történő létrehozása reményeink szerint segíti a magas színvonalú számviteli szolgáltatások előtérbe kerülését, s a szolgáltatás színvonalának javulását fogja eredményezni. A Kamarának jelentős érdeke a számviteli szakmában egy a minőség irányába mutató tisztulási folyamat elindítása. A kamarai törvény 2018. évi módosítása a kereteket biztosítja ehhez, s a Kamara elnöksége novemberben, küldöttgyűlése pedig decemberben meghozta azokat a határozatokat, amelyek e keretekre figyelemmel lehetőséget biztosítanak a részletszabályok formába öntésére. A vonatkozó szabályzatok kidolgozását és a Kamara elnöksége általi elfogadását követően, akár már néhány hónapon belül kamarai és nem kamarai tagok számára egyaránt elérhető lesz a minősítő rendszer, amely alapján a vállalkozások könnyebben ki tudják majd választani a számukra szakmailag megfelelő számviteli szolgáltatást nyújtó szakembereket, illetve társaságokat.

 

A pártoló személyi és szervezeti jogviszony egy alapos vizsgálatot követően, de egyszerűsített folyamaton keresztül, a felvételi bizottság eljárása keretében jön majd létre. Ennek során több előfeltétel – pl. büntetlen előélet, mérlegképes végzettség, korábbi szakmai tevékenység – igazolása lesz szükséges.

 

Erre épül aztán a Kamara által térítés ellenében lefolytatott, külön szabályzatban meghatározott minősítési eljárás, amely alapján 3 évre terjedő, ismételhető időszakra vonatkozóan a követelményeknek megfelelő kamarai tag, valamint a pártoló személy, illetve szervezet – viselheti a „Magyar Könyvvizsgálói Kamara által minősített könyvviteli szolgáltató” címet. Ez nevesített formában megjelenik a Kamara által a vállalkozások számára közzétételre kerülő szakmai tájékoztatóban.

 

A pártoló személy és szervezet előzetes regisztrációt követően tanácskozási joggal részt vehet az illetékes területi szervezet taggyűlésén, s meghívás esetén az egyéb kamarai szervek ülésén is. A pártoló személy, illetve szervezet köteles megtartani a Kamara alapszabálya és egyéb önkormányzati szabályzatai rá vonatkozó és értelmezhető (etikai) előírásait, valamint az 50 ezer forint/év összegű pártoló kamarai díjat kell fizetnie. Az új minősítésre és az új státuszokra vonatkozó részletszabályokat a felvételi, és az újonnan kidolgozandó, a könyvviteli szolgáltatók önkéntes kamarai minőségbiztosítási rendszerére vonatkozó kamarai szabályzat tartalmazza majd.

 

A Kamara által biztosított minősített könyvviteli szolgáltató cím várhatóan rangot fog jelenteni a szakmában. A cím tartalmának, színvonalának megőrzése és folyamatos fejlesztése a Kamara feladata lesz, s ebben a munkában számítunk a szakma teljes egészének – ideértve a számviteli szolgáltatókat és a szakmai egyesületeket is – támogatására.

 

 

A cikk szerzője:

Prof., Dr. Pál Tibor,

a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöke