Transzferár nyilvántartás - módosult a 22/2009 PM rendelet

2013. augusztus 02.

Megjelent a Magyar Közlönyben az NGM 20/2013 (VI.18.) sz. rendelete a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről szóló 22/2009. (X.16.) PM rendelet módosításáról. A rendelet a kihirdetést követő 3. napon, azaz június 21-én lépett hatályba és - az adózó választása szerint - a 2012. adóévi nyilvántartás elkészítése során is alkalmazható, amennyiben a nyilvántartás elkészítésének határideje 2012. december 31-e utánra esik.


A módosítás a transzferár dokumentációs kötelezettségek több részlet szabályán változtatott és összességében könnyített az adózók dokumentációval kapcsolatos terhein a kisebb értékű tranzakciók tekintetében. A dokumentációs kötelezettség megszűnése miatt sok vállalkozás fellélegezhet, nem szabad azonban megfeledkezni a könnyítésekbe rejtett buktatókról sem (például az összevonás lehetőségének helyes felmérése a hiba és ez által a bírság kockázatát hordozhatja magában). Az egyszerűsítés további hátulütője a felszabaduló adóellenőrzési kapacitásban rejlik; amellyel kapcsolatban a LeitnerLeitner transzferárazási szakemberei az adóellenőrzések szakmai szintjének további emelkedésére és komolyodására számítanak, a benchmarking tanulmányok és az adatbázis kutatások jelentőségének növekedése mellett.

Az alábbiakban a módosítás részleteire térünk ki.

Időbeli hatály

A jogszabály szövege alapján a most hatályba lépett módosításokat az adózó választása szerint, már a 2012. adóévi nyilvántartásainak elkészítése során is alkalmazhatja, amennyiben a nyilvántartás elkészítésének határideje 2012. december 31-e utánra esik. A LeitnerLeitner szakemberei azonban aggályosnak tartják az a visszamenőleges alkalmazást azokban az esetekben, amikor a dokumentáció készítésének határideje a jogszabályváltozást megelőzi; azaz minden olyan esetben, amikor normál naptári éves adózók 2012. évi rendes transzferár nyilvántartási kötelezettségének teljesítéséről van szó.

A transzferár nyilvántartási kötelezettségek könnyítése
Az egyik legfontosabb, számos vállalkozást érintő könnyítés, hogy a nyilvántartási kötelezettség alól való mentesülés megállapítására szolgáló 50 millió forintos (áfa nélkül számított) értékhatárt ezentúl nem a szerződéskötéstől az adóév végéig kell figyelni, hanem adóévenként külön-külön. Változatlan maradt az a szabály, hogy az összevonható ügyletek esetében az értékhatárt együttesen kell figyelembe venni.

A jövőben a hatósági (APA) határozatban megállapított piaci ár csak abban az esetben mentesít a nyilvántartási kötelezettség alól, amennyiben a tényállás ezen időszakban nem változik; melyet célszerű lesz éves szinten feljegyzésben dokumentálni. A hatósági határozattal kapcsolatban szintén pontosításra került, hogy a kérelem benyújtásának évében és a határozat érvényességének megszűnésének évében sem kell nyilvántartást készíteni.

Nem kell nyilvántartást készíteni független féltől beszerzett áru vagy szolgáltatás kapcsolt fél részére változatlan értékben történő átterhelése esetén, függetlenül attól, hogy főtevékenységről van-e szó vagy sem. Korábban kizárólag a nem főtevékenység keretében történő átterhelési ügylet volt mentesítve. A költségátterhelési ügyletekkel kapcsolatban újabb szabály, hogy amennyiben az átterhelés során az adózó az ellenértéket több kapcsolt vállalkozás részére terheli át, az átterhelés folyamán alkalmazott megosztási kulcsok piaci jellegét is alá kell támasztani.

Ezentúl nemcsak az ingyenes pénzeszköz átadást, hanem a pénzeszköz átvételét sem terheli nyilvántartási kötelezettség.

Alacsony hozzáadott értékű, csoporton belüli szolgáltatások nyilvántartása

Alacsony hozzáadott értékű, csoporton belüli szolgáltatásról továbbra is csak abban az esetben lehet beszélni, ha azt nem főtevékenység keretében nyújtják. E könnyített nyilvántartási kötelezettség által érintett csoportra vonatkozó talán legfontosabb szabály változás az elismert haszonkulcs sávjának bővülése, ugyanis az EU Joint Trasfer Pricing Fórum ajánlásával összhangban az eddigi 3–7%-os sáv 3-10%-ra bővült.

Fontos változás az is, hogy a Rendelet 1. sz. mellékletében felsorolt szolgáltatások a továbbiakban kötelező jelleggel kerülnek definiálásra, a korábbi felsorolás jellegű meghatározás hatályát veszti. Ennek eredményeként a továbbiakban a könnyítés csupán a mellékletben megjelölt tevékenységek kapcsán alkalmazható. Azonos jellegű szolgáltatásnak a módosítás értelmében az 1. sz. mellékletben ugyanazon római szám alatt felsorolt szolgáltatások körét kell tekinteni, melynek eredményeként az egy csoportba tartozó ügyletek esetében az értékhatár megállapításához kötelező az összevonás elvégzése.

Devizás tranzakciók értékének meghatározása

Az 50 illetve 150 millió forintos értékhatárok számításával kapcsolatban új szabályozás, hogy amennyiben az adózó a könyveit forintban vezeti, a teljesítések külföldi pénznemben kifejezett értékét a könyvviteli elszámolások szerint kell megállapítani, míg a beszámolóját konvertibilis devizában vezető adózó az MNB hivatalos, az adóév utolsó napján érvényes devizaárfolyam alapulvételével állapítja meg az egyes teljesítések értékét.

Alkalmazható adatbázisok körének bővülése

Az új rendelkezés értelmében az adózó a szokásos piaci ár meghatározása során már nem csak összehasonlítható termékekre és szolgáltatásokra, hanem összehasonlítható vállalkozásokra vonatkozó nyilvános, ellenőrizhető adatokra is hivatkozhat.


A cikket készítették:
Siklós Márta
Partner
tel.: +36 1 279-2930
e-mail: siklos.marta@leitnerleitner.hu
www.leitnerleitner.hu
Jancsa-Pék Judit
Partner
tel.: +36 1 279-2946
e-mail: jancsa-pek.judit@leitnerleitner.hu
www.leitnerleitner.hu