Továbbképzés - Budapest Tantermi

A bizalmi vagyonkezelés

Nincs létszámkorlát.

 • Időpont: 2019. szeptember 9.
 • Jelentkezési határidő: 2019. szeptember 05.

A bizalmi vagyonkezelés

A bizalmi vagyonkezelési szerződés által létrehozott kezelt vagyon, már mint önálló adóalany és független jogalany jelenik meg a hazai jogalkalmazásban. Egy olyan elkülönült entitásként, melyet a hazai szabályozás egyszerre jelöl meg adósként, vállalkozásként, adóalanyként és nem utolsó sorban önálló szerződői akarattal rendelkező félként. Az elkülönült jogalany friss hazai szabályozása azonban nemcsak rengeteg számviteli, adó-polgári-büntetőjogi  kérdést kiskapukat és szabályozatlan területeket rejt még magában, de egyszerre jelenti egy új rendszer jelenleg feltáratlan lehetőségeinek széleskörű tárházát és buktatók sokaságát is, melyet a számviteli, adószakmai valamint jogi szakembereknek egyaránt magas szinten illik ismerni.

 

A kurzus célja a jogalkalmazásban felmerült kérdéseken keresztül a téma bemutatása, a kérdések egy részének a megválaszolása, valamint egy még jelentősebb részére a válaszok megkeresése, az adózás rendjéről szóló törvény tárgyi hatályától egészen a kötelező könyvvizsgálatig szinte valamennyi területen.

 

A rendezvény előadója: Dr. Szilágyi Roland- ügyvéd, Dr. Szilágyi Roland Ügyvédi Iroda

 

A képzés időpontja: 2019. szeptember 9. (hétfő) 09:00-12:30

 

Helyszín: Budapest, belső kerületeiben, jól megközelíthető helyszínen (a pontos helyszínt a visszaigazoló e-mailben küldjük meg)

 

 

Részvételi díj: 12.900 Ft + áfa

 

 

A képzés tematikája:

 1. A bizalmi vagyonkezelés intézménye
 2. A vagyonkezelési jogviszony jelentősége
 3. A hazai szabályozás
 4. Az üzletszerű és a nem üzletszerű vagyonkezelés különbsége, jelentősége

Gyakorlati példák:

 1. Az eltérő szabályozási formák jelentősége
 2. A BvkTv valamint a Ptk szerinti vagyonkezelés jelentősége a könyvekben

 

 1. A vagyonkezelés alanyai (vagyonkezelő, vagyonrendelő, kedvezményezett, pótkedvezményezett, protektor)
 2. A kezelt vagyonról (önálló jogalany, önálló adóalany, Szvtv szerint vállalkozás, Art/Air: adós) 

Gyakorlati példák:

 1. A kezelt vagyon kapcsolt vállalkozásnak minősül?
 2. A tranzit árképzés szabályai és ennek szükségessége?
 3. A kezelt vagyont mint önálló adóalanyt mely hatóság ellenőrizheti és ennek mik a feltételei?

 

 1. A kezelt vagyon jogi természete (SzJA, Szocho, Áfa, Tao, helyi adók szempontrendszere)

Gyakorlati példák:

 1. a kezelt vagyon kiadása,
 2. a vagyonkezelt vagyon felhasználása az adó optimalizálás során,
 3. külföldi gazdasági társaság mint kedvezményezett adózása
 4. offshore cég mint ellenőrzött külföldi gazdasági társaság ( vagy nem?)

8. A kezelt vagyon helye a könyvekben. A kezelt vagyon könyvszerinti értéktől eltérően történő kezelésbe vétele és ennek hatása a mérlegre és a cégek adóháztartására. A kezelt vagyon hasznosításának számviteli kérdései.

Gyakorlati példák:

 1. Könyvvizsgálati kötelezettség keletkezése
 2. Tao alapcsökkentő vagyonkezelési érték meghatározása, Tao alap növelő érték meghatározása
 3. Szigorú nyilvántartás vezetési kötelezettség, osztalékfizetési korlát, negatív vagyonnal szembeni kompenzálási lehetőség

 9. A bizalmi vagyonkezelés nemzetközi adózási aspektusai

10. A kezelt vagyon és a hitelezők kapcsolata, avagy a bizalmi vagyonkezelés tényleg a költségvetési csalás melegágya? A bizalmi vagyonkezelés és a fizetésképtelenségi eljárások

Gyakorlati példák:

 1. A kezelt vagyon helyzete a vagyonkezelő fizetésképtelensége során
 2. A kezelt vagyon helyzete a vagyonkezelő végelszámolása esetén
 3. A kezelt vagyon helyzete a vagyonkezelő és a vagyonrendelővel szembeni végrehajtás során

11. Kezelt vagyon szerepe az adótervezésben (kedvezményezettek kiemelt szerepe) (~10 perc)

Gyakorlati példák:

 1. A kezelt vagyon kiadása magánszemélynek – tőke és a hozam elkülönülése vagy annak hiánya esetén (SZJA, Szocho, Illeték fizetése és ezek mértéke)
 2. A kezelt vagyon kiadása cégeknek - tőke és a hozam elkülönülése vagy annak hiánya esetén

(Tao, osztalék, illeték fizetése és ezek mértéke)

12. A kezelt vagyon és a hatósági megítélése (lefoglalás, zár alá vétel, ideiglenes biztosítás)

13. Jogutódlás a szerződő feleknél

14. Külföldi vagyon hazai vagyonkezelő – a nyilvántartásba vétel problémái és megoldási lehetőségek

Gyakorlati példák:

 1. Inyt lapok kitöltése, kezelt vagyon a földhivatali nyilvántartásban
 2. 19T201 adatlap kitöltése, kezelt vagyon adószámának igénylése

 

 

Kreditpontok:

könyvvizsgálói - 2 kredit

adótanácsadói/ adószakértői/ okleveles adószakértői: 3 kredit

mérlegképes könyvelői: 4 kredit

 

 

Jelentkezési határidő: 2019. szeptember 5.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a részvétel lemondására írásban 2019. szeptember 4-éig van lehetőség a ladi.eszter@mkvkok.hu e-mail címen. Fenti időpontot követően beérkező lemondás, vagy a lemondás elmaradása esetén a részvételi díj megfizetésétől nem tudunk eltekinteni.