Nincs létszámkorlát.

 • Időpont: 2019. március 20. - 2019. december 31.
 • Jelentkezési határidő: 2019. december 31.

2018-as fontosabb évközi és a 2019-es adótörvény változások egyes kérdései (Tb, KIVA, Art, KATA, áfa, egyéb adók) – 4*45 perc

Társadalombiztosítással kapcsolatos változások 

A 2019-től hatályos változások

 • Egészségügyi szolgáltatási járulék mértékének 2019-es változásai
 • EHO mértékének változásai, 2019-től beolvadása a SZOCHO-ba
 • Új SZOCHO Tv. szabályai, mértékének, lehetséges változásai, az adófizetési felső határ az EHO határ helyett (példákkal)
 • Az új SZOCHO Tv. kedvezményei (Munkahelyvédelmi akcióterv kedvezmények változásai, megszűnő kedvezmények) példákkal és az átmeneti rendelkezések
 • A saját jogú nyugdíjas munkavállaló 2019-től nem lesz biztosított, kapcsolódó szabályok

Kisvállalati adó változásai

A 2018-as évközi változások

 • KIVA alanyiság választásának a feltételei 2019-re

A 2019-től hatályos változások

 • A KIVA alanyiság megszűnésének szabályai
 • Külföldön adóztatott osztalék és osztaléknak nem minősülő 8 órásba is jövedelem figyelembe vétele az adóalap meghatározásánál
 • Adóalap meghatározásának változásai (személyi jellegű kifizetések bővülése béren kívüli és egyes meghatározott juttatásokkal 2019-től) 8 órásba is
 • Az új szocho tv. szerinti kedvezmények megjelenése a KIVA-ban
 • Változásokkal kapcsolatos példák

 

ART és AIR változások

 

Adózás rendjéről szóló törvény 2019-es változásai

 • Pontosító jellegű jogszabály-módosítás
 • értelmező rendelkezések pontosítása
 • Kockázatelemzési eljárás
 • Adóbiztosíték szabályok kiegészítése
 • Adófizetési biztosíték alóli mentesülés
 • A csoportos társasági adóalanyiságra vonatkozó eljárási szabályok
 • Adótitok kiadása
 •  bővülő jogosulti kör,
 •  a nyomozóhatóság adatkérése ügyészi engedélyhez kötött
 • Adózói minősítés
 • Megbízható adózó, kockázatos adózó szankcionálása
 • Mulasztási bírság – új bírságszabály
 • A jogkövetkezményeket érintő, pontosító rendelkezések
 • Be nem jelentett foglalkoztatással kapcsolatos közzétételi szabály pontosítása

 

Adóigazgatási rendtartásról szóló törvény

 • Tanúvallomásra vonatkozó szabályok kiegészítése: vallomástétel megtagadási okok bővítése.
 • Az adóhatósági döntés tartalmi elemeinek bővülése
 • Biztosítási intézkedés, ideiglenes biztosítási intézkedés, valamint a kifizetés engedélyezése szabályainak pontosítása
 • Kötelező adóellenőrzés eseteinek bővítése
 • Felülellenőrzés szabályainak pontosítása
 • Fellebbezési jog gyakorlása: bizonyíték-előterjesztési korlát pontosítása

 

KATA változások

A 2018-as évközi változások

 • Osztalék utáni adót kiváltó adó szabályai az ügyvédi irodáknál

 

A 2019-től hatályos változások

 • Adóalanyiság választásának, megszűnésének 2019-es változásai
 • A fogalmak változása (költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatás; kisadózó vállalkozás bevétele; kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszközök és nem anyagi javak fogalma; főállásúnak nem minősülő kisadózó)
 • Az adóalanyiság választása (végelszámolási, felszámolási, kényszertörlési eljárás; az adóalanyiság ismételt létrejötte az adószám törlése esetén)
 • A főállású kisadózó biztosításának szünetelése
 • Ellátási alap meghatározása, és egyéb 2019-es változások

Áfa változások

A 2018-as évközi változások

 • MOSS rendszerrel kapcsolatos változások
 • Ingatlan értékesítésére vonatkozó új bejelentési szabály

 

A 2019-től hatályos változások

 • Adómérték változások 2019-re kedvezményes áfa kulcs kiterjesztése
 • Utalványokra vonatkozó fogalmi és eljárási szabályok különös tekintettel a 2016/1065 EU tanácsi irányelvre
 • FAD szabályok továbbvitele
 • Áfa visszatéríttetési szabályok 2019-től (Szerbiából is)
 • Alanyi mentesség 2019-es szabályai (átmeneti rendelkezések függvényében)
 • Autóbérlet áfa összegének 50 %-os levonási tilalma
 • Az 5 %-os lakásáfa szabályai továbbvitel
 • Pénzforgalmi elszámolás évközi választásának lehetősége
 • Egyéb 2019-es Áfa változások

 

Egyéb adókkal kapcsolatos változások

 1. Helyi adók változásai

2019. január 1-jén hatályba lépő változások

 • az önkormányzat beruházási adóelőnyt nyújthat rendeletében
 • az IFRS-eket alkalmazó vállalkozásokra vonatkozó kiegészítő szabályok
 • adóadminisztrációs tehercsökkenés
 • a vállalkozó fogalma kiegészül a kezelt vagyonnal

 

2019. július 1-jén hatályosuló változás

 • adminisztráció csökkenése
 • a vállalkozóknak – főszabály szerint – a székhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz (iparűzési és idegenforgalmi adóban) nem kell külön bejelentkezniük, változás-bejelentést tenniük
 • az állami adóhatóság az adózótól, cégbíróságtól hozzá beérkezett adatváltozásokat (havonta kétszer) továbbítja az önkormányzati adóhatóságoknak

 

 1. Illetékek

 

 1. Baleseti adó és biztosítási adó

 

 1. EKHO 2019-es változásai

 

 1. Egyes megszűnő adónemek és új adó bevezetése 2019-től