Nincs létszámkorlát.

 • Időpont: 2019. április 7. - 2019. december 31.
 • Jelentkezési határidő: 2019. december 31.

Egyéb szervezetek státuszjogi és adatkezelési kérdései – 2019

(4*45 perc)

 

 

 1.  A civil szervezetek jogi szabályozása és működési gyakorlata (90 perc)

Az előadás a civil szervezetek, ezen belül az alapítványokat és egyesületek hatályos szabályozásának gyakorlati szempontú bemutatására irányul. Az előadó a témát elsősorban a jogi végzettséggel nem rendelkező, ugyanakkor a civil szervezetek pénzügyeinek vitelében jártas és e szervezetek működési nehézségeivel is nap, mint nap szembesülő közönségnek szánja. Közérthetően dolgozza fel a sokrétű, és olykor nehezen értelmezhető normaszövegeket, valamint gyakorlati példákkal mutat rá az elmúlt években felmerülő jogalkalmazási kérdések, problémák kezelésének mikéntjére.

A Ptk. egyesületetekre vonatkozó része, illetve a civil szervezetek nyilvántartásának szabályozása 2017-ben jelentős módosításon ment keresztül, melyet követően nagymértékű tételes jogi módosításra nem került sor, így szabályozás viszonylagos stabilitást mutat, a szervezeti működés azonban még mindig számos jogértelmezési, gyakorlati kérdést vet fel, melyet a civil szervezetek vezetőinek, szakértőinek kezelnie szükséges. Ehhez kíván az előadás jogi támpontokat, „jó gyakorlatokat” átadni.

 • Melyik a megfelelő jogi forma a tagok/alapítók céljainak megvalósítására? Hogyan válasszunk a civil szervezeti formák közül?
 • Az egyesületek és alapítványok létrehozása, alapítása, nyilvántartásba vétele
 • A mindennapi szervezeti működést megkönnyítő praktikus megoldások bemutatása
 • A civil szervezetek gazdálkodásának jogi kérdései
 • A civil szervezetek szervezeti egységének önálló jogalannyá nyilvánítása
 • A változásbejegyzéssel kapcsolatos gyakorlati kérdések megválaszolása a bírói gyakorlat alapján
 • A civil szervezetek státuszváltozásai (egyesülés, szétválás, megszűnés)
 • A közhasznú minősítés megszerzésének, megtartásának feltételei, gyakorlati nehézségei, előnyei hátrányai

 

 1. A civil szervezetekre vonatkozó adatkezelési szabályok (90 perc)

A civil szervezetek személyes adatokat, azok különleges kategóriáit, illetve érzékeny adatokat kezelnek nagy számban, melynek szabályai 2018. május 25. napjával jelentősen változtak. Az előadás keretében a civil szervezetek, mint adatkezelők kötelezettségeit mutatjuk be az egyes adatkezelési tevékenységeikkel összefüggésben.

 • Változások az adatkezelésben: GDPR, ágazati szabályok bemutatása, alapkötelezettségek
 • Szabályok a civil szervezetek tagjainak, támogatóinak, támogatottjainak, munkavállalóinak, az önkéntesek adatainak a kezelésére
 • Nyilvánosság, mint jogi kötelezettség
 • Gyakorlati jogeset