Nincs létszámkorlát.

 • Időpont: 2019. április 25. - 2019. december 31.
 • Jelentkezési határidő: 2019. december 31.

Saját tőke - esettanulmányok, példák a tőkeműveletekre, probléma felvetések a gyakorlatból és azok megoldásai

 (4*45 perc)

 

    Saját tőke [a), b) és c) elméleti részek - 2 * 45 perc]

a)    Alapfogalmak

 • Mit tekintünk saját tőkének?
 • Melyek a saját tőke mérlegtételei? Rövid tartalmi áttekintés.
 • A működő tőke fogalma
  • az angolszász szakirodalomban,
  • a hazai számviteli szabályozásban.
 • Mit jelent a jegyzett tőkén felüli vagyoni fedezet fogalma?
 • A kritikus saját tőke értékeinek meghatározása a számvitelben, figyelembe véve a Ptk. előírásait.

b)    A jegyzett tőke, tőketartalék, eredménytartalék és az adózott eredmény

 • fogalmak, megjelenési formák a jegyzett tőkében
 • Tőkeműveletek - a tőke felemelésének és leszállításának lehetőségei.
  • Tőkeemelés apportból, belső forrásból, juttatások révén.
  • Tőkeleszállítás különböző lehetőségei:
   • A tőkekivonással együtt járó tőkeleszállítás;
   • Tőkeleszállítás a belső tőkeelemek javára;
   • Tőkeleszállítás lekötött tartalékra;
   • Visszavásárolt részesedések bevonásával tőkeleszállítás.
 • A jegyzett, de még be nem fizetett tőke mérlegsor szerepe.

c)    A lekötött tartalék és az értékelési tartalékok szerepe

 • A lekötött tartalék keletkezése és megszüntetése a fontosabb gazdasági események tükrében.
  • Lekötött tartalék kötelező képzésének és feloldásának jogcímei tőketartalékból, eredménytartalékból, jegyzett tőkéből.
  • Lekötött tartalék képzése szabad döntés alapján.
  • Lekötött tartalék keletkezése külső forrásból, illetve csökkenése eszköz csökkenéssel szemben.
 • Az értékelési tartalék képzése és feloldása.
  • Értékhelyesbítés lehetőségei.
  • Valós értékelés választása (csak áttekintés szinten).

d)    Esettanulmányok, példák a tőkeműveletekre, probléma felvetések a gyakorlatból és azok megoldásai. (2 * 45 perc)

 • Tőkekivonással együtt járó jegyzett tőke leszállítás számviteli problémái.
  • Esettanulmány az Rt. szerinti szabályok alkalmazására, ha az eredménytartalék negatív. A tőkeleszállítás vizsgálata hasonló helyzetben Kft. esetében, ahol nincs konkrét előírás. Miért jutunk azonos végeredményre?
 • A jegyzett tőke és a könyvvezetés pénznemének problémái.
  • Eltérő pénznem lehetséges, vagy sem?
 • A törzstőke felemelésének problémái pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulásokkal.
 • Belső forrásból történő tőkeemelések lehetőségei (tőkeemelés adózott eredmény terhére).
 • A jegyzett, de még be nem fizetett tőke feltöltési lehetősége az Szt. szerint.
  • Esettanulmány a szükséges döntések meghozatalára és a számviteli elszámolás bemutatása.
 • Esettanulmány a pénznem változtatásából eredő tőkeváltozásokra.
  • Alapvetően csak a forintról devizára történő áttérés kerül tárgyalásra egy kis példán keresztül, bemutatva a saját tőkére gyakorolt hatásokat.