Nincs létszámkorlát.

 • Időpont: 2019. április 25. - 2019. december 31.
 • Jelentkezési határidő: 2019. december 31.

 

 

Származékos (derivatív) ügyletek (4*45 perc)

(Elméleti felvezetés: 1-5 pontok időtartama kb. 2 * 45 perc)

 • A származékos ügyletek megjelenése a számvitelben. (Rövid történeti áttekintés arról, miért vált szükségessé a téma számviteli szabályozása a korábban mérlegen kívülinek tekintett tételek esetében.)
 • A származékosok helye a pénzügyi instrumentumok között.
  • Pénzügyi instrumentumok fogalma, származékosok (derivatívák) fogalma
  • Kapcsolódó standardok (IAS 32, 39, IFRS 7, 9, 13) rövid áttekintése.
 • A származékos termékek értékelése valós értékelés választása nélkül.
  • Kezdeti megjelenítés.
  • Követő értékelés (Év végén, záráskor: Szt. módosítás: 47. § (12)!)
 • Származékos ügyletek lehetséges csoportosításai és a legfontosabb kapcsolódó fogalmak
  • Határidős, opciós, swap ügyletek
  • Elszámolási / Leszállításos ügyletek
  • Tőzsdei / Tőzsdén kívüli ügyletek
  • Fedezeti / Nem fedezeti ügyletek
 • Az egyes ügyletek eredménykimutatás kapcsolata az Szt. szerint és az egyes ügyletek lényege.
  • Opciós díj (kapott, fizetett) (84. § (7j), 85. § (3l))
  • Nem fedezeti célú elszámolási ügyletek eredményhatásai (84. § (7j; 85. § (3j))
  • Nem kamatfedezeti célú, egyéb fedezeti ügyletek (84. (7k), 85. § (3k))
  • Kamatfedezeti ügyletek (84. § (5f), 85. § (2e))
  • A fedezeti ügyletek elméleti áttekintése
   • kockázatok kezelése
   • fedezett tétel, fedezeti instrumentum
   • formális előírások szerepe, célja – dokumentálás, hatékonyság mérése
   • példák a szerződésekre és a lehetséges mögöttes változókra
 • Példák (valós értékelés választása nélkül) (kb. 45 perc)
  • a vételi és eladási opció elszámolására
   • lehívással, lehívás nélkül
  • a határidős elszámolási (nem fedezeti) ügyletre, illetve a határidős leszállítási ügyletre.
  • a fedezeti ügyletre (jellemzően a cash flow fedezeti ügyletre, és a lehetséges valós érték fedezetre)
 • A valós értékelés választása és a származékos ügyletek (A valós értékelés általános ismertetése nem célja a képzésnek) (kb. 45 perc)
  • Kereskedési célú és fedezeti célú származékos ügyletek sajátos előírásai az Szt-ben. (59/D. § vonatkozó előírásai)
  • A fedezeti ügyletek különleges szabályai (59/E. § kapcsolódó előírásai)
  • Példák a fedezeti ügyletekre valós értékelés választása esetén
   • CF fedezeti ügyletek – devizás, leszállítással záruló ügylet
   • Kamatswap ügyletek – változó kamatozású hitel cseréje fix kamatozásúra