Nincs létszámkorlát.

 • Időpont: 2019. április 16. - 2019. december 31.
 • Jelentkezési határidő: 2019. december 31.

Az egyéb szervezetek gazdálkodási és számviteli sajátosságai, valamint fontosabb adózási tudnivalói (4*45 perc)

 

 1. Civil szervezetek adózásával kapcsolatos fontosabb tudnivalók (90 perc)


A 2019-es évi adótörvény változások a gazdasági élet szereplői mellett a civil szervezetek életére is kihatással vannak. Az előadás keretében ízelítőt kívánunk adni a fontosabb adókötelezettségek jogszerű teljesítésének szabályairól, kiemelve az idei változásokat.

 • Az adóhatósághoz történő bejelentkezések és bejelentési szabályok (áfa, foglalkoztatott, stb), alkalmazandó nyomtatványok
 • Speciális áfa szabályok a civil szervezetek tekintetében, különös tekintettel a külföldi ügyletekre
 • A társasági adóval kapcsolatos fontosabb szabályok és mentességek
 • Röviden a foglalkoztatói közterhek 2019-es szabályairól
 • Gépjárműadó, cégautóadó, környezetvédelmi termékdíj civil szervezeteket érintő fontosabb szabályai
 1. A civil szervezetek gazdálkodása, számvitele (90 perc)

A civil szervezetek anyagi erőforrásai közismerten szűkösek, de a gazdálkodásra, a könyvvezetésre vonatkozó kötelezettségeik szigorúbbak, mint egy átlagos gazdasági vállalkozásé. Ilyen körülmények között a feltételeknek megfelelni, komoly kihívást jelent minden civil szervezet számára. Az előadás tematikájában ezért igyekeztünk hangsúlyt helyezni a szektorra vonatkozó sajátos követelmények bemutatására, és segítséget nyújtani ahhoz, hogy a civil szervezetek ezeknek az előírásoknak minél jobban meg tudjanak felelni.    

A civil szervezetek körében a könyvvezetés és a beszámoló készítés tekintetében sokakat érinthet, hogy az egyszerűsített beszámoló készítésének és ezáltal a pénzforgalmi könyvvezetés alkalmazási lehetősége szűkült. 2017. júniusától lépett hatályba a külföldről támogatott szervezetekre vonatkozó szabályozás, melynek alkalmazása során számos értelmezési probléma merül fel. 

 • A civil szervezetek gazdálkodásának általános és speciális vonásai
  • a civil szervezetek főbb bevételeinek rendszerezése
 • A külföldről támogatott szervezetekre vonatkozó szabályozás gyakorlati kérdései
 • A civil szervezeteket az utóbbi két évben érintő fontosabb jogszabályi változások és azok hatása
 • Gyakorlati kérdések a beszámoló és a közhasznúsági melléklet készítésével, összeállításával kapcsolatban, így többek között:
  • a jó minőségű beszámoló kulcsa és az ahhoz kapcsolódó fontosabb feladatok,
  • a beszámoló egyes elemeinek sajátosságai,
  • a civil szervezet által fenntartott intézmények (amelyek nem a civil szervezetek szervezeti egységei) beszámoló készítésére vonatkozó sajátosságok,
  • a beszámoló közzétételére és letétbe helyezésére vonatkozó szabályok.
 • A civil szervezetek egyes sajátos ügyleteihez kapcsolódó elszámolások kezelésének kérdései
  • tagdíjbevételek
  • támogatások (elő és utófinanszírozású, továbbutalási célú támogatások, támogatási előleg) 
  • kapott adomány
  • önkéntes munka
  • sportegyesületek sajátos ügyletei
 • A civil szervezetek könyvvezetésére vonatkozó általános és sajátos vonások/előírások

Áttérés az egyszeres könyvvitelről a kettősre