Nincs létszámkorlát.

 • Időpont: 2019. március 18. - 2019. december 31.
 • Jelentkezési határidő: 2019. december 31.

Tárgyi eszközökhöz kapcsolódó kiemelt gazdasági események számvitele (4 x 45 perc)

 • A bekerülési érték számbavétele
 • az eszköz beszerzéséhez, előállításához közvetlenül kapcsolódóan igénybe vett hitelhez, kölcsönhöz kapcsolódó tételek könyvelése
 • a beruházáshoz kapcsolódó, az eszköz üzembe helyezéséig terjedő időszakra elszámolt árfolyamkülönbözet könyvelése
 • az építési telek (földterület) és a rajta lévő épület, építmény egyidejű beszerzése esetén alkalmazandó könyvelési tételek
 • a bekerülési értékbe beleszámítandó és be nem számítandó le nem vonható áfa könyvelése
 • Bekerülési érték átalakulás, egyesülés, szétválás esetén
 • Felújítás, karbantartás elkülönítése (fogalmak bemutatása után konkrét gazdasági események: tetőcsere, ablakcsere, kerítéscsere, térkövezés)
 • Tárgyi eszközök beszerzése
 • Lízing szerződés keretben történő beszerzés
 • Tulajdonjog fenntartással történő beszerzés
 • Kis értékű tárgyi eszközök nyilvántartása
 • Ingatlanokhoz kapcsolódó speciális tételek kezelése (faház, mobilház, kiállítási pavilon besorolása)
 • Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok könyvelési tételei (víziközmű-fejlesztési hozzájárulás, villamos energia hálózati csatlakozási díj, gázhálózati csatlakozási díj)
 • Üzemkörön kívüli ingatlanok könyvelése
 • Műszaki berendezések, gépek, járművek beszerzése, elkülönítés az egyéb berendezések, felszerelések, járművek tételeitől
 •  Az üzembe helyezés dokumentálása, könyvelése
 •  Az értékcsökkenési leírás tervezése, számítása, könyvelése
 •  Terven felüli értékcsökkenés és visszaírás számítása, könyvelése
 •  Tárgyi eszközök térítés nélküli átvétele
 •  Tárgyi eszközök apportként átvétele
 •  Tárgyi eszközök saját vállalkozáson belül történő előállítása
  • az eszköz bekerülési (előállítási) értékének részét képező költségek
 •  Beruházások állományba vétele, üzembe helyezés dokumentálása
 •  Bérbe vett, idegen tárgyi eszközön végzett felújítás, bővítés könyvelése (a felújítás, bővítés üzembe helyezése, értékcsökkenése, a szerződés megszűnése esetén kivezetése)
 •  Káresemények könyvelése
 •  Tárgyi eszközök értékesítése
 •  Tárgyi eszközök ajándékba történő átadása
 •  Tárgyi eszközök apportként történő átadása
 •  Tárgyi eszközök átadása saját tőke kivonás esetében
 •  Feleslegessé vált, üzemkörön kívüli tárgyi eszközök könyvelése
 •  Értékhelyesbítés alkalmazásának feltételei, képzés és felszabadítás könyvelése
 •  Tenyészállatok besorolási specialitása, állományba vétel, értékcsökkenés elszámolása