Nincs létszámkorlát.

 • Időpont: 2019. március 18. - 2019. december 31.
 • Jelentkezési határidő: 2019. december 31.

 

Az adott - kapott előlegek számvitele (4 x 45 perc)

 • Előleg fizetés vagy előre fizetés elkülönítése
 • Immateriális javakra adott előleg összege, könyvelési tételei
 • Beruházásra adott előleg összege, könyvelési tételei (a beruházásra adott előleg és a fejlesztési tartalék kapcsolata, részletvásárlás és az előleg elkülönítése)
 • Készletekre adott előleg összege, könyvelési tételei
 • Szolgáltatásnyújtásra adott előleg
 • konferenciákra befizetett összegek üzleti éven átnyúló tételei
 • 2019. évi bérleti díjak 2018-ban előre leszámlázott tételei
 • 2019. évi bérleti díjak 2018-ban előre leszámlázott és kifizetett összegei
 • 2019-ben több évre előre kifizetett bérleti díj
 • a bérleti díjakhoz kapcsolódó óvadék, foglaló elkülönítése az előlegektől
 • e-útdíjra fizetett előleg
 • Eszközre és szolgáltatásra adott előlegek könyvelési tételeinek levezetése külföldi pénznemben felmerült összegek esetében (megkülönböztetve azon esetet, hogy választotta a számviteli politikájában, hogy az általános forgalmi adó törvény alapján számítja az adóalapot, vagy nem választotta.
 • Vevőtől kapott előleg (jóváírás, beszámítás, ügylet meghiúsulás könyvelési tételei)
 • Vevőtől kapott előleg külföldi pénznemben felmerült összegei esetén az átszámítás és a könyvelés (megkülönböztetve azon esetet, hogy választotta a számviteli politikájában, hogy az általános forgalmi adó törvény alapján számítja az adóalapot, vagy nem választotta).
 • Utazási irodában kapott előlegek specialitása
 • Dolgozónak adott előlegek könyvelése
 • Fizetési előleg (munkáltatói kölcsön részletinek levonása, mint fizetési előleg)
 • Elszámolásra kiadott előleg
 • Pályázati előlegek könyvelése, dokumentációja
 • Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás előlege, elszámolása (gyakorlati példába beépítve a 2018. évközi módosítás könyvelési tételei)
 • Fejlesztési célra kapott támogatás előlege, elszámolása (példán keresztül bemutatni a pénz jóváírása, elszámolása, az eszköz üzembe helyezése, értékcsökkenése, a halasztott bevételek passzív időbeli elhatárolása könyvelési tételeit összegekkel)
 • Vegyes célú pályázati szerződés kezelése, szükséges dokumentáció
 • Saját tőkeként kapott támogatás előlege (gyakorlati életben előforduló jogszabályi háttér, amely előírja a tőketartalékba helyezést, elkülönítés könyvelése)
 • Előleg, vagy egycélú utalvány (a feltöltő kártyák kezelése, az eladott egycélú utalvány, amelyet nem váltottak be)
 • Jólteljesítési garanciális visszatartások és az előlegek elkülönítése
 • Adóelőlegek könyvelése