Nincs létszámkorlát.

 • Időpont: 2019. március 18. - 2019. december 31.
 • Jelentkezési határidő: 2019. december 31.

 

IFRS 16 - az új lízing standard  (4*45 perc)

 1. A lízing közgazdasági természete és lízinggel kapcsolatos szabályozás rövid áttekintése (10 ’)
  • A lízing kialakulása, a lízing főbb tulajdonságai és a lízinghez kapcsolódó főbb megfontolások
  • A lízingek számviteli szabályozásának a kialakulása
  • A lízingek korábbi szabályozásának (IAS 17) főbb ismérvei
  • A lízingekhez kapcsolódó egyes korábbi értelmezések vázlatos tartalma és az ott megválaszolt problémák tartalma (IFRIC 4 és SIC 27)
  • A lízing új szabályozásának indokoltsága és annak „története”
  • Példák, szemléltető esetek

 

 1. A lízing fogalma (15 ’)
  • A lízing definíciója
  • A definíció mögött meghúzódó fogalmi rendszer: a lízing időtartam, a lízing kezdete, lízingdíj, ösztönző, a lízing implicit kamatlába, járulékos kamatláb
  • A azonosított mögöttes eszköz (specikfikus) fogalma, annak tartalmi ismérvei, a tartalmi helyettesíthetőség kérdése
  • A lízingelt eszközre vonatkozó irányítási képesség megítélése és az irányítási képesség teljesülése
   • A működtetést nem igénylő eszközökre vonatkozó speciális szabályok
   • A működtetést érintő korlátozások következményei
 2. A lízing standard hatóköre (15 ’)
  • A hatókörbe tartozó szerződése
  • A hatókörből kieső szerződések
  • A megjelenítési kritériumok alóli opcionális kivételek
 3. A lízing futamideje (10’)
  • A lízing futamidejének meghatározása: a futamidőbe beszámító, abból elhagyandó időszakok
  • Kiterjesztési és korai törlési opciók hatásai
 4. A lízingdíj (10’)
  • A fix vagy látszólag fix tételek
  • A változó lízingdíj megítélése (indextől/rátától függő vs. nem függő), ösztönzők
  • A lízingdíj változása és annak hatása
 5. A lízingbevevő számviteli elszámolása (50 ’)
  • A lízing implicit kamatlábának megállapítása, a járulékos kamatláb alkalmazásának esetei
  • A megjelenítési szabályok
  • A használati jog eszköz (ROU) megjelenítése, értékelése és annak besorolása
  • A lízingtartozás megjelenítése, értékelése és annak besorolása
  • A használati jog eszköz amortizációja és a maradványérték
  • A lízingfizetések kezelése
  • Értékvesztések
  • Az opcionális mentesítéssel érintett lízingek számviteli elszámolása
  • A módosítások hatásai
  • Közzétételi követelmények a lízingbevevőnél

 

 1. A lízingbeadó elszámolása (40 ’)
  • Az operatív és pénzügyi lízing elhatárolása
  • Az operatív lízing számviteli elszámolása, ösztönzők
  • A pénzügyi lízing számviteli elszámolása
  • Közzétételi követelmények a lízingbeadónál

 

 1. Visszlízing megállapodások (15’)
  • A visszlízing fogalma
  • A visszlízing kezelése a lízingbevevőnél
  • A visszlízing kezelése a lízingbeadónál

 

 1. Az áttéréssel kapcsolatos szabályok (15’)
  • A retrospektív módszer
  • A módosított retrospektív módszer
  • Felmentések, könnyítések az áttérés során