Nincs létszámkorlát.

 • Időpont: 2019. március 26. - 2019. december 31.
 • Jelentkezési határidő: 2019. december 31.

IFRS 9 - Pénzügyi instrumentumok (8*45 perc)

 

 

 

 

 • Pénzügyi instrumentum szabályozás történelmi alakulása: új standard megalkotása
  • megújítás indoklása (történelmi előzmények)
  • megalkotási folyamat

 

 • Mi maradt és mi az újdonság az IFRS 9-ben (vázlatos áttekintés)
  • cél
  • hatókör
  • fogalmak

 

 • Kezdeti megjelenítés:
  • pénzügyi eszközök
  • pénzügyi kötelezettségek
  • tőkeinstrumentumok

 

 • Besorolás: szabályalapú helyett elvi alapú megközelítés
  • üzleti modell célja
   • szerződéses cash flow-k beszedése
   • szerződéses cash flow-k beszedése és eladás
   • egyéb
  • szerződéses cash flow-k
   • kizárólag tőke és arra járó kamat (SPPI)
   • pénz időértéke
  • eredménnyel szemben valós értéken értékeltként való megjelölés lehetősége

 

 • Kezdeti értékelés
  • valós érték
  • tranzakciós költségek
  • kötési időpont vagy teljesítési időpont szerinti elszámolás
  • vevőkövetelések specialitásai (IFRS 15-tel összhangban)

 

 • Későbbi értékelés: nyereségek és veszteségek elszámolása
  • amortizált bekerülési érték (effektív kamatláb)
  • valós érték egyéb átfogó eredménnyel szemben (FVTOCI)
  • valós érték eredménnyel szemben (FVTPL)

 

 • Átsorolások
  • üzleti modell változása

 

 • Kivezetés
  • pénzügyi eszközök kivezetése (kockázatok, hasznok, ellenőrzés)
   • átadás kivezetéssel
   • átadás kivezetés nélkül
   • átadás folytatódó részvétellel
  • pénzügyi kötelezettségek kivezetése

 

 •  
 • Értékvesztés
  • várható veszteség modell (ECL)
   • 12 havi várható veszteség
   • élettartami várható veszteség
  • hitelkockázat jelentős növekedése
  • vásárolt vagy keletkeztetett értékvesztett pénzügyi eszközök

 

 • Származékos ügyletek
  • megjelenítés, kezdeti és követő értékelés
  • beágyazott származékos termékek
   • pénzügyi eszköz alapszerződéssel
   • egyéb hibrid szerződések

 

 • Fedezeti elszámolás
  • cél, hatókör
  • minősített fedezeti instrumentumok, megjelölés
  • minősített fedezett tételek, megjelölés
  • fedezeti elszámolás minősítési kritériumai: hatékonyság, gazdasági kapcsolat
  • fedezeti ügyletek
   • valós érték fedezeti ügylet
   • cash flow fedezeti ügylet
   • külföldi érdekeltségbe történt nettó befektetés fedezeti ügylet
  • fedezeti elszámolás megszüntetése
  • fedezeti ügylet specialitások

 

 • Hatályba lépés és áttérés
  • hatályba lépés és korábbi alkalmazás
  • áttérés
   • besorolás és értékelés
   • értékvesztés
   • fedezeti elszámolás
   • IFRS-t már alkalmazók (IAS 39 → IFRS 9)
   • első alkalmazók (IFRS 1: HAS → IFRS 9)

 

 • Más standardok módosításai
  • technikai módosítások
  • tartalmi módosítások