Nincs létszámkorlát.

 • Időpont: 2019. március 14. - 2019. december 31.
 • Jelentkezési határidő: 2019. december 31.

 

 

A közlekedéssel összefüggő költségek elszámolása és adózása – minden, amit a pénzügyi ágazati szakembereknek tudniuk kell a magánszemélyek járműhasználatáról

 

 1. Gépjármű használat fogalmi alapjai az adózás tükrében (fogalmak meghatározása a személyi jövedelemadó és a gépjármű adó alkalmazásában), (10 perc)
  • Személygépjármű fogalma az szja törvényben
  • Személygépjármű a gépjárműadóban

 

 1. Tevékenységek és jármű használattal kapcsolatos körülmények áttekintése (20 perc)
  • Önálló tevékenységhez használt járművek
   • Saját autó használata üzleti célra
   • Idegen, vagy bérelt gépjármű
  • Egyéni vállalkozó által használt gépjárművek
   • Kizárólagosan üzleti célú használat
   • Részben saját célra is használt járművek
   • Saját gépjármű és cégautó értelmezése a vállalkozónál
  • Nem önálló munka
   • Üzleti utazás
   • Munkábajárás (saját autóval és csoportos munkásszállítás)
   • Munkáltató által privát célra bérelt járművek (személyautó, kisbusz, lakókocsi)

 

 1. Magánszemély tulajdonában álló autó és egyéb járművek használatával kapcsolatos elszámolások és adókötelezettségek részletes vizsgálata (10 perc)
  • Utazások és kapcsolódó fogalmak
 • Hivatali üzleti utazás, valamint a kiküldetés fogalma és feltételei
 • Utazáshoz használt járművek menetjegy elszámolásának kérdései (személygépkocsi, repülő, vonat, autóbusz)
  • Dolgozó megvásárolja és elszámol
  • Munkáltató szerzi be
  • A számla a dolgozó, vagy a munkáltató nevére szól, esetleg nincs számla, csak jegy ellenében történik az elszámolás

 

 

 

 

 1. Munkáltató, illetve kifizető általi térítések kezelése a személyi jövedelemadó szabályaira figyelemmel (50 perc)
  • Bevételnek nem minősülő esetek
 • Kiküldetési rendelvény alapján történő térítés, a térítés bevételnek nem minősülésének feltételei, a térítés elszámolása a gyakorlatban / elrendelés, engedélyezés, bizonylatok őrzése, elektronikus jóváhagyás) .
 • Munkábajárás térítése az szja törvény szerint [25. § (2) bekezdés]
 • Csoportos munkásszállítás, figyelemmel a taxi elszámolásokra is
 • Hivatali üzleti utazás költségeinek elszámolása Szja 7 (1) bek g)
  • Bevételnek minősülő esetek

Gépjármű használattal kapcsolatos költségtérítés fogalma

 • Üzemanyag költség elszámolása számla alapján, vagy NAV egységárral számolva
 • Fenntartási, javítási költségek ellentételezése 15 Ft/Km vagy tételes elszámolás alapján
 • Amortizáció
 • Biztosítás, ideértve a biztosítási eseménykor fizetett térítést is
 • Saját gépjármű értékesítésével kapcsolatos adózás magánszemély és egyéni vállalkozó esetén
 • A költségek elszámolásának szabályai

Tételes költségelszámolással kapcsolatos szabályok, részletezve az útnyilvántartásra vonatkozó szabályokat is

 • Saját gépjármű használata esetében
 • Bérelt gépjármű használata esetében
 • Szívességi használatra kapott gépjármű esetében
 • Igazolás nélkül elszámolható költségek meghatározása
  • Üzemanyagár
  • Fogyasztási norma
  • 15 Ft/km normaköltség elszámolhatósága

Kiküldetési rendelvény és az útnyilvántartás közötti különbség, a nyilvántartások elnevezésének jelentősége és gyakorlatban történő használata, Nav általi ellenőrzése

 

 1. Munkába járással kapcsolatosan nyújtható egyes juttatások fogalmi meghatározása, kapcsolódó gyakorlati példák (45 perc)

Munkába járás térítése, munkáltató térítési kötelezettsége, a térítés mértéke

A térítés módozatai (számla alapján, jegy ellenében, jogszabályi mértékben)

Mit köteles téríteni a munkáltató,

 • távolsági tömegközlekedési eszközök
 • saját gépjármű használata
 • megosztott, közös használatú saját autó
 • csoportos személyszállítás saját vagy bérelt járművel
 • más közlekedési eszköz pl. taxi szolgáltatás igénybevétele

Munkába járással kapcsolatos fogalmak jelentősége

 • Munkába járás és napi munkába járás meghatározása
 • További fogalmak: hazautazás, lakóhely, tartózkodási hely, hosszú várakozás
 • Mit jelent az életvitelszerűség? 
 •  Munkába járás speciális esete változó munkarend valamint változó munkavégzési hely esetén

Gyakorlatban előfordulő kérdések

 • Költségtérítés korlátozása, (munkaviszonyból származó jövedelem, cafeteria terhére történő elszámolhatóság, minimum feletti összegek kiegészítésének adókezelése, stb. )
 • Kötelező térítés, vagy adható juttatás dilemmája a munkáltató és a munkavállaló szemszögéből vizsgálva, tényleges hazautazás ellenőrzése saját gépjármű esetén
 • Hétvégi hazautazás munkáltató által történő finanszírozásának korlátozása (Mikor tagadható meg a hétvégi hazautazás kifizetése? )
 • Közigazgatási határon belülről illetve közigazgatási határon kívülről történő munkába járás eseteinek meghatározása
 • Külterületen, valamint belterület elhelyezkedő telephely esetén nyújtható juttatások formái - helyi és helyközi bérlet dilemmája
 • Mely külföldi munkavállaló hazautazása minősülhet munkába járásnak? Konkrét esetek EGT és harmadik országra vonatkozóan, napi munkábajárás és hétvégi hazautazást vizsgálvaű
 • Saját gépjármű térítés kötelező esetei
 • Munkábajárási szabályzat szükségessége nyilatkoztatási kötelezettség

 

 

 

 

 

 

 

 1. Cégautó adó és a cégautóval kapcsolatos SZJA vonatkozások (45 perc)

Cégutó adó tárgya és az adó alanya

A személygépkocsi meghatározása

Költségelszámolás formái

Az adó tárgyát nem képező gépjárművek

A cégautó adó mértéke

A cégautó adó megállapítása, bevallása és fizetése

Kapcsolódó határidő(k)

Bevallási nyomtatvány

Az adókötelezettség keletkezésének és megszűnésének időpontja

Az adóból levonható tételek

A cégutó adó alóli mentességek esetei

Gyakorlatban előforduló kérdések

 • Külföldi munkáltató által nyújtott „cégautó” használata, ha az autót rendszeresen Magyarországon használják.
 • A cégautó, mint munkáltató által nyújtott juttatás létjogosultsága
 • Átminősíthető-e a juttatás munkaviszonyos jövedelmmé?
 • Adható-e cégautó családtagnak, vagy a család barátjának, ha az nem a Társaság tevékenysége érdekében használja?
 • Cégautó juttatás összehasonlítása más juttatási elemekkel
 • Adható-e cégautó cafeteria helyett?
 • Cégautóval kapcsolatos egyes fenntartási és üzemeltetési költségek finanszírozása és lehetseges adókövetkezménye
 • Üzemanyag költségek megtérítése hogyan történhet (munkavállaló által előre, utólagos térítés, céges üzemanyag kártya, hitelkártya használalta,)
 • Mosatás költsége
 • Parkolás a munkahelyen, üzleti úton és a lakóhely közelében,
 • Gyorshajtás, vagy egyéb vezetőt terhelő bírságok megtéríttetése
 • Sofőrszolgálat
 • Cégautó értékesítéssel, vagy ellenérték nélküli átadással kapcsolatos jövedelmek meghatározása pl. munkaviszony megszüntetésekor a munkavállalónak adott cégautó adózási következményei (munkaviszonyos jövedelem, egyes meghatározott juttatás, nem bevétel)