• Város:
  • Óraszám: óra
  • Időtartam:
  • Tandíj:
  • Időpont:
Jelentkezem a képzésre

Valamennyi vizsga letétele alól felmentést kérhet
vállalkozási mérlegképes könyvelő végzettség/vagy regisztráció és

  • ACCA Diploma in International Financial  Reporting (DipIFR) nemzetközi oklevéllel, vagy
  • ACCA (Association of Chartered and Certified Accontants) végzettséget igazoló oklevéllel, vagy
  • ICAEW IFRS Certificate nemzetközi oklevéllel rendelkező felmentést kap valamennyi (modulzáró és szakmai) vizsgakötelezettség alól.

A fenti határidőig történő bejelentkezéssel decemberre juthat bizonyítványhoz.

További információ:
Hontvári Roxána
06 1 479 9907
hontvari.roxana@mkvkok.hu