Társasági adó felajánlása a feltöltéskor

2015. november 12.

Az elmúlt években az év vége közeledtével sok társasági adóalany döntött arról, hogy a tárgyévi társasági adóbevallásban igénybe vehető adókedvezmény céljából támogatást nyújt filmgyártást segítendő, vagy előadóművészeti szervezetek számára, illetőleg látvány csapatsportággal érintett szervezetek részére. Mivel ez a támogatás szigorú adminisztrációs kötelezettséggel járt (mint pl. a 8 naptári napos, jogvesztő határidejű bejelentési kötelezettség), illetve jelentős összegek kifizetését igényli, a jogalkotó 2015-től bevezette az adófelajánlás lehetőségét, melyet a Tao. tv. 24/A. §-ában fogalmazott meg. Ez utóbbiért cserébe viszont a társaság nem egy adóbevallásban érvényesíthető adókedvezményt, hanem a bevallás benyújtását követően adójóváírást tud igénybe venni. A két támogatási forma ugyan párhuzamosan működik, azonban egy adott adóévben el kell dönteni, hogy adókedvezmény igénybevétel mellett közvetlen támogatást fizessünk, vagy adójóváírásért cserébe az adófelajánlás lehetőségével éljünk.

Az adófelajánlás – szemben a közvetlen támogatással – nem igényel plusz befizetést, az adóalanynak csupán a havonta/negyedévente fizetendő adóelőlegét kell határidőre befizetni, mely adóelőlegek 50 százaléka felajánlható a kedvezményezett szervezetek részére. A felajánlásról szóló 15RENDNY nevű nyomtatványt – hozzácsatolva a támogatási igazolást – az adóelőleg befizetésének a határidejét megelőző hónap utolsó napjáig kell az adóhatósághoz elektronikus formában megküldeni. Ezen túlmenően a feltöltési kötelezettségnél és az éves adóbevallásban a tárgyévi adó 80 százaléka ajánlható fel, de természetesen a már (előlegnél, feltöltésnél) felajánlott összeg ismételten már nem ajánlható fel. Adójóváírásként az adóelőlegből és adóelőleg-kiegészítésből juttatott felajánlás összegének, de maximum az éves társasági adó 80 százalékának a 7,5 százaléka jár. A társasági adóbevallásban azonban a bevallott fizetendő adóból történő felajánlás összegének, de maximum az éves társasági adó 80 százalékának a 2,5 százalékát veszik majd figyelembe.

Az ismeretlensége miatt sok társaság nem élt ezzel az év közbeni lehetőséggel, viszont a feltöltésre kötelezett adóalanyoknak érdemes megfontolni, hogy külön befizetés nélkül, adójóváírásért cserébe támogassanak egy kiválasztott kedvezményezett szervezetet. Ezt megtehetik abban az esetben, ha a főszabályként december 20-i feltöltéskor lesz még adóelőleg kiegészítési kötelezettség. Abban az esetben is megtehető viszont az adófelajánlás, ha azért nincs feltöltésre vonatkozó befizetési kötelezettség, mert már az adóelőlegek megfizetésével a várható tárgyévi társasági adókötelezettséget teljesítették. Az adóelőleg kiegészítés során a – jelenleg még csupán várható – tárgyévi társasági adó 80 %-áig lehet felajánlást tenni. Itt viszont nem a feltöltési kötelezettség befizetési határidejének a hónapját megelőző hónap utolsó napjáig, hanem a feltöltési kötelezettség napjáig lehet a felajánlásról szóló bejelentést megtenni. Még szerencse, mert akkor az adóalanyoknak már november 30-ával meg kellene állapítaniuk a tárgyévi várható társasági adójukat. A jelenlegi információk szerint nem a 15RENDNY nevű nyomtatványon, hanem a 1501-es adóelőleg kiegészítésről is szóló nyomtatványon lehet majd a felajánlásról szóló bejelentést megtenni.

A gyakorlatban ez a következőképp nézhet ki:

Adott egy havi adóelőleg fizetésre és feltöltésre kötelezett társaság, melynek minden hónapban 1.000 e Ft összegű adóelőleget írt elő 2015. első félév vonatkozásában a 1329-es, második félév vonatkozásában a 1429-es bevallás. Ezek alapján december 20-ig a társaság összesen 12.000 e Ft összegű társasági adóelőleget fizet meg. A példa alapján az adóelőlegek tekintetében a társaság nem élt az adófelajánlás lehetőségével. A vezetés viszont úgy döntött, hogy a feltöltés tekintetében élni kíván az adófelajánlással. Ehhez viszont arra van szükség, hogy még a feltöltési kötelezettségként előírt határidő előtt legalább néhány nappal határozza meg a várható társasági adóját, melynek a 80 százalékáról tehet rendelkező nyilatkozatot. Amennyiben a várható társasági adó 11.000 e Ft lesz, úgy ennek a 80 százalékát, tehát 8.800 e Ft-ot lehet majd felajánlani. Vagyis erről az összegről kell, még a feltöltési kötelezettség határidejét megelőzően támogatási szerződést kötni egy támogatható filmgyártás vonatkozásában ténykedő, vagy előadóművészeti szervezettel, esetleg egy látvány csapatsportággal érintett szervezettel. Fontos, hogy a támogatási igazolást is meg kell kapni még az adóelőleg kiegészítésről szóló bevallás benyújtásának határideje előtt, melynek csatolásával lehet a 1501-es bevallásban rendelkezni az adóról. A példánkban megfogalmazottak szerint december 20-án a társaság csupán a kötelezően fizetendő havi társasági adóelőleget teljesíti, feltöltési kötelezettségként 0 Ft-ot jelent. Ennek ellenére 8.800 e Ft felajánlásáról lehet nyilatkozni, mivel a felajánlható összeg alapjául szolgáló adóelőleget az év során már megfizette a társaság. A felajánlott összeget a kedvezményezett szervezet a befizetési határidőt követő 15 munkanapon belül megkaphatja az adóhatóságtól.

Amennyiben pedig 1529-es adóbevallásban is 11.000 e Ft összegű társasági adó kerül megállapításra, úgy a feltöltéskor felajánlott összeg 7,5 százalékát, vagyis 660 e Ft-ot fognak az adófolyószámláján jóváírni 2016. július 1-én. Ezt az összeget a társaságnak egyéb bevételként kell elszámolnia és a 2016-os adóalap megállapítása során adózás előtti eredményt csökkentő tételként figyelembe venni. Természetesen az is előfordulhat, hogy a 1529-es bevallásban 11.000 e Ft-nál magasabb összegű társasági adó kerül megállapításra. Ebben az esetben a 11.000 e Ft feletti társasági adó 80 százaléka szintén felajánlható egy kedvezményezett szervezetnek, ami után a cég 2,5 százalékos mértékű adójóváírásban részesülhet.

Akkor sincs továbbá nagy probléma, ha utóbb kiderül a 1529-es bevallásban, hogy az éves adó nem éri el még a 11.000 e Ft-ot sem. Ilyenkor a kedvezményezett szervezet részére már átutalt összeget az adóhatóság nem kéri vissza, viszont a társasági adó alanya nem a felajánlott összeg után, hanem a tényleges (11.000 e Ft-nál kevesebb) társasági adó 80 százaléka után fogja megkapni az adójóváírást.

A cikk írója:
S. Csizmazia György
okl. könyvvizsgáló, okl. adószakértő,
SK AUDIT Gazdasági Tanácsadó Kft.
a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ oktatója
www.audit.hu