Pénzügyi-adózási asszisztens

234.950 Ft

Helyszín: Távoktatás

Óraszám: 150 óra

Időtartam: kb. 7 hónap

Tandíj: 180.000 Ft + ÁFA

Jelentkezési díj: 5.000 Ft + ÁFA

Részletek: 5x 45.720 Ft

Online konzultációk időpontja:
heti egy alkalom, pénteken 15.00-19.00 óráig

Jelentkezési határidő: 2023. október 05.

5x 45.720 Ft

Helyszín: Távoktatás

Óraszám: 150 óra

Időtartam: kb. 7 hónap

Tandíj: 180.000 Ft + ÁFA

Online konzultációk időpontja:
heti egy alkalom, pénteken 15.00-19.00 óráig

Jelentkezési határidő: 2023. október 05.

Képzés felépítése:

  • Óraszám: 150 óra
  • Oktatás formája: online (ZOOM) hetente 1x hétköznap 5 tanóra

A képzésben való részvétel feltétele: érettségi vizsga

Képzés indulása: Megfelelő létszám esetén – 2023. október

A tananyagegységek tanulási eredményeinek értékelése:

Tudásmérés: 

• Időtartama: 120 perc (a képzés végén az 5 tananyagegység ismeretanyagából)

• A mérés módszere: írásbeli (teszt) 

• Formája: a képző hatáskörébe utalt mérés

• Tudásmérés díja: 15.000 Ft + ÁFA

A tanfolyam végén Oktatási Központunk a képzés elvégzését igazoló Tanúsítványt állít ki a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszer útján a képzésben résztvevő részére, amennyiben a tudásmérés eredménye sikeres.

Oktatók

Pados-Péter Mária
Közgazdász, mérlegképes könyvelő, adótanácsadó

Bakos Péter
Regionális igazgató

Email: bakos.peter@mkvkok.hu
Telefonszám: +36 (30) 821 0106

László Ervin
Szakközgazdász, okleves emberi erőforrás tanácsadó

Petrics-Tóth Andrea Irén

Oktatásszervező

Pisták Adrienne
Regionális igazgató

Email: pistak.adrienne@mkvkok.hu
Telefonszám: +36 (30) 371 5434

A képzés célja

Olyan szakember képzése, aki képes a vállalkozások működésével összefüggő alapvető pénzügyi és adózási feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére, a vállalkozás valamennyi pénzmozgással, illetve a pénzállomány-változással összefüggő nyilvántartásait képes vezetni, közreműködni az egyes pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában, kezelni az ehhez kapcsolódó iratanyagokat, működő gazdálkodó szervezeten belül előkészíteni és rögzíteni az adott munkahely adózási, bevallási eseményeit az adójogszabályok szerint.

A képzés célcsoportja

Mindazon középfokú végzettséggel rendelkező személy, aki közreműködik a vállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában, elvégzi a bankszámlákkal kapcsolatos teendőket, ellátja a házipénztárral kapcsolatos és az adókötelezettséghez kapcsolódó feladatokat, pénz- és hitelműveletekkel kapcsolatos ügyintézést végez, de kapcsolódó szakképzettséggel nem rendelkezik

A képzés során megszerezhető kompetenciák

  •  Közreműködés a vállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában
  • A bankszámlákkal kapcsolatos teendők ellátása
  • A házipénztárral kapcsolatos feladatok ellátása
  • Adókötelezettséghez kapcsolódó feladatok ellátása, valamint adóbevallások és elektronikus bevallások készítése
  • Pénz- és hitelműveletekkel kapcsolatos ügyintézés elvégzése
  • Számítógépes programcsomagok, irodai szoftverek használata munkavégzés során
  • A munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumok készítése és rendszerezése, iratkezelés végzése

A programba való bekapcsolódás feltételei

Iskolai végzettség: középiskolai érettségi

Szakmai előképzettség : -

Szakmai gyakorlat területe és időtartama: -

Egyéb feltételek: -

Tervezett képzési idő:  kb. 7 hónap

 

A tananyagegység megnevezése

Összesen

1.

Általános vállalkozási alapismeretek

20

2.

Pénzügyi ismeretek

40

3.

Adózási alapismeretek

50

4.

Munkavállalókkal kapcsolatos ügyintézési feladatok

10

5.

Szoftverhasználati ismeretek

30

 

Összesen:

150

 

A képzésben résztvevő teljesítményét értékelő rendszer leírása:

A tanulási eredmény mérése akkor eredményes, ha a tananyagegységek szakmai követelményeit – a záró, integrált vizsgafeladat keretében - a képzésben résztvevő minimum 50%-os szinten teljesítette.

Az eredmény értékelése:

MEGFELELT      NEM FELELT MEG

Felmentések: -

Megszerezhető tanúsítvány:

Amennyiben a minden tananyagegységet magába foglaló záró mérés eredményes, a felnőttképző intézmény a képzés elvégzését igazoló tanúsítványt állít ki a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszer útján a képzésben résztvevő részére.

Szívesen válaszolunk kérdésére!