Könyvvizsgálók kompetencia - vizsgafelkészítője

Helyszín: Távoktatás

Óraszám: 40 óra

Időtartam: (saját időbeosztás szerint)

Tandíj: 50.000 Ft + ÁFA

Online konzultációk időpontja:
rögzített filmanyag, a vizsgáig bármikor - többször is - megnézhető

Jelentkezési határidő: 2023. október 02.

1x 63.500 Ft

Helyszín: Távoktatás

Óraszám: 40 óra

Időtartam: (saját időbeosztás szerint)

Tandíj: 50.000 Ft + ÁFA

Online konzultációk időpontja:
rögzített filmanyag, a vizsgáig bármikor - többször is - megnézhető

Jelentkezési határidő: 2023. október 02.

Jelentkezés menete

A képzésünkre történő jelentkezés menetét az ikonsorra kattintva tekintheti meg.
Kérjük, regisztráljon jelentkezési felületünkön!
Jelentkezzen a kiválasztott képzésre!
Jelentkezését kollégáink fogadják és visszaigazolják.
A tanfolyam kezdetét megelőzően kollégáink e-mailben tájékoztatják a szerződéskötés menetéről és aláírást követően kiállítják számláját.
Kérjük, egyenlítse ki a kiállított számlát!
Javasolt technikai követelmény: stabil internet kapcsolat, kamera, mikrofon az online felület használatához.

Jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet csak kamarai tag könyvvizsgáló végezhet. Ahhoz, hogy valaki felvételét kérhesse a Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagjai sorába, az okleveles könyvvizsgálói képesítés megszerzését követően mentori gyakorlaton kell részt vennie, majd ezt követően szakmai kompetencia vizsgát kell tennie. A szakmai kompetencia vizsga annak ellenőrzése, hogy a könyvvizsgáló jelölt a számára előírt szakmai gyakorlati idő alatt megfelelő szakmai tapasztalatot szerzett és ismereteit képes valós körülmények között alkalmazni.

A kompetencia vizsgáról részletes tájékoztatás a Kamara oldalán található.

Az okleveles könyvvizsgálók kompetencia vizsgájának sikeres letételéhez szükséges elméleti háttér (standardok) áttekintéséhez 40 óra oktatófilmet, és nyomtatható ppt. diasorokat biztosítunk online felkészítőnk keretében.

A filmek a felkészülés során akár több alkalommal is megnézhetők.

FONTOS: Ennek az elméleti háttérnek az ismerete elengedhetetlen, de nem elégséges a kompetencia vizsga sikeres letételéhez!

Az oktatófilmek a következő könyvvizsgálati standardokat ismertetik:

 • ISA 200 A független könyvvizsgáló átfogó céljai és a könyvvizsgálatnak a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban történő végrehajtás; 
 • ISA 210 Megegyezés a könyvvizsgálati megbízások feltételeiről.
 • SA 230 Könyvvizsgálati dokumentáció. A könyvvizsgálat tervezése, lényegesség a könyvvizsgálatban; 
 • ISA 240 A könyvvizsgáló csalással összefüggő felelőssége a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatánál; I
 • SA 250 A jogszabályok és szabályozások figyelembevétele a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatánál; 
 • ISA 260 Kommunikáció az irányítással megbízott személyekkel; 
 • ISA 265 A belső kontroll hiányosságainak kommunikálása az irányítással megbízott személyek és a vezetés felé; 
 • ISA 315 A lényeges hibás állítás kockázatának azonosítása és felmérése a gazdálkodó egység és környezetének megismerésén keresztül; 
 • ISA 320 Lényegesség a könyvvizsgálat tervezésében és végrehajtásában
 • ISA 330 A könyvvizsgáló válaszai a becsült kockázatokra; A könyvvizsgáló csalással kapcsolatos felelőssége; 
 • ISA 402 Szolgáltató szervezetet igénybe vevő gazdálkodó egységre vonatkozó könyvvizsgálati szempontok Informatika a könyvvizsgálatban
 • ISA 450 A könyvvizsgálat során azonosított hibás állítások értékelése; 
 • ISA 500 Könyvvizsgálati bizonyítékok; 
 • ISA 501 Könyvvizsgálati bizonyítékok – egyes tételekre vonatkozó speciális szempontok; 
 • ISA 505 Külső megerősítések; 
 • ISA 510 Első könyvvizsgálati megbízások – Nyitóegyenlegek; Könyvvizsgálati módszerek
 • ISA 520 Elemző eljárások; 
 • ISA 530 Könyvvizsgálati mintavételezés; 
 • ISA 540 Számviteli becslések – beleértve a valós értékre vonatkozó számviteli becsléseket is – és a kapcsolódó közzétételek könyvvizsgálata;
 • ISA 550 Kapcsolt felek; 
 • ISA 560 Fordulónap utáni események; 
 • ISA 570 A vállalkozás folytatása.
 • ISA 580 Írásbeli nyilatkozatok;
 • ISA 700 A pénzügyi kimutatásokra vonatkozó vélemény kialakítása és jelentéskészítés; 
 • ISA 705 A független könyvvizsgálói jelentésben szereplő vélemény minősítései; 
 • ISA 706 Figyelemfelhívó bekezdések és egyéb kérdések bekezdések a független könyvvizsgálói jelentésben; 
 • ISA 710 Összehasonlító adatok – Előző időszak megfelelő adatai és összehasonlító pénzügyi kimutatások; 
 • ISA 720 A könyvvizsgálónak az auditált pénzügyi kimutatásokat tartalmazó dokumentumokban szereplő egyéb információkkal kapcsolatos felelőssége.
Oktatók

Dr. Ladó Judit
Okleveles könyvvizsgáló

Mádi-Szabó Zoltán
Okleveles könyvvizsgáló

Oktatásszervező

Kovácsné Vajda Magdolna
Szakmai képzési csoport vezetője, okleveles könyvvizsgálói tanfolyam, és minősítő vizsgákra felkészítő tanfolyamok oktatásszervezője

Email: kovacsne.vajda@mkvkok.hu
Telefonszám: +36 (30) 727 6009

Szívesen válaszolunk kérdésére!