Okleveles adószakértő képzés

Okleveles adószakértő képzés

Programkövetelmény azonosító száma: 04116007

1. Az okleveles adószakértő képzés célja

Olyan szakember képzése, aki részt vesz a vállalkozás stratégiai döntéseinek előkészítésében, elvégzi a nem rutinjellegű üzleti tranzakciók komplex adózási feltételeinek elemzését, alternatívák kidolgozását. Elkészíti több adónemet érintő gazdasági események szakértői véleményezését. Az érintett országok adószakértőivel együttműködve adótanácsadást nyújt, adótervezést végez a határon átnyúló ügyletek, gazdasági struktúrák feltételeinek kidolgozásához, üzletágak, vállalkozások és vállalatcsoportok alapításához, fölvásárlásához, átszervezéséhez. Átlátja a különböző szervezeti-, irányítási-, holding- és finanszírozási struktúrákkal járó adózási következményeket. Elkészíti egy hazai vagy nemzetközi tranzakció adótervét. Transzferár ügyekben kompetens, részletesen ismeri a hazai és nemzetközi előírásokat, az OECD Transzferár Irányelvek rendelkezéseit, figyelemmel kíséri azok módosítását és a vonatkozó bírósági jog- eseteket. Tanácsot ad bonyolult, több adónemet érintő ügyletekkel kapcsolatban, akár nemzetközi vonatkozásban is. Képes sikeresen képviselni Magyarországot a nemzetközi adózási konferenciákon, tárgyalásokon.

2. Az okleveles adószakértő képzés célcsoportja

Mindazon felsőfokú iskolai végzettséggel, legalább B2 középfokú komplex államilag elismert nyelvvizsgával valamint a 3.2. pont szerinti szakmai előképzettséggel és a 3.3 pont szerinti szakmai gyakorlattal rendelkező személy, aki elkészíti a vállalkozás üzleti tranzakcióinak komplex elemzését, tanácsot ad több adónemet érintő ügyletekkel kapcsolatban, adótervezést végez a határon átnyúló ügyletek, gazdasági struktúrák feltételeinek kidolgozásához, üzletágak, vállalkozások és vállalatcsoportok alapításához, de a feladatok ellátásához kapcsolódó szakképzettséggel nem rendelkezik, valamint az, aki az adott szakmai végzettséggel adószakértőként kíván elhelyezkedni.

Részletesen lásd a letölthető képzési programban. »»

3. Az okleveles adószakértő képzés során megszerezhető kompetenciák

 • Elkészíti egy hazai vagy nemzetközi tranzakció adótervét.
 • Transzferár ügyekben kompetens, részletesen ismeri a hazai és nemzetközi előírásokat, az OECD Transzferár Irányelvek rendelkezéseit, figyelemmel kíséri azok módosítását és a vonatkozó bírósági jog- eseteket.
 • Komplex módon értékeli a vállalatcsoportokat érintő csoporton belüli és a csoport- érdek által befolyásolt, csoporton kívüli gazdasági események számviteli és transzferárazási következményeit adónemenként, feltárja a kapcsolódó potenciális adó jellegű kockázatokat az egyes csoporttagokra és a vállalatcsoport egészére vonatkozóan.
 • Átlátja az adóhatóságok nemzetközi együttműködésének formáit, szabályait. Képes adóellenőrzési területek irányítására. Tanácsot ad bonyolult, több adónemet érintő ügyletekkel kapcsolatban, akár nemzetközi vonatkozásban is.
 • Javaslatokat tesz a hazai és nemzetközi adózási környezet átalakítására.

4. A programba való bekapcsolódás feltételei

 • Iskolai végzettség: Felsőfokú iskolai végzettség, továbbá min. egy B2 (koráb-ban középfokú) komplex (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsga.
 • Szakmai előképzettség:
  • 04115006 Adótanácsadó szakképesítés
  • 55 344 01 Adótanácsadó szakképesítés-ráépülés (150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet)
  • 61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó szakképesítés (133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet)
  • 61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó szakképesítés (1/2006. (II. 17.) OM rendelet)
  • 713437 01 Adótanácsadó szakképesítés (37/2003. (XII. 27.) OM rendelet)
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: 5 év adótanácsadási, vagy adóigazgatási, vagy felsőfokú adóoktatási területen végzett (igazolt) gyakorlat.
 • Egészségügyi alkalmasság követelmény: ---
 • Egyéb feltételek:A felnőttképző minden résztvevővel a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) által meghatározott tartalmú felnőttképzési szerződést köt.A már korábban megszerzett előzetes tudás mérését a felnőttképző az Fktv. és egyéb vonatkozó jogszabály előírásai szerint biztosítja.

Részletesen lásd a letölthető képzési programban. »»

6. Az okleveles adószakértő tervezett képzési ideje: 270 óra

(a képzés fő szerkezeti eleme, a képzési program felépítését adó, önálló tartalommal bíró képzési egység)

 

A tananyagegység megnevezése

Összesen

6.1.

Nemzetközi és hazai jogi ismeretek

40

6.2.

Nemzetközi adózás és adótervezés

140

6.3.

Forgalmi adózás és adótervezés

60

6.4.

Adóellenőrzési ismeretek

30

 

Összesen:

270

Részletesen lásd a letölthető képzési programban. »»

7. A képzésben résztvevő teljesítményét értékelő rendszer leírása

A tananyagegységek oktatásának zárásakor kerül sor a tanulási eredmények mérésére és értékelésére (szummatív mérés).

8. A tananyagegységek tanulási eredményeinek értékelése

A tanulási eredmények mérése akkor eredményes, ha a tananyagegységek szakmai követelményeit a képzésben résztvevő külön-külön minimum 60%-os szinten teljesítette.

A szakmai képzés elvégzésének igazolásáról szóló tanúsítvány kiadásának feltételei:

A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a felnőttképző intézmény tanúsítványt állít ki a képzésben részt vevő személy részére, amennyiben az összes tananyagegység tudásmérése megfelelt minősítésű, illetve a képzésben résztvevő felmentést kapott a tanulmányi eredmények mérése alól

Amennyiben minden tananyagegység tudásmérése eredményes, a felnőttképző intézmény a képzés elvégzését igazoló tanúsítványt állít ki a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszer útján a képzésben résztvevő részére, amely a képesítő vizsgára bocsátás feltétele. A képesítő vizsga megszervezése a képzőtől független, akkreditált vizsgaközpontok hatásköre.

 Az új rendszerben induló szakmai képzéseinkhez a már megszokott részletfizetési lehetőséget tudjuk biztosítani, hogy ne az anyagiak álljanak a tervek megvalósításának útjában.

Kinek ajánljuk okleveles adószakértő képzésünket?

 • Mindazoknak, akik adótanácsadási tevékenységet folytatnak és szolgáltatásukat magasabb szintre kívánják emelni.
 • Mindazon felsőfokú iskolai végzettséggel, B2 középfokú komplex államilag elismert nyelvvizsgával valamint legalább 5 éve megszerzett adótanácsadói szakmai képesítéssel és szakmai gyakorlattal rendelkezőknek, akik szeretnék integrálni korábban megszerzett tudásukat és átlátni az adóhatóságok nemzetközi együttműködésének formáit, szabályait. Képessé szeretne válni egyes adóellenőrzési területek irányítására. Illetve tanácsot kíván adni bonyolult, több adónemet érintő ügyletekkel kapcsolatban, akár nemzetközi vonatkozásban is.

A képzés során átadott tudással és megszerzett kompetenciákkal...

 • Elkészíti egy hazai vagy nemzetközi tranzakció adótervét.
 • Transzferár ügyekben kompetens, részletesen ismeri a hazai és nemzetközi előírásokat, az OECD Transzferár Irányelvek rendelkezéseit, figyelemmel kíséri azok módosítását és a vonatkozó bírósági jog- eseteket.
 • Komplex módon értékeli a vállalatcsoportokat érintő csoporton belüli és a csoport- érdek által befolyásolt, csoporton kívüli gazdasági események számviteli és transzferárazási következményeit adónemenként, feltárja a kapcsolódó potenciális adó jellegű kockázatokat az egyes csoporttagokra és a vállalatcsoport egészére vonatkozóan.
 • Átlátja az adóhatóságok nemzetközi együttműködésének formáit, szabályait. Képes adóellenőrzési területek irányítására.
 • Tanácsot ad bonyolult, több adónemet érintő ügyletekkel kapcsolatban, akár nemzetközi vonatkozásban is.        
 • Javaslatokat tesz a hazai és nemzetközi adózási környezet átalakítására.