• Időpont: 2018. november 7. és 2018. november 8.
 • Jelentkezési határidő: 2018. november 05.

2018. május 25. napjával alkalmazhatóvá vált az általános adatvédelmi rendelet (GDPR). A többnyire esetjogi alapokon nyugvó szabályozás a vállalkozások számára több szempontból is kihívást jelent. A szabályozás konkrétumokat sok esetben nélkülöző jellege okán, nehezen áttekinthető a joganyag az érintett hazai vállalkozások számára. Ezt a zavart tovább növeli az a körülmény, hogy sem az Infotv. módosítása, sem pedig a Munka Törvénykönyve módosítása nem készült el a GDPR alkalmazási időpontjáig, az ágazati szabályok teljes körű módosítására pedig még belátható ideig nem számíthatunk. Az adatvédelemben érintett vállalkozások számára a szabályozásnak való megfelelés ilyen körülmények mellett is kötelező azonban.

A képzés célja az előbbiekre tekintettel az, hogy az egyes vállalkozások adatkezeléseiket a követő időszakban a GDPR előírásaival teljes mértékben összhangba tudják hozni, ismerjék a rájuk vonatkozó hazai és nemzetközi szabályozást és annak gyakorlatát, a felügyeleti szerv iránymutatásait és gyakorlatát, valamint a szabályozásban rejlő rizikókat. A kétnapos továbbképzés adatvédelmi tisztviselői előképzettséget nem feltételez, az elméleti alapokat ugyanakkor csupán röviden mutatja be, és elsősorban a gyakorlatra, illetve a kérdéses területekre fókuszál. Ebből eredően azoknak ajánljuk, akik korábbi képzéseink valamelyikén részt vettek, vagy már rendelkeznek adatvédelmi alapismeretekkel.

A képzés elvégzését követően a résztvevők számára tanúsítványt állítunk ki.

Előadók:
Dr. Kéri Ádám - ügyvéd, adatvédelmi szakértő
Kancsal Tamás - IT biztonsági szakértő

A képzés tematikája:
I. képzési nap

Adat- és információbiztonság a gyakorlatban

 • Adat- és információbiztonsági elvárások és kötelezettségek GDPR és Infotv. alapján
 • Bizalmas jelleg, integritás a gyakorlatban
 • Megsemmisülés, megváltoztatás elleni védelem, a hozzáférés szabályozása
 • Anonimizálás, álnevesítés: hol melyiket alkalmazzuk példákkal

Jogi megfelelés a gyakorlatban

 • Amit az adatkezelés elveiről, a jogalapokról, érintetti jogokról tudni érdemes
 • Melyiket hogyan alkalmazzuk: Infotv. vs. GDPR
 • Mt. módosítás, Munkaviszonnyal összefüggő adatkezelések
 • Bírsághoz vezető esetek munkahelyi adatkezelés esetében
 • Jogos érdek teszt a gyakorlatban

II. képzési nap

Adat- és információbiztonság a gyakorlatban

 • Fizikai és műszaki incidensek, incidensjelentés és incidens napló: ezekre ügyeljünk
 • Javasolt technikai és szervezési intézkedések
 • Kockázatok és azok kezelése (benne kríziskommunikáció és helyreállítási terv)
 • Bírsághoz vezető jogesetek a NAIH gyakorlatában
 • Így néz ki az adatbiztonsági szabályzat

Jogi megfelelés a gyakorlatban

 • Ügyféladatok kezelése: szerződés teljesítése vs. jogos érdek jogalapok
 • Direkt marketing, hírlevélküldés: Hozzájárulás vs. jogos érdek
 • Elektronikus megfigyelés, beléptetés, hangrögzítés: jogalapok, tájékoztatások, felelősség
 • Bírsághoz vezető esetek ügyféladatkezeléssel összefüggésben.
 • Ki legyen az adatvédelmi tisztviselőnk? Kiválasztási módok, feladatok, felelősség
 • Nyilvántartások

A kétnapos képzés díja: 69.500 Ft+áfa
Kreditpontok: könyvvizsgálói 8 kredit
Helyszín: Budapest belső kerületeiben, jól megközelíthető helyszínen (a pontos helyszínt a visszaigazoló e-mailben küldjük meg)
Ütemezés: Mindkét képzési napon (regisztráció 08:30-tól) 09:00-18:00-ig tart az oktatás
Jelentkezési határidő: 2018. november 05.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a részvétel lemondására írásban 2018. november 05.-ig van lehetőség
a szabo.eva@mkvkok.hu e-mail címen.
Fenti időpontot követően beérkező lemondás, vagy a lemondás elmaradása esetén a részvételi díj megfizetésétől nem tudunk eltekinteni.