Felkészülés 2018-ra - nonprofit szervezeteknek

  • Időpont: 2018. január 31.
  • Jelentkezési határidő: 2018. január 29.
  • Szakterület: vállalkozási
  • További szerezhető kreditpontok:
    könyvvizsgálói: 2 kredit

A rendezvény három egymást követő, egyenként 1,5 óra időtartamú előadást ölel fel, amelyek a 2018. évi jogszabályi változások gyakorlatorientált ismertetésén túl praktikus tanácsokat is adnak az egyesületek, alapítványok, nonprofit gazdasági társaságok vezetőinek, pénzügyi, számviteli és adózási szakembereinek az aktuális feladataik elvégzéséhez.

Az előadók valamennyien az Adó-kódex tavaly megjelent Iránytű civil szervezeteknek és köztestületeknek kiadvány szerzői.

Program:

08:30-09:00

Regisztráció

09:00-10:30

A civil szervezetek jogi szabályozását érintő változások áttekintése, a hatálybalépést követő gyakorlati tapasztalatok összegzése - dr. Nagy Krisztina

10:30-10:40 

Szünet

10:40-12:10

A 2017. évi beszámoló készítésével kapcsolatos általános előírások, sajátos számviteli elszámolási kérdések, 2018. évi változások - Miszori Ildikó

12:10-12:30

Szünet

12:30-14:00

2018. évi fontosabb adóváltozások - Killikné Sarkadi-Nagy Szilvia, Miszori Ildikó

1. A civil szervezetek jogi szabályozását érintő változások áttekintése, a hatálybalépést követő gyakorlati tapasztalatok összegzése

Előadó: dr. Nagy Krisztina ügyvéd, nonprofit szakértő / dr. Nagy Krisztina Ügyvédi Iroda
Az előadás a civil szervezetek, ezen belül az alapítványokat és egyesületek, valamint a nonprofit gazdasági társaságok működését érintő, elmúlt egy évben hatályba lépett anyagi jogi és eljárásjogi szabályokat tekinti át, az azokhoz kapcsolódó bírósági gyakorlat tükrében.

Témakörök

• A Ptk. által bevezetett, új egyesületi mintaszabályok alkalmazásának tapasztalatai

• Az alapítványok és köztestületekre vonatkozó szabályozás aktuális kérdései

• A Civil törvény alkalmazásának egyes gyakorlati kérdései

• Az alapítványok és egyesületek nyilvántartásba vételével, változásbejegyzésével kapcsolatos eljárás szabályozása és gyakorlata

• A nonprofit gazdasági társaságok új Ptk. hatályba lépését követő szabályozásának áttekintése

 

2. A 2017. évi beszámoló készítésével kapcsolatos általános előírások, sajátos számviteli elszámolási kérdések, 2018. évi változások
Előadó: Miszori Ildikó közgazdász, bejegyzett könyvvizsgáló, adószakértő, egyéb szervezeti specialista / Partner, BPO-AUDIT

Az előadás a nonprofit szervezetek beszámoló készítéséhez kapcsolódó szabályozást ismerteti a gyakorlati alkalmazás tükrében a napi munka során előforduló példákon keresztül.

Témakörök:

• Az év végi zárással és beszámoló elkészítésével kapcsolatos általános előírások, tekintettel a 2017. január 1-től hatályos új számviteli kormányrendeletre

• Zárási feladatok részletes ismertetése, sajátos elszámolási kérdések a beszámoló készítéséhez kapcsolódóan (alapcél szerinti/ vállalkozási tevékenység elkülönítése, támogatások, adományok elszámolása, stb) 

• Kiegészítő melléklet összeállítása

• Közhasznú szervezetekre vonatkozó sajátos előírások, közhasznúsági melléklet összeállítása

• Beszámoló letétbehelyezése, közzététele

• Külföldről támogatott szervezetek adatszolgáltatási kötelezettsége

• 2018. évi változások
 

3. 2018. évi fontosabb adóváltozások

Előadók: Killikné Sarkadi-Nagy Szilvia közgazdász, regisztrált mérlegképes könyvelő, munkaügyi és társadalombiztosítási szakértő / Partner, BPO-TAX, Miszori Ildikó

Az érintett szervezetek adózásával kapcsolatos legfontosabb kérdéseket ismertetik az előadók összefoglaló, áttekintő jelleggel, fókuszba helyezve a 2018. évi jogszabály-változásokat.

Témakörök:

• Személyi jövedelemadó és TB 2018 (minimálbér, szja, cafeteria, társadalombiztosítás, rehabilitációs hozzájárulás, egyéb foglalkoztatási formák változásai (EFO és EKHO), egyéb változások, adómentesen nyújtható kifizetések)

• Áfa változások 2018

• Társasági adó és iparűzési adó

• Az adóigazgatás újraszabályozása 2018
 

Helyszín: Budapest, belső kerületeiben, jól megközelíthető helyszínen (a pontos helyszínt a visszaigazoló e-mailben küldjük meg)

Részvételi díj: 8.900 Ft +áfa/fő

Kreditpontok:
kamarai tag könyvvizsgáló: 2 kredit

Jelentkezési határidő: 2018. január 29.
 


Felhívjuk a figyelmet, hogy a részvétel lemondására írásban 2018. január 29.-ig
van lehetőség a reif.jenifer@mkvkok.hu e-mail címen
Fenti időpontot követően beérkező lemondás, vagy a lemondás elmaradása esetén a részvételi díj megfizetésétől nem tudunk eltekinteni.