Metrum Referencia 2010 programmal kapcsolatos kérdések

Kérdése van?

Kattintson ide

Kategóriák

  • Programkezelés
  • Program telepítése
  • Hálózatos verzió
  • Hibák, észrevételek
  • Program rendelése
  • Bemutatók
Metrum Referencia 2009 program 6.03 verziójának stuktúra- és séma változásai automatikusan beépülnek-e a 6.02 verzió alatt létrehozott ügyfelek könyvvizsgálati dokumentációjába, vagy a 2009. évi munka mappákat ( tartalmuk elvesztése mellett ) újból létre kell hozni ehhez?
1. Az M-02 A "Tárgyi eszközök állományváltozása" kiegészítése a "Tenyészállatok" oszloppal.
Beépül a korábban létrehozott könyvvizsgálati dokumentációkba.
2. L-PMT "Pénzmosás megakadályozásáról szóló jogszabály betartásának ellenõrzése" munkaprogram.
Beépül a korábban létrehozott könyvvizsgálati dokumentációkba.
3. L-TV "Törvények és jogszabályok figyelembe vétele a pénzügyi kimutatások vizsgálatánál" munkaprogram.
Beépül a korábban létrehozott könyvvizsgálati dokumentációkba.
4. A könyvvizsgálói jelentések automatikus kitöltése.
Ha még nem hívta meg az adott jelentést, akkor beépül, ha már meghívta és nem végzett rajta érdemi munkát, akkor célszerű a jelentést törölni, és újra meghívni.
5. Elektronikus jelentés PDF-formátumban.
Beépül a korábban létrehozott könyvvizsgálati dokumentációkba.
6. Bekötés átemelése másik könyvvizsgálatból.
Beépül a korábban létrehozott könyvvizsgálati dokumentációkba.
7. Ügyfelek kivétele.
Beépül a korábban létrehozott könyvvizsgálati dokumentációkba.
Szeretném megkérdezni, hogy az állandó dossziéban D1:Társasági dokumentumokat. stb. milyen módon tudjuk importálni lehetőleg PDF file-ban?
1. Hívja meg a Dokumentum ablakban, az Állandó dosszié tab-fület. Jelölje ki azt a fejezetet, melyhez dokumentumot kíván másolni!
2. Hívja meg a Fejezetek > Fájl másolás menüpontot, vagy kattintson a nyolcadik ikonra!
3. Tallózza ki a másolandó fájlt, kattintson a Megnyitás gombra!
4. Adja meg a másolandó fájl referenciajelét, a tartalomjegyzékbeli megnevezést, szükség esetén módosítsa a fájl megnevezését.
A fenti műveletsor végrehajtásával a fájl az adott ügyfél munkakönyvtárába kerül.
2009. évben egy olyan cégnek nyitottam új könyvvizsgálatot (2009. évit), akinek 2008. évben volt könyvvizsgálata és úgy látom nem hozza az az előző év főkönyvi kivonatának, mérlegének adatait és nem is sikerült beemeltetnem az előző évet. Mi lehet az oka, mit nem csinálok jól? A régi programban elvégeztem a mentést is.
1. Kérem ellenőrizze, hogy a program megfelelő helyre lett-e telepítve. (Ha látja az ügyfeleit, akkor a telepítés rendben van.)
2. Ellenőrizze, hogy a Könyvvizsgálat létrehozása ablakban kitöltötte-e az "Előző évi adatok átemelése" mezőt! Ha nem, ezt utólag is lehet pótolni (Könyvizsgálat módosítása > Előző évi adatok átemelése mező kitöltése). Ezután a Főkönyvi kionat ablakban meg kell hívni a Szerkesztés > Előző évi adatok átemelése menüpontot.
Új parancsikon került a gépre és nem látom a régi munkaprogramjaimat. A régiből nyissam meg ezeket ?
Igen, a 2008-as, és az azt megelőző évek könyvvizsgálatait a korábbi ikonnal (nagyítós könyv) tudja megnyitni, a 2009-es, és az azt követő vizsgálatokat az új ikonnal (kék karika) tudja megnyitni. Ha 2009-ben olyan ügyfélnek nyit könyvvizsgálatot, amelynek volt a Metrum Referencia programban 2008-ban is vizsgálata, a program "átfordítja" az előző év adatait.
A tájékoztató elolvasása után sem boldogultam a "Lényegesség mértéke" táblázat kitöltésével. Minden adatot megadtam, de az összesített hibahatár, egyedi hibahatár stb. összegeket nem számolja a program és nem tudom felülírni a táblázat utolsó négy sorában a lényegesség értéke oszlop nulláit. Mit rontottam el?
Kérem ellenőrizze az alábbiakat:
1. A mutató kiválasztása oszlopban be van-e kattintva egy jelölőnégyzet?
2. A kiválasztott mutató sorának, "A lényegesség megállapított értéke" oszlopának felső adata ki van-e töltve? (Ez praktikusan megegyezik a számított összeggel, vagy az Ön által - egyéb körülményeket figyelembe véve - megadott összeggel.)
A 2009-es programmal szeretnék könyvvizsgálatot nyitni, létrehoztam az adott ügyfélhez a könyvvizsgálatot, megnyitottam az időszakot is, mégsem látok a munkaprogramoknál egyetlen sort sem. Mi lehet ennek az oka?
2009-ben a program nem ajánlja fel automatikusan egy adott munkaprogramhoz a vonatkozó kérdéseket. A munkaprogram összeállításához a zöld "pipa" ikon vagy a Egyéb > Összeállítás menüpontot kell meghívni. A megnyíló ablakban állíthatjuk össze az adott ügyfél adottságait figyelembe véve a munkaprogramot. Ehhez segítséget nyújtanak a kockázatbecslés alapján megjelenő kockázati értékek.
 
Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates