Pénzügyi-számviteli ügyintéző képzés

E-000582/2014/A003 OKJ: 54 344 01

I. Bemeneti feltételek

  • érettségi vizsga

II. Pénzügyi-számviteli ügyintéző képzés moduljai, vizsgák

A szakképesítés tananyagegységeinek (szakmai követelménymoduljainak)

modul azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

11504-16

Ügyviteli és statisztikai alapismeretek

(Gazdálkodási alaptevékenység ellátása)

gyakorlati

10147-12

Gazdálkodási ismeretek
(Gazdálkodási feladatok ellátása)

írásbeli

11505-12

Számítógépes könyvelés
(Könyvelés a számítógépen)

gyakorlati

10149-12

Könyvvezetési és beszámolókészítési ismeretek (Könyvvezetés és beszámolókészítés feladatai)

írásbeli

11506-16

Pénzügyi és vállalkozásfinanszírozási ismeretek és Adózási ismeretek
(Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok)

írásbeli

11501-16

Projektfinanszírozási ismeretek
(Projektfinanszírozás)

esettanulmány készítése

11502-12

Projektfolyamatok követéséhez kapcsolódó ismeretek
(Projektfolyamatok követése)

11498-12

Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

írásbeli

11499-12

Foglalkoztatás II.

írásbeli

Felmentések

Az a jelölt, aki a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet szerinti végzettséggel, illetve záróvizsgával, vagy a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti gazdaságtudományok képzési területen szerzett végzettséggel, illetve záróvizsgával, vagy a közgazdasági felsőoktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről szóló 7/1999. (II. 1.) OM rendelet alapján szerzett szakirányú végzettséggel rendelkezik, felmentést kap a 10147-12 Gazdálkodási feladatok ellátása modulzáró vizsga írásbeli és a 11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása modulzáró vizsga gyakorlati vizsgatevékenysége alól.

Az a jelölt, aki rendelkezik a Vállalkozási ügyintéző, vagy Vállalkozási és bérügyintéző szakképesítéssel, illetve Pénzügyi ügyintéző, vagy Számviteli ügyintéző, vagy Vállalkozási ügyintéző részszakképesítéssel felmentést kap a 10147-12 Gazdálkodási feladatok ellátása modulzáró vizsga írásbeli és a 11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása modulzáró vizsga gyakorlati vizsgatevékenysége alól.

Az a jelölt, aki rendelkezik az Államháztartási ügyintéző vagy Pályázati-támogatási asszisztens szakképesítéssel, illetve Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens, Adóügyintéző, Költségvetés-gazdálkodási ügyintéző részszakképesítés bármelyikével felmentést kap a 11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása modulzáró vizsga gyakorlati vizsgatevékenysége alól.

Az a jelölt, aki a modulzáró vizsgák valamelyikének korábbi teljesítését hitelt érdemlően igazolja, mentesül a modulzáró vizsga ismételt teljesítésének kötelezettsége alól.

Komplex szakmai vizsga

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

  1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Számítógépes könyvelés és analitika készítése, elektronikus bevallás és az esettanulmány bemutatása projektismeretek mérésével

A) Számítógépes könyvelés és analitika készítése

A vizsgafeladat ismertetése: integrált könyvelési rendszer, pénzügyi, készlet, tárgyi eszköz és bérelszámoló alrendszer segítségével egy szimulált vállalkozás könyvelésének nyitása, és gazdasági eseményeinek főkönyvi és analitikus elszámolása központi gyakorlati feladatlap alapján. A központi gyakorlati feladatlap a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján kerül összeállításra. Az útmutató tartalmazza, hogy milyen módon kell a vizsgázók vizsgafeladatainak megoldásait rögzíteni.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

B) Elektronikus bevallás

A vizsgafeladat ismertetése: a központi gyakorlati feladatlap; megadott információk alapján a NAV keretprogramjának alkalmazásával elektronikus bevallások készítése, mely a szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja. A központi gyakorlati feladatlap a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján kerül összeállításra. Az útmutató tartalmazza, hogy milyen módon kell a vizsgázók vizsgafeladatainak megoldásait rögzíteni.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

C) Esettanulmány bemutatása projektismeretek mérésével

A vizsgafeladat ismertetése: meghatározott szempontok alapján a projekttervezés és -finanszírozás témakörében készített esettanulmány bemutatása a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján.

Az esettanulmány készítése iskolai rendszerű szakképzésben a vizsgára bocsátás feltételeként kerül előírásra, iskolarendszeren kívüli szakképzésben a 11501-16 Projektfinanszírozás és a 11502-12 Projektfolyamatok követése követelménymodulokhoz rendelt modulzáró vizsgatevékenységgel egyenértékű.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő nincs) A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

  1. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Pénzügyi feladatok, könyvvezetés és beszámolókészítés.

Az írásbeli vizsgatevékenység a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján kerül lebonyolításra.

A) Pénzügyi feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: az általános pénzügy (pénzügyi alapfeladatok) és vállalkozásfinanszírozás szakmai követelményei megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

B) Könyvvezetés és beszámolókészítés

A vizsgafeladat ismertetése: a tárgyi eszközökkel, vásárolt és saját termelésű készletekkel, munkabér, költségek, pénzeszközök és adók elszámolásával kapcsolatos könyvelési feladat. Megadott adatok és könyvelés alapján az egyszerűsített éves beszámoló mérlegének és eredménykimutatásának elkészítése.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

  1. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Pénzügyi és adózási feladatok, könyvvezetés és beszámoló készítés és az esettanulmány projektismerete

A) Pénzügyi és adózási feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: a vállalkozásfinanszírozás és az adózáshoz kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazza. Az adózási feladat adóelőleg és adószámítási feladatokat is tartalmaz adónemenként. A Pénzügyi és adózási feladatok vizsgafeladatrész a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján kerül lebonyolításra.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő 10 perc) A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

B) Könyvvezetés és beszámoló készítés

A vizsgafeladat ismertetése: a könyvvezetés és beszámolókészítéshez kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő 10 perc) A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

C) Az esettanulmány projektismerete

A vizsgafeladat ismertetése: az esettanulmányhoz kapcsolódó szakmai kérdés megválaszolása (két kérdés a központi szóbeli tételsorból). A szóbeli tételsor a 11501-16 Projektfinanszírozás és a 11502-12 Projektfolyamatok követése követelménymodulok ismeretkompetenciái szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc (felkészülési idő nincs) A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

Oktatásszervezőink

Szemerédiné Bara Julianna
Szemerédiné Bara Julianna oktatásszervező
Almási Klára
Almási Klára oktatásszervező
Kovácsné Vajda Magdolna
Kovácsné Vajda Magdolna oktatásszervező
Lovasné Czipó Bernadett
Lovasné Czipó Bernadett oktatásszervező
Czeglédi Szabina
Czeglédi Szabina oktatásszervező
Sváb Antal
Sváb Antal oktatásszervező
Oláh Erika
Oláh Erika oktatásszervező
Kremser Jánosné
Kremser Jánosné oktatásszervező
Kovács Adrienn
Kovács Adrienn oktatásszervező
Pisták Adrienne
Pisták Adrienne oktatásszervező
Dr. Bakonyi Pál
Dr. Bakonyi Pál oktatásszervező
Hontvári Roxána
Hontvári Roxána oktatásszervező
Bakos Péter
Bakos Péter oktatásszervező
Bakosné Németh Dóra
Bakosné Németh Dóra oktatásszervező
Gyurcsek Ágnes
Gyurcsek Ágnes oktatásszervező

Oktatók

Dr. Adorján Csaba

Pásztor Józsefné

dr. Nyári Tibor

Vida Ildikó

Monok Tamás

László Norbert

Plenter Jánosné

Dr. Dolnay-Lágler Ágnes

Filyó Janka

László Ervin

Dr. Lukács János

Dr. Prókai Jolán

Mádi-Szabó Zoltán

Serfőző Gyula

Magdáné Német Ildikó

Dr. Berényi László

Dr. Fackelmann Balázs

Madarasiné Dr. Szirmai Andrea

Bokor Csaba

Jobbágyné Füreder Anita

Dr. Siklósi Ágnes

Homor József

Dr. Ladó Judit

Dr. Dézsi Zsolt

Jacsmenik Gyula

Rezsabek Angéla

Imre Tímea

Dr. Kovács Zsigmond

Magdáné Német Ildikó

Farkasné Gondos Krisztina

Lábas István

Táborossyné Dr. Morvai Zsuzsanna

Dr. Fazakas Gergely

dr. Szurominé Serege Mónika

Török Barbara

Bencsné dr. Kovács Krisztina

Sidlovics Sándor

Becsky-Nagy Patrícia

Fridrich Péter

Kovács Dániel Máté

Liszkayné Dr. Nagy Éva Katalin

Veinperl Róbert

dr. Görbe Irén

Dr. Füredi-Fülöp Judit

Csákiné Fodor Anna

Dr. Harsányi Gergely

Czeglédi Szabina

Timmer Gábor

Vincze Gabriella

Nagy Péter

Szeles Judit

dr. Litkei-Szabó Anita

Tóthné Dr. Deme Éva

Kertészné Minya Gabriella

Schmidt Tünde

Feketéné dr. Földi Ágnes

Polyák Imre

Süle Imre

Mohl Gergely

Pál Imre

Szabó Leonóra

Vira Sándor

Vanczó Emese

Szamkó Józsefné

Giczi Ferenc

Lakatos László Péter

Juhász Sándorné

Szarvasné Vadászi Csilla

Henger Péter

Pópity István

Dr. Battyányi Tamás

Kókai Józsefné

Kanyár Tamás

Kökényesiné Pintér Ilona

Fitos Szilárd

S. Csizmazia György

Széllné Roik Zsuzsanna

Dr. Veit József

Sándorné Új Éva

Wessely Vilmos

Varga Hajnalka

Dékán Tamásné Dr. Orbán Ildikó

Dr. Csizmadia Attila

Tósoki Csilla

Sztrunga Istvánné

Albert Györgyi

Kováts E. Krisztina

Dániel Zoltán

Bodzsár Piroska

Simonné Romsics Erika

Ilyés Krisztina

Dr. Lőrinczi Gyula

Dr. Deli Lajosné

Bakos Péter

Spilákné Kertész Márta

Lőrinczfalvi Mária

Hauck Csaba

Hauber György

Barabás Miklós

Bán Erika

Dr. Sisa Krisztina

Fekete Antal

Marosán Ottó

Dodekné Varga Ilona

Kis Ágota

Pados-Péter Mária

Galambos Péter

Tóth Rita

Molnár Erika

Márton Péter

Derdák Csaba

Dr. Róth József

Nyisztor Ingrid

dr. Csanádi György

Dr. Kardos Jánosné

Márkus András

Dr. Bobonka Kornél

Kovácsné Bukucs Erzsébet

Fejes Etelka

Ciráki Tamásné

Dr. Elek László

Válasszon helyszínt és jelentkezzen!

Pénzügyi-számviteli ügyintéző - Budapest

960 óra, ~ 1 év

Hétköznap délután (kedd-csütörtök 16:00-20:00 óra között, 5-5 tanóra)

11.000 Ft / részlet (10 részlet)

Részletek, jelentkezés

Pénzügyi-számviteli ügyintéző - Miskolc

960 óra, 1,5 év

Heti egy alkalommal pénteken délután

10.900 Ft/részlet (10 részlet)

Részletek, jelentkezés

Pénzügyi-számviteli ügyintéző - Szombathely

960 óra, 1,2 év

hétfő-szerda 15:00-19:00

11.000.-Ft/részlet ( 10 részlet )

Részletek, jelentkezés

Válasszon helyszínt és jelentkezzen!

Pénzügyi-számviteli ügyintéző - Budapest

960 óra, ~ 1 év

Hétköznap délután (kedd-csütörtök 16:00-20:00 óra között, 5-5 tanóra)

11.000 Ft / részlet (10 részlet)

Részletek, jelentkezés

Pénzügyi-számviteli ügyintéző - Miskolc

960 óra, 1,5 év

Heti egy alkalommal pénteken délután

10.900 Ft/részlet (10 részlet)

Részletek, jelentkezés

Pénzügyi-számviteli ügyintéző - Szombathely

960 óra, 1,2 év

hétfő-szerda 15:00-19:00

11.000.-Ft/részlet ( 10 részlet )

Részletek, jelentkezés