Pénzügyi-számviteli ügyintéző képzés

E-000582/2014/A003 OKJ: 54 344 01

I. Bemeneti feltételek

  • érettségi vizsga

II. Pénzügyi-számviteli ügyintéző képzés moduljai, vizsgák

A szakképesítés tananyagegységeinek (szakmai követelménymoduljainak)

modul azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

11504-16

Ügyviteli és statisztikai alapismeretek

(Gazdálkodási alaptevékenység ellátása)

gyakorlati

10147-12

Gazdálkodási ismeretek
(Gazdálkodási feladatok ellátása)

írásbeli

11505-12

Számítógépes könyvelés
(Könyvelés a számítógépen)

gyakorlati

10149-12

Könyvvezetési és beszámolókészítési ismeretek (Könyvvezetés és beszámolókészítés feladatai)

írásbeli

11506-16

Pénzügyi és vállalkozásfinanszírozási ismeretek és Adózási ismeretek
(Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok)

írásbeli

11501-16

Projektfinanszírozási ismeretek
(Projektfinanszírozás)

esettanulmány készítése

11502-12

Projektfolyamatok követéséhez kapcsolódó ismeretek
(Projektfolyamatok követése)

11498-12

Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

írásbeli

11499-12

Foglalkoztatás II.

írásbeli

Felmentések

Az a jelölt, aki a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet szerinti végzettséggel, illetve záróvizsgával, vagy a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti gazdaságtudományok képzési területen szerzett végzettséggel, illetve záróvizsgával, vagy a közgazdasági felsőoktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről szóló 7/1999. (II. 1.) OM rendelet alapján szerzett szakirányú végzettséggel rendelkezik, felmentést kap a 10147-12 Gazdálkodási feladatok ellátása modulzáró vizsga írásbeli és a 11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása modulzáró vizsga gyakorlati vizsgatevékenysége alól.

Az a jelölt, aki rendelkezik a Vállalkozási ügyintéző, vagy Vállalkozási és bérügyintéző szakképesítéssel, illetve Pénzügyi ügyintéző, vagy Számviteli ügyintéző, vagy Vállalkozási ügyintéző részszakképesítéssel felmentést kap a 10147-12 Gazdálkodási feladatok ellátása modulzáró vizsga írásbeli és a 11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása modulzáró vizsga gyakorlati vizsgatevékenysége alól.

Az a jelölt, aki rendelkezik az Államháztartási ügyintéző vagy Pályázati-támogatási asszisztens szakképesítéssel, illetve Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens, Adóügyintéző, Költségvetés-gazdálkodási ügyintéző részszakképesítés bármelyikével felmentést kap a 11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása modulzáró vizsga gyakorlati vizsgatevékenysége alól.

Az a jelölt, aki a modulzáró vizsgák valamelyikének korábbi teljesítését hitelt érdemlően igazolja, mentesül a modulzáró vizsga ismételt teljesítésének kötelezettsége alól.

Komplex szakmai vizsga

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

  1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Számítógépes könyvelés és analitika készítése, elektronikus bevallás és az esettanulmány bemutatása projektismeretek mérésével

A) Számítógépes könyvelés és analitika készítése

A vizsgafeladat ismertetése: integrált könyvelési rendszer, pénzügyi, készlet, tárgyi eszköz és bérelszámoló alrendszer segítségével egy szimulált vállalkozás könyvelésének nyitása, és gazdasági eseményeinek főkönyvi és analitikus elszámolása központi gyakorlati feladatlap alapján. A központi gyakorlati feladatlap a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján kerül összeállításra. Az útmutató tartalmazza, hogy milyen módon kell a vizsgázók vizsgafeladatainak megoldásait rögzíteni.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

B) Elektronikus bevallás

A vizsgafeladat ismertetése: a központi gyakorlati feladatlap; megadott információk alapján a NAV keretprogramjának alkalmazásával elektronikus bevallások készítése, mely a szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja. A központi gyakorlati feladatlap a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján kerül összeállításra. Az útmutató tartalmazza, hogy milyen módon kell a vizsgázók vizsgafeladatainak megoldásait rögzíteni.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

C) Esettanulmány bemutatása projektismeretek mérésével

A vizsgafeladat ismertetése: meghatározott szempontok alapján a projekttervezés és -finanszírozás témakörében készített esettanulmány bemutatása a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján.

Az esettanulmány készítése iskolai rendszerű szakképzésben a vizsgára bocsátás feltételeként kerül előírásra, iskolarendszeren kívüli szakképzésben a 11501-16 Projektfinanszírozás és a 11502-12 Projektfolyamatok követése követelménymodulokhoz rendelt modulzáró vizsgatevékenységgel egyenértékű.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő nincs) A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

  1. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Pénzügyi feladatok, könyvvezetés és beszámolókészítés.

Az írásbeli vizsgatevékenység a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján kerül lebonyolításra.

A) Pénzügyi feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: az általános pénzügy (pénzügyi alapfeladatok) és vállalkozásfinanszírozás szakmai követelményei megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

B) Könyvvezetés és beszámolókészítés

A vizsgafeladat ismertetése: a tárgyi eszközökkel, vásárolt és saját termelésű készletekkel, munkabér, költségek, pénzeszközök és adók elszámolásával kapcsolatos könyvelési feladat. Megadott adatok és könyvelés alapján az egyszerűsített éves beszámoló mérlegének és eredménykimutatásának elkészítése.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

  1. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Pénzügyi és adózási feladatok, könyvvezetés és beszámoló készítés és az esettanulmány projektismerete

A) Pénzügyi és adózási feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: a vállalkozásfinanszírozás és az adózáshoz kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazza. Az adózási feladat adóelőleg és adószámítási feladatokat is tartalmaz adónemenként. A Pénzügyi és adózási feladatok vizsgafeladatrész a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján kerül lebonyolításra.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő 10 perc) A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

B) Könyvvezetés és beszámoló készítés

A vizsgafeladat ismertetése: a könyvvezetés és beszámolókészítéshez kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő 10 perc) A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

C) Az esettanulmány projektismerete

A vizsgafeladat ismertetése: az esettanulmányhoz kapcsolódó szakmai kérdés megválaszolása (két kérdés a központi szóbeli tételsorból). A szóbeli tételsor a 11501-16 Projektfinanszírozás és a 11502-12 Projektfolyamatok követése követelménymodulok ismeretkompetenciái szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc (felkészülési idő nincs) A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

Oktatásszervezőink

Kovács Adrienn
Kovács Adrienn oktatásszervező
Bakos Péter
Bakos Péter oktatásszervező
Kremser Jánosné
Kremser Jánosné oktatásszervező
Pisták Adrienne
Pisták Adrienne oktatásszervező
Czeglédi Szabina
Czeglédi Szabina oktatásszervező
Lovasné Czipó Bernadett
Lovasné Czipó Bernadett oktatásszervező
Dr. Bakonyi Pál
Dr. Bakonyi Pál oktatásszervező
Kovácsné Vajda Magdolna
Kovácsné Vajda Magdolna oktatásszervező
Bakosné Németh Dóra
Bakosné Németh Dóra oktatásszervező
Almási Klára
Almási Klára oktatásszervező
Szemerédiné Bara Julianna
Szemerédiné Bara Julianna oktatásszervező
Gyurcsek Ágnes
Gyurcsek Ágnes oktatásszervező
Sváb Antal
Sváb Antal oktatásszervező
Oláh Erika
Oláh Erika oktatásszervező
Hontvári Roxána
Hontvári Roxána oktatásszervező

Oktatók

Fitos Szilárd

Márkus András

Dodekné Varga Ilona

Dr. Sisa Krisztina

Nyisztor Ingrid

Dr. Lukács János

Serfőző Gyula

Szabó Leonóra

Derdák Csaba

László Ervin

Barabás Miklós

Pál Imre

Dr. Csizmadia Attila

Dr. Dolnay-Lágler Ágnes

Kováts E. Krisztina

Bán Erika

Plenter Jánosné

Ilyés Krisztina

dr. Szurominé Serege Mónika

Jobbágyné Füreder Anita

Czeglédi Szabina

László Norbert

Veinperl Róbert

Csákiné Fodor Anna

dr. Görbe Irén

Fridrich Péter

Varga Hajnalka

Juhász Sándorné

Vanczó Emese

dr. Nyári Tibor

Feketéné dr. Földi Ágnes

Dr. Fazakas Gergely

Fekete Antal

Magdáné Német Ildikó

Süle Imre

Szarvasné Vadászi Csilla

Dr. Adorján Csaba

Rezsabek Angéla

Giczi Ferenc

Mohl Gergely

Dr. Deli Lajosné

Dr. Elek László

Monok Tamás

Tóthné Dr. Deme Éva

Pásztor Józsefné

Bencsné dr. Kovács Krisztina

dr. Csanádi György

Kis Ágota

Bokor Csaba

Farkasné Gondos Krisztina

Dr. Fackelmann Balázs

Henger Péter

Kertészné Minya Gabriella

Lőrinczfalvi Mária

Dr. Prókai Jolán

Dr. Dézsi Zsolt

Vida Ildikó

Galambos Péter

Kovács Dániel Máté

Dr. Veit József

Imre Tímea

Sztrunga Istvánné

Molnár Erika

Mádi-Szabó Zoltán

Polyák Imre

Bakos Péter

Dr. Lőrinczi Gyula

Liszkayné Dr. Nagy Éva Katalin

Márton Péter

Becsky-Nagy Patrícia

Szamkó Józsefné

Ciráki Tamásné

Jacsmenik Gyula

Sándorné Új Éva

Marosán Ottó

Simonné Romsics Erika

Lakatos László Péter

Kókai Józsefné

Dr. Siklósi Ágnes

Dr. Battyányi Tamás

Madarasiné Dr. Szirmai Andrea

S. Csizmazia György

Bodzsár Piroska

Dr. Ladó Judit

Homor József

Nagy Péter

Dániel Zoltán

Hauck Csaba

Dr. Füredi-Fülöp Judit

Filyó Janka

Pópity István

Albert Györgyi

Kovácsné Bukucs Erzsébet

Schmidt Tünde

Wessely Vilmos

Szeles Judit

Dr. Kovács Zsigmond

Spilákné Kertész Márta

Dr. Harsányi Gergely

Kanyár Tamás

Széllné Roik Zsuzsanna

Dékán Tamásné Dr. Orbán Ildikó

Kökényesiné Pintér Ilona

Dr. Róth József

Fejes Etelka

Tóth Rita

Dr. Berényi László

Tósoki Csilla

Vincze Gabriella

Sidlovics Sándor

Timmer Gábor

Vira Sándor

Dr. Kardos Jánosné

Dr. Bobonka Kornél

dr. Litkei-Szabó Anita

Táborossyné Dr. Morvai Zsuzsanna

Lábas István

Hauber György

Török Barbara

Pados-Péter Mária

Magdáné Német Ildikó

Válasszon helyszínt és jelentkezzen!

Pénzügyi-számviteli ügyintéző - Miskolc

960 óra, 1,5 év

Heti egy alkalommal pénteken délután

10.900 Ft/részlet (10 részlet)

Részletek, jelentkezés

Pénzügyi-számviteli ügyintéző - Budapest

960 óra, ~ 1 év

Hétköznap délután (kedd-csütörtök 16:00-20:00 óra között, 5-5 tanóra)

11.000 Ft / részlet (10 részlet)

Részletek, jelentkezés

Pénzügyi-számviteli ügyintéző - Szombathely

960 óra, 1,2 év

hétfő-szerda 15:00-19:00

11.000.-Ft/részlet ( 10 részlet )

Részletek, jelentkezés

Pénzügyi-számviteli ügyintéző - Budapest

960 óra, ~ 1 év

Szombat (8:30-15:30, 8 tanóra)

11.000 Ft / részlet (10 részlet)

Részletek, jelentkezés

Válasszon helyszínt és jelentkezzen!

Pénzügyi-számviteli ügyintéző - Miskolc

960 óra, 1,5 év

Heti egy alkalommal pénteken délután

10.900 Ft/részlet (10 részlet)

Részletek, jelentkezés

Pénzügyi-számviteli ügyintéző - Budapest

960 óra, ~ 1 év

Hétköznap délután (kedd-csütörtök 16:00-20:00 óra között, 5-5 tanóra)

11.000 Ft / részlet (10 részlet)

Részletek, jelentkezés

Pénzügyi-számviteli ügyintéző - Szombathely

960 óra, 1,2 év

hétfő-szerda 15:00-19:00

11.000.-Ft/részlet ( 10 részlet )

Részletek, jelentkezés

Pénzügyi-számviteli ügyintéző - Budapest

960 óra, ~ 1 év

Szombat (8:30-15:30, 8 tanóra)

11.000 Ft / részlet (10 részlet)

Részletek, jelentkezés