Pénzügyi-számviteli ügyintéző képzés

E-000582/2014/A003 OKJ: 54 344 01

I. Bemeneti feltételek

  • érettségi vizsga

II. Pénzügyi-számviteli ügyintéző képzés moduljai, vizsgák

A szakképesítés tananyagegységeinek (szakmai követelménymoduljainak)

modul azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

11504-16

Ügyviteli és statisztikai alapismeretek

(Gazdálkodási alaptevékenység ellátása)

gyakorlati

10147-12

Gazdálkodási ismeretek
(Gazdálkodási feladatok ellátása)

írásbeli

11505-12

Számítógépes könyvelés
(Könyvelés a számítógépen)

gyakorlati

10149-12

Könyvvezetési és beszámolókészítési ismeretek (Könyvvezetés és beszámolókészítés feladatai)

írásbeli

11506-16

Pénzügyi és vállalkozásfinanszírozási ismeretek és Adózási ismeretek
(Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok)

írásbeli

11501-16

Projektfinanszírozási ismeretek
(Projektfinanszírozás)

esettanulmány készítése

11502-12

Projektfolyamatok követéséhez kapcsolódó ismeretek
(Projektfolyamatok követése)

11498-12

Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

írásbeli

11499-12

Foglalkoztatás II.

írásbeli

Felmentések

Az a jelölt, aki a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet szerinti végzettséggel, illetve záróvizsgával, vagy a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti gazdaságtudományok képzési területen szerzett végzettséggel, illetve záróvizsgával, vagy a közgazdasági felsőoktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről szóló 7/1999. (II. 1.) OM rendelet alapján szerzett szakirányú végzettséggel rendelkezik, felmentést kap a 10147-12 Gazdálkodási feladatok ellátása modulzáró vizsga írásbeli és a 11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása modulzáró vizsga gyakorlati vizsgatevékenysége alól.

Az a jelölt, aki rendelkezik a Vállalkozási ügyintéző, vagy Vállalkozási és bérügyintéző szakképesítéssel, illetve Pénzügyi ügyintéző, vagy Számviteli ügyintéző, vagy Vállalkozási ügyintéző részszakképesítéssel felmentést kap a 10147-12 Gazdálkodási feladatok ellátása modulzáró vizsga írásbeli és a 11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása modulzáró vizsga gyakorlati vizsgatevékenysége alól.

Az a jelölt, aki rendelkezik az Államháztartási ügyintéző vagy Pályázati-támogatási asszisztens szakképesítéssel, illetve Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens, Adóügyintéző, Költségvetés-gazdálkodási ügyintéző részszakképesítés bármelyikével felmentést kap a 11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása modulzáró vizsga gyakorlati vizsgatevékenysége alól.

Az a jelölt, aki a modulzáró vizsgák valamelyikének korábbi teljesítését hitelt érdemlően igazolja, mentesül a modulzáró vizsga ismételt teljesítésének kötelezettsége alól.

Komplex szakmai vizsga

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

  1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Számítógépes könyvelés és analitika készítése, elektronikus bevallás és az esettanulmány bemutatása projektismeretek mérésével

A) Számítógépes könyvelés és analitika készítése

A vizsgafeladat ismertetése: integrált könyvelési rendszer, pénzügyi, készlet, tárgyi eszköz és bérelszámoló alrendszer segítségével egy szimulált vállalkozás könyvelésének nyitása, és gazdasági eseményeinek főkönyvi és analitikus elszámolása központi gyakorlati feladatlap alapján. A központi gyakorlati feladatlap a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján kerül összeállításra. Az útmutató tartalmazza, hogy milyen módon kell a vizsgázók vizsgafeladatainak megoldásait rögzíteni.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

B) Elektronikus bevallás

A vizsgafeladat ismertetése: a központi gyakorlati feladatlap; megadott információk alapján a NAV keretprogramjának alkalmazásával elektronikus bevallások készítése, mely a szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja. A központi gyakorlati feladatlap a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján kerül összeállításra. Az útmutató tartalmazza, hogy milyen módon kell a vizsgázók vizsgafeladatainak megoldásait rögzíteni.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

C) Esettanulmány bemutatása projektismeretek mérésével

A vizsgafeladat ismertetése: meghatározott szempontok alapján a projekttervezés és -finanszírozás témakörében készített esettanulmány bemutatása a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján.

Az esettanulmány készítése iskolai rendszerű szakképzésben a vizsgára bocsátás feltételeként kerül előírásra, iskolarendszeren kívüli szakképzésben a 11501-16 Projektfinanszírozás és a 11502-12 Projektfolyamatok követése követelménymodulokhoz rendelt modulzáró vizsgatevékenységgel egyenértékű.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő nincs) A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

  1. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Pénzügyi feladatok, könyvvezetés és beszámolókészítés.

Az írásbeli vizsgatevékenység a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján kerül lebonyolításra.

A) Pénzügyi feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: az általános pénzügy (pénzügyi alapfeladatok) és vállalkozásfinanszírozás szakmai követelményei megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

B) Könyvvezetés és beszámolókészítés

A vizsgafeladat ismertetése: a tárgyi eszközökkel, vásárolt és saját termelésű készletekkel, munkabér, költségek, pénzeszközök és adók elszámolásával kapcsolatos könyvelési feladat. Megadott adatok és könyvelés alapján az egyszerűsített éves beszámoló mérlegének és eredménykimutatásának elkészítése.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

  1. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Pénzügyi és adózási feladatok, könyvvezetés és beszámoló készítés és az esettanulmány projektismerete

A) Pénzügyi és adózási feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: a vállalkozásfinanszírozás és az adózáshoz kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazza. Az adózási feladat adóelőleg és adószámítási feladatokat is tartalmaz adónemenként. A Pénzügyi és adózási feladatok vizsgafeladatrész a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján kerül lebonyolításra.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő 10 perc) A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

B) Könyvvezetés és beszámoló készítés

A vizsgafeladat ismertetése: a könyvvezetés és beszámolókészítéshez kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő 10 perc) A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

C) Az esettanulmány projektismerete

A vizsgafeladat ismertetése: az esettanulmányhoz kapcsolódó szakmai kérdés megválaszolása (két kérdés a központi szóbeli tételsorból). A szóbeli tételsor a 11501-16 Projektfinanszírozás és a 11502-12 Projektfolyamatok követése követelménymodulok ismeretkompetenciái szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc (felkészülési idő nincs) A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

Oktatásszervezőink

Kovács Adrienn
Kovács Adrienn oktatásszervező
Lovasné Czipó Bernadett
Lovasné Czipó Bernadett oktatásszervező
Bakosné Németh Dóra
Bakosné Németh Dóra oktatásszervező
Szemerédiné Bara Julianna
Szemerédiné Bara Julianna oktatásszervező
Bakos Péter
Bakos Péter oktatásszervező
Sváb Antal
Sváb Antal oktatásszervező
Szabó Éva
Szabó Éva oktatásszervező
Czeglédi Szabina
Czeglédi Szabina oktatásszervező
Hontvári Roxána
Hontvári Roxána oktatásszervező
Gyurcsek Ágnes
Gyurcsek Ágnes oktatásszervező
Dr. Bakonyi Pál
Dr. Bakonyi Pál oktatásszervező
Oláh Erika
Oláh Erika oktatásszervező
Kremser Jánosné
Kremser Jánosné oktatásszervező
Almási Klára
Almási Klára oktatásszervező
Kovácsné Vajda Magdolna
Kovácsné Vajda Magdolna oktatásszervező
Pisták Adrienne
Pisták Adrienne oktatásszervező

Oktatók

Kovács Dániel Máté

Bencsné dr. Kovács Krisztina

Dániel Zoltán

László Ervin

Fekete Antal

Magdáné Német Ildikó

Monok Tamás

Marosán Ottó

Giczi Ferenc

Bán Erika

Madarasiné Dr. Szirmai Andrea

Márton Péter

Magdáné Német Ildikó

Feketéné dr. Földi Ágnes

Vincze Gabriella

Szarvasné Vadászi Csilla

Mádi-Szabó Zoltán

Albert Györgyi

Táborossyné Dr. Morvai Zsuzsanna

Dr. Dolnay-Lágler Ágnes

Hauber György

Bodzsár Piroska

Spilákné Kertész Márta

Veinperl Róbert

Liszkayné Dr. Nagy Éva Katalin

Kovácsné Bukucs Erzsébet

Hauck Csaba

Schmidt Tünde

Szeles Judit

Bokor Csaba

Tóthné Dr. Deme Éva

Jobbágyné Füreder Anita

Barabás Miklós

Lakatos László Péter

Pál Imre

Széllné Roik Zsuzsanna

Filyó Janka

Dr. Fazakas Gergely

Pados-Péter Mária

Sidlovics Sándor

Rezsabek Angéla

Dr. Fackelmann Balázs

Ciráki Tamásné

Vira Sándor

Wessely Vilmos

Czeglédi Szabina

Juhász Sándorné

Török Barbara

Márkus András

Molnár Erika

Simonné Romsics Erika

Csákiné Fodor Anna

Kis Ágota

dr. Litkei-Szabó Anita

Ilyés Krisztina

Dodekné Varga Ilona

Plenter Jánosné

Mohl Gergely

Kókai Józsefné

Henger Péter

Dr. Kardos Jánosné

Pásztor Józsefné

Dr. Füredi-Fülöp Judit

Serfőző Gyula

Dr. Berényi László

Tóth Rita

Homor József

Süle Imre

Szamkó Józsefné

Farkasné Gondos Krisztina

Dr. Lőrinczi Gyula

Dr. Siklósi Ágnes

Sándorné Új Éva

Galambos Péter

Sztrunga Istvánné

Kanyár Tamás

Kertészné Minya Gabriella

Fitos Szilárd

Kováts E. Krisztina

Polyák Imre

László Norbert

Dr. Elek László

Jacsmenik Gyula

dr. Görbe Irén

Imre Tímea

Varga Hajnalka

Dr. Adorján Csaba

Tósoki Csilla

Lőrinczfalvi Mária

Pópity István

Vida Ildikó

Nagy Péter

Fejes Etelka

S. Csizmazia György

Timmer Gábor

Szeghy Szilvia

Dr. Dézsi Zsolt

Vanczó Emese

Kökényesiné Pintér Ilona

Dr. Battyányi Tamás

Dr. Bobonka Kornél

Dr. Sisa Krisztina

Becsky-Nagy Patrícia

Dr. Prókai Jolán

Nyisztor Ingrid

Dr. Ladó Judit

Dr. Csizmadia Attila

Horváth Józsefné

Dr. Lukács János

Lábas István

Dr. Kovács Zsigmond

Dr. Deli Lajosné

dr. Szurominé Serege Mónika

Dr. Harsányi Gergely

Dékán Tamásné Dr. Orbán Ildikó

Szabó Leonóra

Bakos Péter

dr. Nyári Tibor

Dr. Veit József

Derdák Csaba

dr. Csanádi György

Dr. Róth József

Fridrich Péter

Válasszon helyszínt és jelentkezzen!

Pénzügyi-számviteli ügyintéző - Szombathely

960 óra, 1,2 év

hétfő-szerda 15:00-19:00

11.000.-Ft/részlet ( 10 részlet )

Részletek, jelentkezés

Pénzügyi-számviteli ügyintéző - Budapest

960 óra, ~ 1 év

Hétköznap délután (kedd-csütörtök 16:00-20:00 óra között, 5-5 tanóra)

11.000 Ft / részlet (10 részlet)

Részletek, jelentkezés

Pénzügyi-számviteli ügyintéző - Miskolc

960 óra, 1,5 év

Heti egy alkalommal pénteken délután

10.900 Ft/részlet (10 részlet)

Részletek, jelentkezés

Válasszon helyszínt és jelentkezzen!

Pénzügyi-számviteli ügyintéző - Szombathely

960 óra, 1,2 év

hétfő-szerda 15:00-19:00

11.000.-Ft/részlet ( 10 részlet )

Részletek, jelentkezés

Pénzügyi-számviteli ügyintéző - Budapest

960 óra, ~ 1 év

Hétköznap délután (kedd-csütörtök 16:00-20:00 óra között, 5-5 tanóra)

11.000 Ft / részlet (10 részlet)

Részletek, jelentkezés

Pénzügyi-számviteli ügyintéző - Miskolc

960 óra, 1,5 év

Heti egy alkalommal pénteken délután

10.900 Ft/részlet (10 részlet)

Részletek, jelentkezés