Okleveles forgalmiadó-szakértő

OKJ 62 344 02

Modul (tantárgy) megnevezése Óraszám Modulzáró vizsga Komplex szakmai vizsga
Hazai és nemzetközi jogi ismeretek 60 szóbeli
Szakdolgozat készítés
Gyakorlati vizsgarész
Szakdolgozat védése és prezentáció
Szóbeli vizsgarész
Forgalmi adózás és adótervezés témakörből
Forgalmi adózás, adótervezés 120 írásbeli és szóbeli
összesen: 180

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltétele valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Részletes ismertető a vizsgákról és a képzés szakmai és vizsgakövetelményeiről