NAV ellenőrzési irányelvek

2014. március 24.

Február 18-án a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján közzé tette a 2014. évi ellenőrzési tájékoztatóját, kiemelve a legfontosabb célkitűzéseket. Jelen hírlevelünk célja, hogy felhívja az ellenőrzéssel különösen érintett iparágakban, a nagy kockázatú területeken működő vállalkozások figyelmét a aktuális ellenőrzési irányokra, elkerülendő egy lehetséges revízió nem várt következményeit.

I. Induló és Személyi változással érintett vállalkozások ellenőrzése
Induló és személyi változással érintett vállalkozásoknál is várható a kockázati kérdőív (KOCKERD) kitöltésére felkértek körének szélesítése, valamint a kérdőívek információtartalmának helyszíni ellenőrzése. Kiemelt figyelemre számíthatnak azon cégek:
 • melyek székhelye és/vagy illetékessége gyakorta változik, illetve a cím nem létező, esetleg székhelyszolgáltatóhoz kapcsolódik, és nem felel meg a meghatározott kritériumoknak;
 • melyek ügyvezetője, vagy cégértékesítés esetén vevője nem rendelkezik belföldi bejelentett lakcímmel, és csak kézbesítési meghatalmazottra vonatkozó adatok kerültek bejelentésre, illetve ahol az ügyvezető ténylegesen nem látja el a nevezett pozícióhoz tartozó feladatokat;
 • melyek bevallási szokásai, a bevallások benyújtási gyakorisága illetve értékadata lényegesen megváltozik;
 • melyek kapcsolódnak fantom cégek, "cégtemetők", szándékos adóelkerülők, felszámolási vagy kényszertörlési eljárással megszűnő társaságok érdekeltségi köréhez.
II. Kihívások a kockázatok kezelésében

A változó gazdasági környezet miatt a kockázatelemzés is folyamatos fejlődést igényel. Ezzel összhangban újdonságot hoz a kiskereskedelmi- és szolgáltató szektorban az online pénztárgépek bevezetése, kiemelt figyelmet fordítva a visszaélési sémák, illetve a legális üzletmenettől eltérő tételmozgások feltárására. Továbbra is fontos szerep jut az áfát érintő belföldi összesítő jelentések vizsgálatának a fiktív számlázás, körbetartozás, támogatási csalások elleni fellépés érdekében.

Különösen fontos hangsúlyozni, hogy a NAV idén már a világhálón nyilvánosan elérhető adatokat is felhasználhatja a kockázatok elemzése során. Ennek pedig kiemelt jelentősége lesz az internetes értékesítések ellenőrzési célpontjainak célzott kiválasztásában.

III. Adatgyűjtésre irányuló ellenőrzések

Operatív ellenőrzések várhatók a pénztárgép üzemeltetésével kapcsolatos kötelezettségek teljesítését illetően. A kötelezettségek nemteljesítése esetén várható mulasztási bírság magánszemélyeknél 500 ezer, egyéb esetben 1 millió forintig terjedhet.

Az áru útját végigkísérő összehangolt (NAV adó-, vám-, és bűnügyi szakterülete társhatóságokkal kiegészülve) vizsgálatokra kell számítani a szereplők, ciklusok és termékpályák tekintetében is. Különös figyelmet fordítva a számlázási láncolatba pusztán adóelőny elérési céllal beiktatott szereplők feltárására.

A "cégtemetők" elleni fellépés részeként fokozott helyszíni ellenőrzés várható a vállalkozás folytatásához elengedhetetlen pénzügyi és személyi feltételek meglétének tekintetében.

IV. Ellenőrzési célkitűzések adónemenként

Az ellenőrzések során megállapított adóhiány legjelentősebb hányada, 86,5% 2013-ban is áfából származott, meghaladva ezzel a 2012 évi 83,6%-os arányt.

A vizsgálatok kiemelt célja 2014-ben:

Áfa

 • a legjellemzőbb csalási struktúrák feltárása, valamint az ezekben érintett adózók azonosítása;
 • elmaradt adókötelezettségek megállapítása, melyek már büntetőjogi szankciókat is maguk után vonhatnak;
 • a bizonylatolási hiányosságok feltárása;
 • adóminimalizálók körének beazonosítása;
 • a szervezett csalásban résztvevő, fiktív számlákat kibocsátó vállalkozások azonosítása;
 • a bevallási és áruforgalmi adatok jelentős eltéréseinek ellenőrzése

Környezetvédelmi termékdíj

 • adófizetésre kötelezett, de bevallási és bejelentési kötelezettséget elmulasztó adózók felderítése;
 • átvállalásra, információk számlán való feltüntetésének kötelezettségére, újrahasználható csomagolószerek használatára vonatkozó jogszabályi feltételek ellenőrzése

Társasági adó

 • 2013-hoz hasonlóan idén is a figyelem középpontjában marad a kapcsolt vállalkozások közötti transzferár-képzés, különösen a pénzügyi műveleteket illetően;
 • külföldi anya- vagy leányvállalatok tőke-, illetve profit kimentése, ráadásul oly módon, hogy a hazai cégeknél veszteség keletkezik;
 • nemzetközi vállalatcsoport-struktúrák agresszív adótervezése;
 • beruházásnak minősülő tételek elszámolásának helytállósága;
 • adózás előtti eredményt rontó, indokolatlanul elszámolt költségek, ráfordítások;
 • adóalap módosító tételek;
 • kutatás-fejlesztési tevékenység tartalmi követelményeinek való megfelelés;
 • kedvezmények igénybevételének és felhasználásának szabályszerűsége fejlesztési adókedvezmény, látvány-csapatsportok támogatása, kisvállalkozások adókedvezménye, és befektetési adóalap-kedvezmény esetén.

Személyi jövedelemadó és egyéb kötelezettségek

Kiemelt cél feltárni a szándékosan eltitkolt jövedelmet, ezt elősegítendő vizsgálat várható:

 • ha a vállalkozás pénzforgalmi számlájáról jelentős összegű készpénzfelvétel történik, azonban a vállalkozási célú felhasználás igazolása elmarad;
 • jelentős kockázatot hordozó társaságok magánszemély tagjainál;
 • egyéni vállalkozóknál, akik bevallásaikban magas bevételi szinthez magas költségszintet tüntetnek fel, jövedelemminimalizálási célból.

Bérhez kapcsolódó adók, járulékok

 • Kiemelt figyelmet kap a szociális hozzájárulási adó, az egészségügyi hozzájárulás, az egészségbiztosítási járulék, az egészségügyi szolgáltatási járulék, valamint a baleseti adó megfizetése;
 • ellenőrzik a gyógyszergyártással és gyógyszerforgalmazással kapcsolatos befizetéseket;
 • alapvető cél a fekete foglalkoztatás visszaszorítása;
 • kifejezetten fontos vizsgálati terület a munkaerő-kölcsönzés és kiszervezés;
 • vizsgálatra kell számítani az adókedvezmények igénybevételének jogszerűségére vonatkozóan, különösen a foglalkoztatás elősegítésére irányuló támogatások tekintetében.

Csőd-, felszámolási és kényszertörlési eljárás alatt álló adózók ellenőrzése

2014-ben külön vizsgálati pontot képez a csőd-, a felszámolási és a kényszertörlési eljárás alatt álló adózók ellenőrzése, annak érdekében, hogy megakadályozzák a vagyonkimentéseket, illetve a hitelezői érdekek sérülését. Speciálisan a csődeljárás alatt álló adózóknál vizsgálják majd, hogy a hitelező által érvényesíteni kívánt követelés alapja valós, avagy fiktív jogügylet.

V. Ellenőrizendő főbb tevékenységi területek

2014-ben kiemelt figyelmet kapnak a következő tevékenységi körök:

A mezőgazdasági szektorban:

 • Sertéstenyésztés,
 • Húsfeldolgozás, - tartósítás
 • Malomipari termék gyártása

Az ipari ágazat hangsúlyos területét képezi:

 • Fémszerkezetek gyártása
 • Lakó- és nem lakóépületek építése

A kereskedelemben:

 • Gépjárműjavítás, -karbantartás
 • Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem
 • Cukor, édesség nagykereskedelme
 • Zöldség, gyümölcs nagykereskedelme
 • Élőállat nagykereskedelme
 • Hús-, húskészítmény nagykereskedelme
 • Vegyes termékkörű nagykereskedelem
 • Reklámügynöki tevékenység
 • Munkaerő-kölcsönzés
 • Személybiztonsági tevékenység
Jövedelmezőség szempontjából:
 • Kenyér, friss pékáru gyártása
 • Közúti áruszállítás

VI. Következő évek vizsgálatainak főbb irányai

A NAV idén is közzé tette a következő évek ellenőrzésének főbb irányait, miszerint adatgyűjtésre jelölte ki az alábbi területeket:

 • Éttermi, mozgó vendéglátás
 • Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
 • Immateriális javak kölcsönzése.


A cikket készítette:

Szmicsek Sándor
partner
Adó- és jogi szolgáltatások
tel.: +36 1 429-3010
e-mail: sandor.szmicsek@mazars.hu
Nyári Zsolt
szenior menedzser
Adó- és jogi szolgáltatások
tel.: +36 1 885 0233
e-mail: zsolt.nyari@mazars.hu