NAV ellenőrzési irányelvek

2014.03.24

Február 18-án a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján közzé tette a 2014. évi ellenőrzési tájékoztatóját, kiemelve a legfontosabb célkitűzéseket. Jelen hírlevelünk célja, hogy felhívja az ellenőrzéssel különösen érintett iparágakban, a nagy kockázatú területeken működő vállalkozások figyelmét a aktuális ellenőrzési irányokra, elkerülendő egy lehetséges revízió nem várt következményeit.

I. Induló és Személyi változással érintett vállalkozások ellenőrzése
Induló és személyi változással érintett vállalkozásoknál is várható a kockázati kérdőív (KOCKERD) kitöltésére felkértek körének szélesítése, valamint a kérdőívek információtartalmának helyszíni ellenőrzése. Kiemelt figyelemre számíthatnak azon cégek:
II. Kihívások a kockázatok kezelésében

A változó gazdasági környezet miatt a kockázatelemzés is folyamatos fejlődést igényel. Ezzel összhangban újdonságot hoz a kiskereskedelmi- és szolgáltató szektorban az online pénztárgépek bevezetése, kiemelt figyelmet fordítva a visszaélési sémák, illetve a legális üzletmenettől eltérő tételmozgások feltárására. Továbbra is fontos szerep jut az áfát érintő belföldi összesítő jelentések vizsgálatának a fiktív számlázás, körbetartozás, támogatási csalások elleni fellépés érdekében.

Különösen fontos hangsúlyozni, hogy a NAV idén már a világhálón nyilvánosan elérhető adatokat is felhasználhatja a kockázatok elemzése során. Ennek pedig kiemelt jelentősége lesz az internetes értékesítések ellenőrzési célpontjainak célzott kiválasztásában.

III. Adatgyűjtésre irányuló ellenőrzések

Operatív ellenőrzések várhatók a pénztárgép üzemeltetésével kapcsolatos kötelezettségek teljesítését illetően. A kötelezettségek nemteljesítése esetén várható mulasztási bírság magánszemélyeknél 500 ezer, egyéb esetben 1 millió forintig terjedhet.

Az áru útját végigkísérő összehangolt (NAV adó-, vám-, és bűnügyi szakterülete társhatóságokkal kiegészülve) vizsgálatokra kell számítani a szereplők, ciklusok és termékpályák tekintetében is. Különös figyelmet fordítva a számlázási láncolatba pusztán adóelőny elérési céllal beiktatott szereplők feltárására.

A "cégtemetők" elleni fellépés részeként fokozott helyszíni ellenőrzés várható a vállalkozás folytatásához elengedhetetlen pénzügyi és személyi feltételek meglétének tekintetében.

IV. Ellenőrzési célkitűzések adónemenként

Az ellenőrzések során megállapított adóhiány legjelentősebb hányada, 86,5% 2013-ban is áfából származott, meghaladva ezzel a 2012 évi 83,6%-os arányt.

A vizsgálatok kiemelt célja 2014-ben:

Áfa

Környezetvédelmi termékdíj

Társasági adó

Személyi jövedelemadó és egyéb kötelezettségek

Kiemelt cél feltárni a szándékosan eltitkolt jövedelmet, ezt elősegítendő vizsgálat várható:

Bérhez kapcsolódó adók, járulékok

Csőd-, felszámolási és kényszertörlési eljárás alatt álló adózók ellenőrzése

2014-ben külön vizsgálati pontot képez a csőd-, a felszámolási és a kényszertörlési eljárás alatt álló adózók ellenőrzése, annak érdekében, hogy megakadályozzák a vagyonkimentéseket, illetve a hitelezői érdekek sérülését. Speciálisan a csődeljárás alatt álló adózóknál vizsgálják majd, hogy a hitelező által érvényesíteni kívánt követelés alapja valós, avagy fiktív jogügylet.

V. Ellenőrizendő főbb tevékenységi területek

2014-ben kiemelt figyelmet kapnak a következő tevékenységi körök:

A mezőgazdasági szektorban:

Az ipari ágazat hangsúlyos területét képezi:

A kereskedelemben:

Jövedelmezőség szempontjából:

VI. Következő évek vizsgálatainak főbb irányai

A NAV idén is közzé tette a következő évek ellenőrzésének főbb irányait, miszerint adatgyűjtésre jelölte ki az alábbi területeket:


A cikket készítette:

Szmicsek Sándor
partner
Adó- és jogi szolgáltatások
tel.: +36 1 429-3010
e-mail: sandor.szmicsek@mazars.hu
Nyári Zsolt
szenior menedzser
Adó- és jogi szolgáltatások
tel.: +36 1 885 0233
e-mail: zsolt.nyari@mazars.hu