Munkahelyi képzések támogatására vonatkozó pályázati lehetőségek

2017. május 04.

A munkavállalók és így a cégek versenyképességének növeléséhez, a munkavállalók foglalkoztathatóságának, munkahelyi készségeinek javításához és az egész életen át tartó tanulásban való részvétel ösztönzéséhez, támogatásához az operatív programok keretében munkahelyi képzések pályázati lehetőségei nyíltak meg.

Érdemes mindenkinek megfontolnia a pályázás lehetőségét, amihez igyekeztünk a különböző régiók kis- és középvállalatai, valamint nagyvállalatai részére közzétett pályázati lehetőségek közös szabályait, illetve az egyes pályázati sajátosságait összegyűjteni önöknek e hírlevélben.

Az operatív programok részletes feltételeit tartalmazó tájékoztatók elérhetősége pedig megtalálható hírlevelünknek az operatív programok speciális jellemzőit összefoglaló részében. 
A pályázatok május, illetve június elejétől nyújthatók be október végéig, és csekély összegű támogatás (200 ezer eurónak megfelelő forintösszeg) igénybe vétele esetén nem szükséges önerő biztosítása.

Az egyes operatív programok speciális jellemzői

Mikro-, kis- és középvállalatok

1.) Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára GINOP-6.1.6-17 („Vidék”) (250 főig)

Pályázható összeg: min. 3 M Ft – max. 50 M Ft
Az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projektnek a Kormány a megítélt támogatás 50 %-ának megfelelő, maximum 25 000 000 forint előleget biztosít.
Forrás: 19 040 000 000 forint.

Pályázat benyújtható: 2017.06.30.-2017.10.30.

Önerő: Csekély összegű támogatás mértékéig nincs (kb. 60 M Ft)

 

Kötelező vállalások

 

Kötelező vállalás

Célérték

Teljesítés időpontja

A képzésben résztvevők közül a hátrányos helyzetű munkavállalók aránya

középvállalkozás esetén a képzésben résztvevők min. 5%-a, de legalább 2 fő

a projekt fizikai befejezése

Elérhetőség további információhoz »


2.) Munkahelyi képzések támogatása mikro, kis és középvállalatok munkavállalói számára - VEKOP-8.5.3-17 (Közép-Magyarország) (250 főig)

Pályázható összeg: min. 3 M Ft – max. 50 M Ft
Az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projektnek a Kormány a megítélt támogatás 50 %-ának megfelelő, maximum 25 000 000 forint előleget biztosít.
Forrás: 1 840 000 000 forint.

Pályázat benyújtható: 2017.06.01.-2017.10.30.

Önerő: Csekély összegű támogatás mértékéig nincs (kb. 60 M Ft)

 

Kötelező vállalások

 

Kötelező vállalás

Célérték

Teljesítés időpontja

Képzésbe bevont munkavállalók száma

min. 3 fő

a projekt fizikai befejezése

A képzésben résztvevők közül a hátrányos helyzetű munkavállalók aránya

középvállalkozás esetén a képzésben résztvevők min. 5%-a, de legalább 2 fő

a projekt fizikai befejezése

A képzés során tanúsítványt vagy bizonyítványt szerző résztvevők aránya

a képzés során tanúsítványt vagy bizonyítványt szerző résztvevők min. 80%-a,

amennyiben a képzésbe vont munkavállalók között a hátrányos helyzetű munkavállalók aránya eléri a 25%-ot, min. 60%

a projekt fizikai befejezése

Elérhetőség további információkhoz »


Nagyvállalatok

1.) Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára - GINOP-6.1.5-17 („Vidék”) (250 főtől)

Pályázható összeg: min. 10 M Ft – max. 100 M Ft
Az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projektnek a Kormány a megítélt támogatás 50 %-ának megfelelő, maximum 50.000.000 forint előleget biztosít.
Forrás: 21 520 000 000 forint.

Pályázat benyújtható: 2017.05.03.-2017.10.30.

Önerő: Csekély összegű támogatás mértékéig nincs (kb. 60 M Ft), azt követően min. 50% (megváltozott munkaképességű vagy hátrányos helyzetű munkavállalók képzése esetén 40%)

 

Kötelező vállalások

 

Kötelező vállalás

Célérték

Teljesítés időpontja

Képzésbe bevont munkavállalók száma

min. 17 fő

a projekt fizikai befejezése

A képzésben résztvevők közül a hátrányos helyzetű munkavállalók aránya

a képzésben résztvevők min. 5%-a, de legalább 2 fő

a projekt fizikai befejezése

A képzés során tanúsítványt vagy bizonyítványt szerző résztvevők aránya

a képzés során tanúsítványt vagy bizonyítványt szerző résztvevők min. 80%-a,

amennyiben a képzésbe vont munkavállalók között a hátrányos helyzetű munkavállalók aránya eléri a 25%-ot, min. 60%

a projekt fizikai befejezése

Elérhetőség további információkhoz »


2.) Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára - VEKOP-8.5.2-17 (Közép-Magyarország) (250 főtől)

Pályázható összeg: min. 10 M Ft – max. 100 M Ft
Az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projektnek a Kormány a megítélt támogatás 50 %-ának megfelelő, maximum 50.000.000 forint előleget biztosít.
Forrás: 1 300 000 000 forint.

Pályázat benyújtható: 2017.06.01.-2017.10.30.

Önerő: Csekély összegű támogatás mértékéig nincs (kb. 60 M Ft), azt követően min. 50% (megváltozott munkaképességű vagy hátrányos helyzetű munkavállalók képzése esetén 40%)

 

Kötelező vállalások

 

Kötelező vállalás

Célérték

Teljesítés időpontja

Képzésbe bevont munkavállalók száma

min. 17 fő

a projekt fizikai befejezése

A képzésben résztvevők közül a hátrányos helyzetű munkavállalók aránya

a képzésben résztvevők min. 5%-a, de legalább 2 fő

a projekt fizikai befejezése

A képzés során tanúsítványt vagy bizonyítványt szerző résztvevők aránya

a képzés során tanúsítványt vagy bizonyítványt szerző résztvevők min. 80%-a,

amennyiben a képzésbe vont munkavállalók között a hátrányos helyzetű munkavállalók aránya eléri a 25%-ot, min. 60%

a projekt fizikai befejezése

Elérhetőség további információkhoz »


Az egyes operatív programok közös jellemzői

Közbeszerzési értékhatár: 15 millió Ft
Képzési költségkorlátok: max. 580.000 Ft/fő és max. 5.000 Ft/fő/óra
Kiválasztás: egyszerűsített (beérkezési sorrendben)

Képzések lebonyolítása belső képzésként vagy vásárolt szolgáltatásként;

A felhívás keretében támogatható az alábbi képzések bármelyike:

 1. OKJ szerinti szakképesítésre felkészítő képzések (OKJ képzések) a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 1. § (2) a) pontja alapján;
 2. Fktv. 2 § 19a. pontjában meghatározott kombinált nyelvi képzés, illetve az Fktv 2. § 5a) pontjában meghatározott egyéb nyelvi képzés;
 3. Fktv. 2. § 6. pontjában meghatározott egyéb szakmai képzések;
 4. Fktv. 2. § 5. pontjában egyéb képzés;
 5. az Fktv. hatálya alá nem tartozó, Fktv. 1. § (5) b), h) és m) pontjai szerinti képzések (a továbbiakban. az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzések);

Képzésekkel kapcsolatos elvárások

1.) A Felhívás keretében támogatható képzések minimum 40%-ának szakmai kompetenciák fejlesztését szolgáló képzésnek: OKJ-s szakképesítést nyújtó képzésnek, egyéb szakmai képzésnek, vagy az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzésnek kell lennie.

2.) A Felhívás keretében támogatható képzések legfeljebb 7%-a lehet egyéb nyelvi képzés, illetve kombinált nyelvi képzés (a százalékos érték meghatározásakor a tervezett összes képzési óraszámot szükséges alapul venni.)

3.) A támogatható képzések legfeljebb 20%-a lehet belső képzés. A támogatást igénylőnek a képzések 80%-át külső képzésként szükséges megvalósítania.

4.) A támogatási kérelmek elbírálásakor előnyt élveznek azon támogatási kérelmek, amelyben a megjelölt k a képzések:

 • az Irinyi Terv keretében kiemelten fejlesztendő területek (Felhívás 1. sz. szakmai melléklete alapján) valamelyikébe besorolható vállalati tevékenységi kör(ök) területén jelentkező feladatok ellátásához és vagy magasabb szintű megvalósításához szükségesek és/vagy
 • a munkavállalók IPAR 4.0 megoldások alkalmazására való felkészítését segítik, illetve továbbképzésüket támogatják ezen a területen és/vagy
 • Fktv. 2. § 5. pontja szerinti hatékony munkavégzést, a hatékony kommunikációt, termelésszervezői ismeretek bővítését, valamint vezetői készségek fejlesztését célzó egyéb képzések és/vagy
 • munkavállalók általános és szakmai IKT ismereteinek bővítését célozzák, beleértve azokat a (nem szállítói) képzéseket, amelyek hozzájárulnak a folyamat és teljesítménymenedzsment javításához, munkavégzés támogatásához, ügyfelek eléréséhez, üzleti modell fejlesztéséhez digitalizációs megoldásokkal, elektronikus ügyintézéshez, adatelemzési képességek javításához.

5.) Képzés formája lehet egyéni felkészítés, csoportos képzés és távoktatás. Távoktatás esetében a képzéseket az alábbiakra figyelemmel kell megszervezni:

 • A távoktatás megvalósulhat az Fktv. 2. § 27. pontja szerinti “tisztán” távoktatásként. Ennek keretében a résztvevő a képzési idő több, mint felében – nyelvi képzés esetén legfeljebb a képzési idő harminc százalékában – egyedül, önállóan, a távoktatási tananyagba épített iránymutatás mellett tanul, a képzési idő kevesebb, mint felében pedig konzultációkon vesz részt.
 • A távoktatás vegyes képzési módszerrel történő megvalósítása is támogatható, amelynek keretében a résztvevő a képzési idő több, mint felében – nyelvi képzés esetén legfeljebb a képzési idő harminc százalékában – egyedül, önállóan, a távoktatási tananyagba épített iránymutatás mellett tanul, a képzési idő kevesebb, mint felében – nyelvi képzés esetén a képzési idő legalább hetven százalékában – pedig hagyományos tanórákon (ún. kontaktórákon) vesz részt.
 • Az Fktv 2. § 21. és 27. pontjai alapján a konstrukció keretében támogatható távoktatást segítő konzultáció a képzésben részt vevő és az oktató közötti megbeszélés, amelynek célja az elsajátítandó ismeret átadása, megerősítése, az önállóan szerzett ismeretek pontosítása, elmélyítése. A konstrukció keretében távoktatást segítő konzultációként olyan konzultációs alkalom számolható el, amely személyes megbeszélés keretében, illetve elektronikus kapcsolattartás során valósul meg.
 • Az Fktv 2. § 20a. pontja alapján jelen konstrukció keretében támogatható kontaktóra alatt a képzésben részt vevő személyes jelenlétét igénylő tanórát értjük.
 • A távoktatás esetén képzési napként kell figyelembe venni azokat a napokat, amikor a távoktatásban tanuló munkavállaló kontaktórán vagy konzultáción vesz részt.
 • A távoktatás esetében csak személyes jelenléttel járó kontaktóra, illetve konzultáció idejére lehetséges a képzésbe bevont munkavállalók személyi jellegű ráfordítása soron költséget elszámolni.

6.) A képzések megvalósíthatók az Fktv. 2. § 2. pontja szerinti belső képzésként, valamint vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzésként;

7.) A belső képzés megvalósítása esetén elvárás:

 • A belső képzésként egyéb szakmai képzést, egyéb képzést, egyéb nyelvi képzést, illetve kombinált nyelvi képzést lehet megvalósítani.
 • A belső képzést az Fktv. 1. § (6) bekezdés szerinti felnőttképzési program alapján kell megvalósítani.
 • A képzésben részt vevő munkavállalóval írásban, az Fktv.13. § (1) - (2) bekezdésében, a 13. § (3) bekezdés b), c), e)–g), és j) pontjaiban foglaltak alapján felnőttképzési szerződést kell kötni,
 • valamint mindazokat az adminisztratív kötelezettségeket is teljesíteni kell, amelyeket az Fktv. 16. § a) és f) pontja a belső képzések vonatkozásában előír.

8.) A külső képzés megvalósítása esetén elvárás:

 • A Felhívás 3.1.2.1.aa) pontban meghatározott OKJ képzést és a 3.1.2.1. ae) pontban meghatározott az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzés csak külső képzésként valósítható meg.
 • Külső képzésként kizárólag a képzésre engedéllyel rendelkező felnőttképzést folytató intézmény által nyújtott képzés vehető igénybe.
 • A Felhívás 3.1.2.1.ae) pontban meghatározott az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzések esetén az ágazati jogszabály szerint erre feljogosított intézmény által nyújtott az ágazati jogszabályi előírások szerinti képzés vehető csak igénybe.
 • Amennyiben az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzések esetén az ágazati jogszabályok nem tartalmaznak előírást az előzetes tudásmérésére, valamint a képzést követő elégedettségmérésre, akkor ezeket a tevékenységeket a felhívásban meghatározott előírások szerint a képzés megvalósítására feljogosított intézménynek kell megvalósítania.
 • Az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzés esetén is meg kell kötni a résztvevővel az Fktv. szerinti felnőttképzési szerződést, illetve teljesíteni kell az Fktv. által előirt adatszolgáltatási kötelezettséget.

9.) A belső képzés, valamint az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzés esetén is vezetni kell a képzés megvalósításával kapcsolatos, 393/2013 (XI.12.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdés szerinti haladási naplót.

10.) A képzés minimum időtartama 20 óra, a képzésnek a képzési program szerinti óraszáma számolható el a Felhívás keretében.

11.) Képzés elvégzésének igazolása a bizonyítványokat, tanúsítványokat kiállításával és az arra jogosult képzésben résztvevők számára való átadás dokumentálásával történik. Felhívjuk a figyelmet, hogy a képzéseken történő részvételt (képzésenként, képzési csoportonként, képzési naponként) a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 4. sz. mellékletének 3.4.1.3. pontja alapján elektronikus adathordozón is szükséges igazolni.

Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások

A projekt tervezése és megvalósítása során kérjük, vegye figyelembe, hogy a projektben létrehozott eredményeknek meg kell majd felelniük az alábbi elvárásoknak:

 1. Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani (nem kizárólagos jelleggel, lásd ÁÚF 12. pontja), a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni.
 2. A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.
 3. Munkaidő-kedvezményt biztosít a dolgozók továbbképzéséhez.

A horizontális cél megvalósítása, valamint a megvalósítás eredményességének nyomon követése érdekében végzett tevékenység következtében felmerült költség elszámolható. A kiemelt célok és a környezetvédelmi, esélyegyenlőségi és a nők és férfiak egyenlőségét biztosító követelmények részletes ismertetése megtalálható az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum (https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404) 12. fejezetében.

Képzési támogatás az alábbi elszámolható költségekhez nyújtható:

 1. az oktatók személyi jellegű ráfordításai azokra az órákra vonatkozóan, amikor az oktatók részt vesznek a képzésen;
 2. az oktatóknak és a képzés résztvevőinek a közvetlenül a képzési projekthez kapcsolódó működési költségei, például a közvetlenül a projekthez kapcsolódó útiköltség, anyagok és fogyóeszközök, az eszközök és berendezések értékcsökkenése, kizárólag a képzési projekt céljaira való használatuk mértékéig. Nem számolható el szállásköltség, kivéve a képzésben részt vevő megváltozott munkaképességű munkavállalók minimálisan szükséges szállásköltségét;
 3. a képzési projekthez kapcsolódó tanácsadás költségei;
 4. a képzés résztvevőinek személyi jellegű ráfordításai és az általános közvetett költségek (adminisztrációs költségek, bérleti díj, rezsiköltségek) azokra az órákra vonatkozóan, amikor a képzés résztvevői részt vesznek a képzésen.

Képzési támogatás nem nyújtható a kötelező nemzeti képzési előírásoknak való megfeleléshez, illetve támogatott beruházásnál a beruházás alapvető működtetéséhez szükséges képzéshez.

Amennyiben felkeltette érdeklődésüket valamelyik pályázati lehetőség, de a pályázati dokumentáció összeállításában úgy érzik, szakmai támogatásra volna szükségük, érdemes lehet egy gyakorlott pályázatíró szakembert megkeresni, amilyen például: 

1.

Szabó Tímea
vezető tanácsadó
E-mail: szabo.timea@ie-menedzser.com
Tel.: +36-20/821-6216
2. Eures Consulting Kft.
Sánta Sebő ügyvezető
E-mail: info@euresconsulting.hu
Tel.: +36 -70/3637-680
3. Tarsoly Péter
pályázati tanácsadó és projektmanager
E-mail: tarsoly@tarcon.hu
Tel.: +36-20/485-8787

Minden kedves ügyfelünknek sikeres pályázást kívánunk, s amennyiben a pályázati forrásokból megvalósuló képzések megvalósításában segítségükre lehetünk, örömmel állunk rendelkezésére gyakorlott képzésszervezőinkkel és kitűnő oktatóinkkal.

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ