Kötelező továbbképzés 2018.

A könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzése programjait 2018-ban is folyamatosan szervezzük mind tantermi, mind távoktatási formában. A korábbi évekhez hasonlóan idén is megszerezhető valamennyi előírt kreditpont „összes szükséges kreditpont” programunkkal

keretében szakterületi regisztrációtól függetlenül, de képzéseinkre azokat is várjuk, akiknek új regisztrációhoz kell teljesíteniük előzetes továbbképzési kötelezettségüket. Az Általános szerződési feltételeket itt érheti el »

 

Az „összes szükséges kreditpont” program része egy, a kínálatunkból külön díj nélkül, szabadon választható távoktatási  (e-learning képzési) anyag, amelyhez valamennyi, a továbbképzésre honlapunkon keresztül, online jelentkező hallgatónknak hozzáférést biztosítunk. Az ingyenes távoktatási előadással mód van az ismeretek további bővítésére, illetve a regisztrációs szakterület szükség szerinti speciális kreditpontjai is megszerezhetőek.

 

Az "összes szükséges kreditpont" programra történő jelentkezés mellett távoktatási formában egy-egy előadás önálló megvásárlása is lehetséges, illetve a képzésen való részvételen túl szakmai szervezetünkhöz a Kredit Klubhoz történő csatlakozással is szerezhető kreditpont.

 

Szolgáltatásaink egyszerűbb, gyorsabb igénybevételének érdekében 2016-tól valamennyi képzésünk esetén elektronikus számlázásra tértünk át. Bízunk benne, hogy e számlázási forma ügyfeleink elégedettségét is növeli, hiszen bevezetésével e-mailben azonnal tájékoztatás érkezik a számla elkészültéről, hatékonyabb, egyszerűbb és kényelmesebb a számlakezelés és mindezek mellett költséghatékony és környezetkímélő módon készülhetnek számláink. Az elektronikus számla tudnivalóiról bővebben ide kattintva tájékozódhat.

TANTERMI KÉPZÉSEK

„Összes szükséges kreditpont” programok tartalma
  - kétnapos, vállalkozási vagy államháztartási szakos képzés
  - egy ingyenesen választható távoktatási előadás (4×45 perces) a kontakt képzés szakterületétől eltérő szakterületi kreditpontok teljesítéséhez, vagy amennyiben erre nincsen szükség, további szakmai ismeret szerzéshez.

Vállalkozási szakos kétnapos képzés

E kétnapos képzésünket ajánljuk mindenkinek, aki nem államháztartási szervezetnél dolgozik. A képzésen programtól függően 16 vagy 14, vállalkozási szakterületre minősített kreditpont szerezhető.

Államháztartási szakos kétnapos képzés

Államháztartási szervezetnél dolgozók részére ajánljuk, függetlenül attól, hogy milyen szakra szól a regisztrációjuk. A 16 kreditpontot biztosító programon az egységes, központi tematika alapján szervezett 12 órás képzési részt 4 órás, vállalkozási szakterületre minősített modullal egészítjük ki. Ez a modul lehetőséget biztosít arra, hogy az államháztartási szervezetnél dolgozó, de vállalkozási szakon, vagy vállalkozási és államháztartási szakon regisztrált mérlegképes könyvelők is megszerezhessék összes szükséges kreditpontjukat.

Tantermi képzéshez kapcsolódó ingyenes távoktatási előadás

Az "összes szükséges kreditpont" program vásárlóinak online jelentkezés esetén a kétnapos képzés teljesítését követően díjmentes hozzáférést biztosítunk a teljes távoktatási kínálatunkból szabadon választható egy darab elektronikus előadáshoz. Amennyiben a tantermi képzés szakterületétől eltérő szakra minősített kreditpontok is szükségesek a továbbképzési kötelezettség teljesítéséhez, a további szükséges kreditpontok e képzés keretében szerezhetőek meg. Akinek ilyen kötelezettsége nincsen, az is hasznos szakmai ismereteket szerezhet e tananyaggal.

"Összes szükséges kreditpont" csomag ára tantermi formában: bruttó 21.336 Ft (16.800 Ft+áfa)
A képzés díjáról elektronikus számlát állítunk ki, papír alapú számlát nem küldünk.

 

JELENTKEZÉS TANTERMI KÉPZÉSRE


Az aktuálisan választható időpontokról és helyszínekről, a képzések témaköreiről az Időpontok és jelentkezés menüpontban tájékozódhat.
 

TÁVOKTATÁS (E-LEARNING KÉPZÉS)

A továbbképzés egészének vagy egyes részeinek teljesítésére személyes részvétel nélkül, távoktatási formában is van lehetőség. E képzési formát ajánljuk ha
  - szempont a továbbképzés rugalmas időbeosztása,
  - egy-egy témakör iránt érdeklődik,
  - még kedvezőbb áron szeretné megszerezni összes szükséges kreditpontját.

 

Távoktatási kínálatunkban valamennyi szakterülethez kapcsolódóan elérhetőek előadások, így ebben a formában vállalkozási, államháztartási, pénzügy, non-profit (egyéb szervezeti), illetve IFRS szakos kreditpontok megszerzésére is mód van.

"Összes szükséges kreditpontot” biztosító távoktatási csomag

A csomag tartalma 6 filmegységnyi (1 filmegység 1 db 4x45 percnyi e-learning anyag), a teljes távoktatási kínálatunkból szabadon kiválasztható előadás.

A csomag
- 2018. május 31-ig kedvezményes, tavalyi áron bruttó 16.800 Ft (13.228 Ft + áfa) áron,
- 2018. május 31-et követően bruttó 18.796 Ft (14.800 Ft+áfa) áron rendelhető meg. #mkot-ar

A képzés díjáról elektronikus számlát állítunk ki, papír alapú számlát nem küldünk.


Önállóan vásárolható távoktatási előadások

A távoktatási kínálatból egy-egy előadás önálló megvásárlására is lehetőség van, ha csak adott témakör iránt érdeklődik, vagy az "összes szükséges kreditpontot" biztosító csomag hat filmegységnyi előadásán túl továbbiakat is szeretne megtekinteni.

Árak:
4x45 v. 5x45 perces előadás - 5.000 Ft+áfa/db (bruttó 6.350 Ft)
6x45 perces előadás - 7.000 Ft+áfa/db (bruttó 8.890 Ft)
8x45 perces előadás - 9.000 Ft+áfa/db (bruttó 11.430 Ft)
12x45 perces előadás - 12.000 Ft+áfa/db (bruttó 15.240 Ft)

A képzés díjáról elektronikus számlát állítunk ki, papír alapú számlát nem küldünk.


JELENTKEZÉS TÁVOKTATÁSI KÉPZÉSRE

 

ÁRAK

#mkot-ar
Tantermi "összes szükséges mérlegképes kreditpont" csomag: bruttó 21.336 Ft (16.800 Ft+áfa)

Távoktatás "összes szükséges mérlegképes kreditpont" csomag:  bruttó 18.796 Ft (14.800 Ft+áfa)

 

Önálló távoktatási előadások:

4x45 v. 5x45 perces előadás - 5.000 Ft+áfa/db (bruttó 6.350 Ft)
6x45 perces előadás - 7.000 Ft+áfa/db (bruttó 8.890 Ft)
8x45 perces előadás - 9.000 Ft+áfa/db (bruttó 11.430 Ft)
12x45 perces előadás - 12.000 Ft+áfa/db (bruttó 15.240 Ft)

 

SZAKMAI SZERVEZETI TAGSÁG

A továbbképzésre vonatkozó szabályozásnak megfelelően a megszerzendő kreditpontok egy része nem csak képzésben való részvétellel teljesíthető.

Minősített szakmai szervezetünkhöz, a Kredit Klubhoz történő csatlakozás esetén a tagság után 2 kreditpont beszámítható a könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésébe.

 

A klub további, díjmentes szolgáltatásai:
  - internetes felület kreditpontok nyilvántartására
  - tájékoztatás kreditpontos továbbképzési programokról
  - szakmai hírlevél pénzügyi-számviteli, adózási terület aktuális kérdéseit feldolgozó témákkal

A szakmai szervezeti tagság feltételeiről és további tudnivalóiról honlapunkon olvasható részletes tájékoztatás.

 

 

MÁS TOVÁBBKÉPZÉSI RENDSZEREKBE BESZÁMÍTHATÓ KREDITPONTOK

A mérlegképes könyvelői továbbképzés mellett más szakmai területeken is akkreditáltatjuk témaköreinket, így a regisztrált adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők, valamint a kamarai tag könyvvizsgálók is kreditpontot szerezhetnek a részvétellel a képzés formájától (tantermi vagy elektronikus) függetlenül. Ezen kívül államháztartási szakos tantermi képzéseinken való részvételért a közszolgálati tisztviselők továbbképzésébe beszámítható kreditek szerezhetőek.

 

Az egyes képzésekkel megszerezhető kreditpontok számáról a konkrét képzési időpontoknál tájékozódhat.

 

KÉPZÉSI HELYSZÍNEK, IDŐPONTOK

A képzések helyszínéről, valamint az aktuálisan választható időpontokról az Időpontok és jelentkezés menüpontban tájékozódhat és ugyanitt jelentkezését is elküdheti egyszerűen és gyorsan.