Megjelentek az idei év első gazdaságfejlesztési pályázati kiírásai

2015. június 17.

Megjelentek a termelő vállalkozások számára kiírt Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása, valamint Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése elnevezésű támogatási felhívások, amelyek célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatása.

A felhívások alapján az alábbi területeken történő fejlesztésekre lehet támogatást igényelni:

 • új eszköz(ök) beszerzése;
 • anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése;
 • az új eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás;
 • információs technológia-fejlesztés (kizárólag az új berendezéshez kapcsolódó új informatikai eszközök és szoftverek);
 • az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések.

Amennyiben a beruházás révén megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatására kerül sor, a következő tevékenységekre is igényelhető támogatás:

 • a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkakörülményeit, a minőségi munkavégzés feltételeinek megteremtését segítő új eszközök beszerzése;
 • a létesítmények akadálymentesítése, a megváltozott munkaképességű személyek munkakörülményeinek javítását célzó infrastrukturális és ingatlan beruházás;
 • az akadálymentes munkavégzést szolgáló információs technológiafejlesztés.

A projektek megvalósítása esetén kötelező vállalásként a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben létszámtartást, 5%-os személyi jellegű ráfordítás növekményt és ugyanilyen mértékű árbevétel növekményt vagy a támogatással megegyező mértékű árbevételt kell produkálni.

A két felhívás közötti alapvető különbség az, hogy míg a Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása keretében minimum 5 MFt, maximum 50 MFt vissza nem térítendő támogatás igényelhető legfeljebb 70%-os támogatási intenzitás mellett, addig a Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése nagyobb volumenű beruházások megvalósítására is lehetőséget biztosít (itt 50 MFt és 500 MFt közé kell esnie az igényelt támogatásnak) maximum 50%-os támogatási intenzitás mellett.

A támogatási kérelmek benyújtása 2015. július 9-tól 2017. július 10-ig lehetséges, de mivel a rendelkezésre álló források végesek (20 Mrd Ft, illetőleg 65 MrdFt) ezért érdemes a tervezett projekteket minél előbb véglegesíteni és benyújtani.

A Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása nevű felhívás a vállalkozások külföldi piacokra kijutását teszi lehetővé a cégek számára külföldi kiállításokon és vásárokon való megjelenésének, árubemutatók és üzletember találkozók megszervezésének támogatásával. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 1,5 MFt, maximum 20 MFt, de az igényelhető támogatási összeg nem haladhatja meg a támogatási kérelem beadását megelőző teljes lezárt üzleti év éves átlagos statisztikai állományi létszámának 1 MFt-tal szorzott összegét. A támogatási kérelmek benyújtása 2015. június 22-től 2017. június 22-ig lehetséges. A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5 Mrd forint.

A megvalósítani kívánt projektek keretében az alábbi elszámolható költségekre igényelhető támogatás:

 • külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel;
 • magas szinten feldolgozott, végfogyasztásra szánt termékhez kapcsolódó külföldi árubemutató szervezése;
 • piacra jutás tevékenységhez kapcsolódóan igénybevett szolgáltatások (marketing és reklámköltségek);
 • szakértői szolgáltatások költsége (tanácsadás, piackutatás, grafikai- és formatervezés, fordítás, tolmácsolás); árubemutatón, kiállításon, vásáron bemutatott termék szállítmányozási és biztosítási költségei;
 • immateriális javak beszerzésének költsége (online megjelenés valamint szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége); szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség.

Fontos kiemelni, hogy a támogatási kérelmek benyújtása elektronikusan történik, így a
PÁLYÁZATI E-ÜGYINTÉZÉS FELÜLET 2014-2020 » -en történő regisztráció szükséges hozzá!

A támogatási felhívások és mellékleteik az alábbi hivatkozásokon érhetők el:
Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése »
Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása »

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása »

A cikk írója:
Sánta Sebő
szociológus, közgazdász
a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ oktatója