Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző képzés

A képzés megkezdésének feltételei:

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele

 A

 B

 C

 A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosító száma

 megnevezése

a modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége

 10651-12

 Vezetési, jogi, gazdasági és marketing ismeretek

 írásbeli

 10034-16

 Logisztikai ügyintéző feladatai

 írásbeli

 10501-16

 Szállítmányozási ügyintézői feladatok

 gyakorlati, írásbeli

 10496-16

 Közlekedés-szállítási alapok

 gyakorlati, írásbeli

 11786-16

 Raktárvezető feladatai

 írásbeli

 10036-16

 A raktáros feladatai

 írásbeli

 10070-12

 Munkahelyi kommunikáció

 írásbeli

 11498-12

 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

 írásbeli

 11499-12

 Foglalkoztatás II.

 írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

[1] A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

1. Gyakorlati vizsgatevékenység           

A) A vizsgafeladat megnevezése: Adott szállítmányozási feladat végrehajtásának tervezése, költségek elszámolása, alapvető logisztikai tevékenységek

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgázó megtervezi egy adott szállítmányozási feladat megoldását. A feladat megoldásánál a tanult módszerek alapján meghatározza a fuvardíjat, gazdaságossági számításokat végez, idegen nyelvű okmányokat tölt ki, és kiegészítő logisztikai feladatokat ismertet. A megoldáshoz használhat internetes felületeket, díjszabásokat, elektronikus okmányokat.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Közlekedés-szállítási alapok

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgázó a „Közlekedés-szállítási alapok” követelménymodul témaköreiből összeállított feladatokat old meg, teljesítési határidőt, dinamikus mozgást, önköltséget számol. Az útvonaltervezéshez, az úthasználati díj kiszámításához, az elektronikus közúti áruforgalom ellenőrző és az e-freight rendszer alkalmazásához használhatja a szükséges internetes felületeket.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

C) A vizsgafeladat megnevezése: Raktározási feladatok

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgázó egy raktározási esettanulmány alapján elemzi az adott raktár áruátvételi, tárolási, komissiózási rendszerét, azok jellemzőit, a kapcsolódó árukezelési szabályokat, az árumozgások dokumentumainak tartalmi követelményeit. A feladatok megoldásához alkalmazhat raktárkezelő és ügyviteli szoftvereket.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Logisztikai feladatok

A vizsgafeladat ismertetése:

A központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magába:

Készletszintek és rendelési mennyiségek meghatározása.

Készletelemzési feladatok ABC analízis, illetve a készletmozgások figyelembevételével.

Rendelési mennyiségek meghatározása MRP segítségével.

Rendelésütemezési feladatok.

Lean elvek megjelenítése a folyamatokban.

Disztribúciós csatornák megválasztása, disztribúciós rendszer készleteinek tervezése (DRP). Logisztikai döntések költségeinek értékelése.

Beszállítóminősítési, -értékelési rendszer szempontjai.

Minőség a logisztikában.

Közlekedési hálózatok, európai és belföldi főútvonalak.

Határátkelőhelyek, folyami és tengeri kikötők.

Külkereskedelmi ügylettípusok - export, import, reexport, bérmunka.

Közösségi és külkereskedelem.

Fizetési módok, eszközök.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

3. Szóbeli vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Logisztikai, szállítmányozási feladatok

A vizsgafeladat ismertetése:

A központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magába:

A logisztikai rendszer felépítése.

Lean elvek érvényesítése.

A logisztikai információs rendszer elemei és eszközei.

A kiszolgálási színvonal és mérése.

A disztribúciós csatornák sajátosságai.

A rendelésfeldolgozás folyamata.

A beszállítói kapcsolatok kezelésének feladatai, beszerzési folyamatok.

A termelésirányítás rendszere.

A készletezési döntések összetevői, a készletek típusai, a készletértékelés elvei.

Az anyagmozgató rendszerek jellemzői és eszközei.

Minőségbiztosítási rendszerek, a minőségtanúsítás módja.

Szavatosság, jótállás és termékfelelősség.

Makrologisztika, optimális árutovábbítási mód meghatározása.

Szállítmányozás fogalma, szerepe az áruforgalom lebonyolításában.

Nemzetközi fuvarozási egyezmények.

Szállítmányozási, fuvarozási szerződések.

Szállítmányozói és fuvarozói felelősség.

Szállítmányozói és fuvarozói okmányok, bizonylatok.

Az egyes fuvarozási alágazatok jellemzői, eszközrendszerük, infrastruktúrájuk.

Szállítmánybiztosítás, kárügyintézés.

Aktuális INCOTERMS szokványok.

Gazdasági integrációk.

Kereskedelempolitikai irányzatok, eszközök.

Árfolyampolitika.

Kereskedelmi szerződés.

Külkereskedelmi ügyletek.

Vámismeretek, vámeljárások.

A vizsgafeladat időtartama: 40 perc, amelyből a felkészülési idő 25 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Raktározás menedzsment

A vizsgafeladat ismertetése:

A központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magába:

A raktározás szerepe az ellátási láncban.

A raktártechnológia összetevői.

Automatikus áruazonosítás és árukövetés.

Az áruátvételi módszerek és alkalmazásuk jellemzői.

Tárolási módok és alkalmazási feltételeik.

Raktári anyagmozgatási feladatok és eszközeik.

A komissiózás folyamata és eszközrendszere.

A raktározás során használt mérőeszközök.

Raktári árumozgások és a készletnyilvántartás bizonylatai és kezelésük.

A számítógépes raktárirányítás szoftverei és eszközei.

A lean menedzsment eszközrendszere.

Minőségbiztosítási szabványok.

A raktározás munka-, tűz- és környezetvédelmi követelményei.

A tárolóeszközök ellenőrzésének és karbantartásának szabályai.

Mérőeszközök hitelesítésének, kalibrálásának szabályai.

A veszélyes áruk, élelmiszerek, gyógyszerek tárolásának szabályozása.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc, amelyből a felkészülési idő 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

C) A vizsgafeladat megnevezése: Raktározás

A vizsgafeladat ismertetése:

A központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magába: A logisztikai lánc raktártípusai.

Raktári folyamatmodulok.

A raktártechnológia fogalma, összetevői.

A raktárirányítás informatikai rendszere.

Tárolási módok és jellemzőik.

FIFO, LIFO és FEFO tárolási rendszerek.

Az áruátvétel módszerei és szabályai.

A leltározás folyamata, a leltározás dokumentumai.

Selejtezés és leértékelés végrehajtásának szabályai.

Raktári anyagmozgató berendezések működtetése.

Mérőeszközök alkalmazásának szabályai.

A komissiózás folyamata és eszközrendszere.

Áruazonosító rendszerek értelmezése.

A veszélyes áru kezelése, tárolása.

Élelmiszerek kezelése, tárolása.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc, amelyből a felkészülési idő 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

A szakképesítés megszerzésének feltételei:

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző szakképesítés:

gyakorlati vizsga: A; B; C feladat teljesítése min. 51%

írásbeli vizsgafeladat teljesítése min. 51%

szóbeli vizsga: A;B;C feladat teljesítése min. 51%

Raktárvezető részszakképesítés:

gyakorlati vizsga: C feladat teljesítése min. 51%

szóbeli vizsga: B;C feladat teljesítése min. 51%

Raktáros részszakképesítés: gyakorlati vizsga:

C feladat teljesítés min. 51%

szóbeli vizsga: C feladat teljesítése min. 51%


[1] Megállapította: 9/2018. (VIII. 21.) ITM rendelet 1. § (2), 2. melléklet 41. Hatályos: 2018. IX. 1-től.

Oktatásszervezőink

Dr. Bakonyi Pál
Dr. Bakonyi Pál oktatásszervező
Szabó Éva
Szabó Éva oktatásszervező
Szemerédiné Bara Julianna
Szemerédiné Bara Julianna oktatásszervező
Lovasné Czipó Bernadett
Lovasné Czipó Bernadett oktatásszervező
Kovácsné Vajda Magdolna
Kovácsné Vajda Magdolna oktatásszervező
Hontvári Roxána
Hontvári Roxána oktatásszervező
Oláh Erika
Oláh Erika oktatásszervező
Kovács Adrienn
Kovács Adrienn oktatásszervező
Gyurcsek Ágnes
Gyurcsek Ágnes oktatásszervező
Bakosné Németh Dóra
Bakosné Németh Dóra oktatásszervező
Bakos Péter
Bakos Péter oktatásszervező
Kremser Jánosné
Kremser Jánosné oktatásszervező
Almási Klára
Almási Klára oktatásszervező
Czeglédi Szabina
Czeglédi Szabina oktatásszervező
Pisták Adrienne
Pisták Adrienne oktatásszervező
Sváb Antal
Sváb Antal oktatásszervező

Oktatók

Vanczó Emese

Plenter Jánosné

Lőrinczfalvi Mária

Szarvasné Vadászi Csilla

dr. Litkei-Szabó Anita

Dr. Ladó Judit

Dr. Siklósi Ágnes

Varga Hajnalka

Dr. Kovács Zsigmond

Bencsné dr. Kovács Krisztina

Simonné Romsics Erika

Török Barbara

Dr. Dolnay-Lágler Ágnes

Mádi-Szabó Zoltán

Szeghy Szilvia

Kováts E. Krisztina

Dr. Sisa Krisztina

Galambos Péter

dr. Nyári Tibor

Pópity István

Kanyár Tamás

Dr. Adorján Csaba

Dodekné Varga Ilona

Marosán Ottó

dr. Csanádi György

Fejes Etelka

Dr. Róth József

Bokor Csaba

Veinperl Róbert

Táborossyné Dr. Morvai Zsuzsanna

Nyisztor Ingrid

Henger Péter

Dr. Lukács János

László Norbert

Hauck Csaba

Dr. Kardos Jánosné

Kis Ágota

Dániel Zoltán

László Ervin

Dr. Deli Lajosné

Pásztor Józsefné

Márton Péter

Bán Erika

Madarasiné Dr. Szirmai Andrea

Monok Tamás

Fridrich Péter

Dr. Bobonka Kornél

Becsky-Nagy Patrícia

Czeglédi Szabina

Dr. Battyányi Tamás

Bodzsár Piroska

Lábas István

Tóth Rita

Dr. Dézsi Zsolt

Feketéné dr. Földi Ágnes

dr. Szurominé Serege Mónika

Kókai Józsefné

Kovácsné Bukucs Erzsébet

Jobbágyné Füreder Anita

Timmer Gábor

Horváth Józsefné

Fekete Antal

Dr. Berényi László

Széllné Roik Zsuzsanna

Ciráki Tamásné

Dr. Prókai Jolán

Magdáné Német Ildikó

Homor József

Liszkayné Dr. Nagy Éva Katalin

Sidlovics Sándor

Bakos Péter

Dr. Füredi-Fülöp Judit

Barabás Miklós

Rezsabek Angéla

Dr. Lőrinczi Gyula

Mohl Gergely

Márkus András

Kertészné Minya Gabriella

Hauber György

Giczi Ferenc

Molnár Erika

Polyák Imre

Serfőző Gyula

Pál Imre

Dr. Elek László

S. Csizmazia György

Derdák Csaba

Fitos Szilárd

Filyó Janka

Vira Sándor

Farkasné Gondos Krisztina

Schmidt Tünde

Tóthné Dr. Deme Éva

Süle Imre

Lakatos László Péter

Magdáné Német Ildikó

Sztrunga Istvánné

Kovács Dániel Máté

Spilákné Kertész Márta

Pados-Péter Mária

Nagy Péter

Imre Tímea

Dr. Csizmadia Attila

Albert Györgyi

Dékán Tamásné Dr. Orbán Ildikó

Sándorné Új Éva

Dr. Harsányi Gergely

Szamkó Józsefné

Ilyés Krisztina

Tósoki Csilla

Csákiné Fodor Anna

dr. Görbe Irén

Szabó Leonóra

Juhász Sándorné

Jacsmenik Gyula

Kökényesiné Pintér Ilona

Dr. Fazakas Gergely

Vincze Gabriella

Vida Ildikó

Szeles Judit

Dr. Veit József

Dr. Fackelmann Balázs

Wessely Vilmos

Válasszon helyszínt és jelentkezzen!

Válasszon helyszínt és jelentkezzen!