Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző képzés - kifutó OKJ képzés, nem indítunk új csoportokat

A képzés megkezdésének feltételei:

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele

 A

 B

 C

 A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosító száma

 megnevezése

a modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége

 10651-12

 Vezetési, jogi, gazdasági és marketing ismeretek

 írásbeli

 10034-16

 Logisztikai ügyintéző feladatai

 írásbeli

 10501-16

 Szállítmányozási ügyintézői feladatok

 gyakorlati, írásbeli

 10496-16

 Közlekedés-szállítási alapok

 gyakorlati, írásbeli

 11786-16

 Raktárvezető feladatai

 írásbeli

 10036-16

 A raktáros feladatai

 írásbeli

 10070-12

 Munkahelyi kommunikáció

 írásbeli

 11498-12

 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

 írásbeli

 11499-12

 Foglalkoztatás II.

 írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

[1] A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

1. Gyakorlati vizsgatevékenység           

A) A vizsgafeladat megnevezése: Adott szállítmányozási feladat végrehajtásának tervezése, költségek elszámolása, alapvető logisztikai tevékenységek

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgázó megtervezi egy adott szállítmányozási feladat megoldását. A feladat megoldásánál a tanult módszerek alapján meghatározza a fuvardíjat, gazdaságossági számításokat végez, idegen nyelvű okmányokat tölt ki, és kiegészítő logisztikai feladatokat ismertet. A megoldáshoz használhat internetes felületeket, díjszabásokat, elektronikus okmányokat.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Közlekedés-szállítási alapok

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgázó a „Közlekedés-szállítási alapok” követelménymodul témaköreiből összeállított feladatokat old meg, teljesítési határidőt, dinamikus mozgást, önköltséget számol. Az útvonaltervezéshez, az úthasználati díj kiszámításához, az elektronikus közúti áruforgalom ellenőrző és az e-freight rendszer alkalmazásához használhatja a szükséges internetes felületeket.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

C) A vizsgafeladat megnevezése: Raktározási feladatok

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgázó egy raktározási esettanulmány alapján elemzi az adott raktár áruátvételi, tárolási, komissiózási rendszerét, azok jellemzőit, a kapcsolódó árukezelési szabályokat, az árumozgások dokumentumainak tartalmi követelményeit. A feladatok megoldásához alkalmazhat raktárkezelő és ügyviteli szoftvereket.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Logisztikai feladatok

A vizsgafeladat ismertetése:

A központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magába:

Készletszintek és rendelési mennyiségek meghatározása.

Készletelemzési feladatok ABC analízis, illetve a készletmozgások figyelembevételével.

Rendelési mennyiségek meghatározása MRP segítségével.

Rendelésütemezési feladatok.

Lean elvek megjelenítése a folyamatokban.

Disztribúciós csatornák megválasztása, disztribúciós rendszer készleteinek tervezése (DRP). Logisztikai döntések költségeinek értékelése.

Beszállítóminősítési, -értékelési rendszer szempontjai.

Minőség a logisztikában.

Közlekedési hálózatok, európai és belföldi főútvonalak.

Határátkelőhelyek, folyami és tengeri kikötők.

Külkereskedelmi ügylettípusok - export, import, reexport, bérmunka.

Közösségi és külkereskedelem.

Fizetési módok, eszközök.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

3. Szóbeli vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Logisztikai, szállítmányozási feladatok

A vizsgafeladat ismertetése:

A központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magába:

A logisztikai rendszer felépítése.

Lean elvek érvényesítése.

A logisztikai információs rendszer elemei és eszközei.

A kiszolgálási színvonal és mérése.

A disztribúciós csatornák sajátosságai.

A rendelésfeldolgozás folyamata.

A beszállítói kapcsolatok kezelésének feladatai, beszerzési folyamatok.

A termelésirányítás rendszere.

A készletezési döntések összetevői, a készletek típusai, a készletértékelés elvei.

Az anyagmozgató rendszerek jellemzői és eszközei.

Minőségbiztosítási rendszerek, a minőségtanúsítás módja.

Szavatosság, jótállás és termékfelelősség.

Makrologisztika, optimális árutovábbítási mód meghatározása.

Szállítmányozás fogalma, szerepe az áruforgalom lebonyolításában.

Nemzetközi fuvarozási egyezmények.

Szállítmányozási, fuvarozási szerződések.

Szállítmányozói és fuvarozói felelősség.

Szállítmányozói és fuvarozói okmányok, bizonylatok.

Az egyes fuvarozási alágazatok jellemzői, eszközrendszerük, infrastruktúrájuk.

Szállítmánybiztosítás, kárügyintézés.

Aktuális INCOTERMS szokványok.

Gazdasági integrációk.

Kereskedelempolitikai irányzatok, eszközök.

Árfolyampolitika.

Kereskedelmi szerződés.

Külkereskedelmi ügyletek.

Vámismeretek, vámeljárások.

A vizsgafeladat időtartama: 40 perc, amelyből a felkészülési idő 25 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Raktározás menedzsment

A vizsgafeladat ismertetése:

A központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magába:

A raktározás szerepe az ellátási láncban.

A raktártechnológia összetevői.

Automatikus áruazonosítás és árukövetés.

Az áruátvételi módszerek és alkalmazásuk jellemzői.

Tárolási módok és alkalmazási feltételeik.

Raktári anyagmozgatási feladatok és eszközeik.

A komissiózás folyamata és eszközrendszere.

A raktározás során használt mérőeszközök.

Raktári árumozgások és a készletnyilvántartás bizonylatai és kezelésük.

A számítógépes raktárirányítás szoftverei és eszközei.

A lean menedzsment eszközrendszere.

Minőségbiztosítási szabványok.

A raktározás munka-, tűz- és környezetvédelmi követelményei.

A tárolóeszközök ellenőrzésének és karbantartásának szabályai.

Mérőeszközök hitelesítésének, kalibrálásának szabályai.

A veszélyes áruk, élelmiszerek, gyógyszerek tárolásának szabályozása.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc, amelyből a felkészülési idő 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

C) A vizsgafeladat megnevezése: Raktározás

A vizsgafeladat ismertetése:

A központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magába: A logisztikai lánc raktártípusai.

Raktári folyamatmodulok.

A raktártechnológia fogalma, összetevői.

A raktárirányítás informatikai rendszere.

Tárolási módok és jellemzőik.

FIFO, LIFO és FEFO tárolási rendszerek.

Az áruátvétel módszerei és szabályai.

A leltározás folyamata, a leltározás dokumentumai.

Selejtezés és leértékelés végrehajtásának szabályai.

Raktári anyagmozgató berendezések működtetése.

Mérőeszközök alkalmazásának szabályai.

A komissiózás folyamata és eszközrendszere.

Áruazonosító rendszerek értelmezése.

A veszélyes áru kezelése, tárolása.

Élelmiszerek kezelése, tárolása.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc, amelyből a felkészülési idő 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

A szakképesítés megszerzésének feltételei:

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző szakképesítés:

gyakorlati vizsga: A; B; C feladat teljesítése min. 51%

írásbeli vizsgafeladat teljesítése min. 51%

szóbeli vizsga: A;B;C feladat teljesítése min. 51%

Raktárvezető részszakképesítés:

gyakorlati vizsga: C feladat teljesítése min. 51%

szóbeli vizsga: B;C feladat teljesítése min. 51%

Raktáros részszakképesítés: gyakorlati vizsga:

C feladat teljesítés min. 51%

szóbeli vizsga: C feladat teljesítése min. 51%


[1] Megállapította: 9/2018. (VIII. 21.) ITM rendelet 1. § (2), 2. melléklet 41. Hatályos: 2018. IX. 1-től.

Válasszon helyszínt és jelentkezzen!

Válasszon helyszínt és jelentkezzen!