Könyvvizsgálóasszisztens-képzés

Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: B/2020/000793.

A képzés célja »» A képzésben résztvevő alkalmassá válik könyvvizsgáló irányítása mellett a könyvvizsgálathoz kapcsolódó részfeladatok elvégzésére.

A képzés célcsoportja »»A képzésben való részvétel azok részére ajánlott, akik felsőfokú/emelt szintű számviteli szakmai képesítéssel, vagy szakirányú (közgazdasági) felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek.

A képzés során megszerezhető ismeretek, kompetenciák »»

  • A könyvvizsgálat fogalmának, céljának, Magyarországi szabályozásának ismerete,
  • A könyvvizsgálat tervezése,
  • A könyvvizsgálati bizonyíték megítélése,
  • A befektetett eszközök vizsgálata és dokumentálása,
  • A követelések, aktív időbeli elhatárolások és pénzeszközök vizsgálata és dokumentálása,
  • A készletek könyvvizsgálata és dokumentálása,
  • A kötelezettségek, a tőke és a számviteli becslések könyvvizsgálata és dokumentálása,
  • A könyvvizsgálat minőségellenőrzése, számítógépes programok használata a könyvvizsgálatban.

A programba való bekapcsolódás feltételei »»

Iskolai végzettség: középiskolai végzettség

Szakmai előképzettség: Felsőfokú/emelt szintű számviteli szakmai képesítés vagy szakirányú (közgazdasági) egyetemi/főiskolai végzettséggel szerzett szakképzettség

Szakmai gyakorlat területe és időtartama: -

Egyéb feltételek: -

Tervezett képzési idő »» 60 óra – 3 hónap

 

A tananyagegység megnevezése

Összesen

1.

Könyvvizsgáló asszisztens

60

 

Összesen:

60

 

A képzésben résztvevő teljesítményét értékelő rendszer leírása »»

A tananyag oktatásának zárásakor kerül sor a tanulási eredmények mérésére és értékelésére (minősítő mérés).

A tananyagegység tanulási eredményének mérése:

A mérés formája: Írásbeli vizsga.

A mérés tartalma: A könyvvizsgálathoz kapcsolódó számviteli, pénzügyi, ellenőrzési ismeretek.

A tananyagegység tanulási eredményeinek értékelése »»

A tanulási eredmények mérése akkor eredményes, ha a tananyagegység szakmai követelményeit a képzésben résztvevő minimum 60%-os szinten teljesítette.

A tananyagegység értékelése:

Az írásbeli feladat megoldásánál elért eredmény alapján:

59%-ig          1 (elégtelen),

60-69%-ig     2 (elégséges),

70-79%-ig     3 (közepes),

80-89%-ig     4 (jó),

90-100%-ig   5 (jeles).

Felmentések »» -

Megszerezhető tanúsítvány(ok) »» Könyvvizsgáló-asszisztens Tanúsítvány

Válasszon helyszínt és jelentkezzen!

Könyvvizsgáló asszisztens - Távoktatás

60 óra, 2,5 hónap

péntek 15.00-20.00 és szombat 09.00-15.00

75.000.-Ft+ÁFA

Részletek, jelentkezés