IFRS feladatgyűjtemény 2018

A blokk: Elméleti bevezetés
9

Történelmi áttekintés (előzmények)

12

Keretelvek

16

IAS 1 Pénzügyi kimutatások prezentálása

20

IAS 10 A beszámolási időszak vége utáni események

B blokk: Befektetett eszközök
25

IAS 16 Ingatlanok, gépek és berendezések

38

IAS 40 Befektetési célú ingatlan

45

IAS 23 Hitelfelvételi költségek

50

IAS 38 Immateriális javak

58

IAS 36 Eszközök értékvesztése

71

IAS 41 Mezőgazdaság

74

Befektetett eszköz összefoglaló feladatok

C blokk: Teljesítményelszámolás
77

IFRS 15 Vevői szerződésekből származó bevétel

95

IAS 2 Készletek

105

IAS 20 Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele

D blokk: Pénzügyi instrumentumok
111

IAS 32 Pénzügyi instrumentumok: bemutatás

119

IFRS 9 Pénzügyi instrumentumok

151

IFRS 7 Pénzügyi instrumentumok: közzétételek

155

IFRS 13 Valós értéken történő értékelés

E blokk: Kötelezettségek
161

IAS 12 Nyereségadók

174

IFRS 16 Lízingek

183

IAS 37 Céltartalékok, függő kötelezettségek és függő követelések

192

IAS 19 Munkavállalói juttatások

197

IFRS 2 Részvényalapú kifizetés

F blokk: Közzététel
204

IAS 33 Egy részvényre jutó nyereség

213

IFRS 5 Értékesítésre tartott befektetett eszközök és megszűnt tevékenységek

222

IFRS 8 Működési szegmensek

227

IAS 34 Évközi pénzügyi beszámolás

230

IAS 8 Számviteli politikák, a számviteli becslések változásai és hibák

235

IAS 7 Cash flow-k kimutatásai

249

IFRS 1 A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok első alkalmazása

259

IAS 29 Pénzügyi beszámolás a hiperinflációs gazdaságokban

G blokk: Csoport számvitel (konszolidálás)
261

Egyszerű csoportok

291

IAS 28 Társult vállalkozásokban és közös vállalkozásokban lévő befektetések

305

IFRS 11 Közös szerveződések

314

Komplex csoport

321

Csoportszerkezet változás

332

IAS 21 Az átváltási árfolyamok változásainak hatásai

345

IFRS 12 Más gazdálkodó egységekben lévő érdekeltségek közzététele

347

IAS 24 Kapcsolt felekre vonatkozó közzétételek

349

IAS 27 Egyedi pénzügyi kimutatások

H blokk: Összefoglaló vegyes feladatok
352

Összefoglaló egyedi feladatok

369

Összefoglaló konszolidált feladatok

381

Összefoglaló egyedi + konszolidált feladatok

I blokk: Vizsgasorok
394

MK modul vizsga 1 (2015. november)

399

MK modul vizsga 1 (2016. június)

405

MK modul vizsga 2 (2015. november)

409

MK modul vizsga 2 (2016. június)

413

MK szakmai írásbeli vizsga (2015. október)

422

MK szakmai írásbeli vizsga (2016. február)

430

MK szakmai gyakorlati vizsga (2016. június)

436

MK szakmai gyakorlati vizsga (2016. november)

443

Könyvvizsgálói IFRS vizsga (2016. február)

453

Könyvvizsgálói IFRS vizsga (2016. szeptember)

464

IFRS Minősítő vizsga (2014. december)

475

IFRS Minősítő vizsga (2016. június)