Előadó-művészeti szervezetek támogatása társasági adókedvezmény igénybevétele mellett

2018. október 24.

A ma működő előadó-művészeti szervezetek (pl. színházak)– a realizált jegybevétel melletti - meghatározó bevételi forrása a gazdasági társaságok által felajánlott társasági adó, amit a színházak nettó jegybevételük maximum 80%-áig fogadhatnak be.

A törvényalkotó szándéka az volt, hogy a kulturális és gazdasági élet szereplőit együttműködésre biztassa ezeknek a „forintszavazatoknak” a leadása során.

 

Miért is ajánlaná fel egy cég társasági adója egy részét például egy színháznak?

A társasági adó egy részének kulturális célú felajánlásával nem csak egy jó ügyet támogat, hanem egyúttal konkrét adómegtakarítást érhet el, aminek a mértéke 2,5-7,5% között mozog.

 

A támogatás egyik formája (közvetlen támogatás) már 2009 novembere óta létezik.

Aztán később, 2015. január 1-jétől került bevezetésre egy új konstrukció, amely alapján a gazdasági társaságoknak (továbbiakban: adózó) már nemcsak közvetlen támogatási szisztéma alapján van lehetőségük előadó-művészeti szervezet támogatására. A módszer lényege, hogy nem az adózónak kell a támogatást átutalnia a támogatott részére, hanem azt az adóhatóság fogja a társaság döntése szerinti kifizetést teljesíteni. A felajánlást ehhez az adózónak nyilatkozatban, elektronikus úton kell megtennie a NAV-nál (tao-törvény 24/A §-a szerint) az erre a célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével. A nyomtatványhoz csatolni kell a támogatni kívánt előadó-művészeti szervezet számára a Pest Megyei Kormányhivatal által kiállított jegybevétel-igazolást is.

 

Az adózóknak három ütemben van lehetőségük nyilatkozattételre:

 • az adóelőleg (18RENDNY);
 • az adóelőleg-kiegészítés (1801); illetve az
 • adó (1829)

terhére.

 

A konstrukció egyik nagy előnye, hogy a NAV részére már megfizetett adóból kerül az összeg kiutalásra a támogatott számára, tehát nem az adózónak kell a támogatást előfinanszíroznia, ezzel a cash-flow-ját rontania.

 

Adóelőleg terhére történő felajánlás

Az adóelőleg terhére történő felajánlás mértéke az adóelőleg maximum 50%-a lehet. A nyilatkozattételre - főszabály szerint - az esedékes adóelőleg-fizetési kötelezettség teljesítésére nyitva álló határidőt megelőző hónap utolsó napjáig van lehetőség. Adóelőleg terhére történő felajánlásra vonatkozó nyilatkozatot maximum 5 alkalommal lehet módosítani.

 

Adóelőleg-kiegészítés és adó terhére történő felajánlás

Az adóelőleg-kiegészítés vagy az adó terhére történő felajánlás maximális mértéke az adóelőleg-kiegészítés esetén a várható adó maximum 80%-a, az éves adó esetén az adó maximum 80%-a lehet. Amennyiben az adózó év közben az adóelőlege terhére már tett felajánlást, akkor a már felajánlott és a még felajánlható összeg különbözetét tudja felajánlani ekkor. Az adófelajánlásra az adóelőleg-kiegészítésről szóló bevallás (1801), illetve az éves adóbevallás (1829) benyújtására nyitva álló határidő utolsó napjáig van lehetőség az érintett bevallásban.

 

A felajánlás átutalása

Fontos, hogy az adózó által befizetett társasági adó támogatott felé történő továbbutalását az adóhatóság akkor teljesíti, ha:

 • az adózó a nyilatkozatot határidőig beküldte;
 • a nyilatkozathoz csatolta a Pest Megyei Kormányhivatal által kiállított jegybevétel-igazolást;
 • az adózónak és a felajánlást fogadó kedvezményezettnek az állami adóhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható, nettó módon számított adótartozása az átutalás napján nem haladja meg a 100 ezer forintot;
 • az adózó a vonatkozó bevallását határidőben benyújtotta;
 • az adózó a vonatkozó bevallásában fizetendő adóelőlegként, adóelőleg-kiegészítésként és adóként megjelölt összeget megfizette a NAV felé;
 • a felajánlás figyelemmel van az 50%-os, vagy a 80%-os korlátra.

 

A különböző időszakban történő felajánlások korlátait és a felajánláshoz kapcsolódó adójóváírást az alábbi táblázat foglalja össze:

 

 
A támogatott előadó-művészeti szervezetek a tapasztalatok szerint maximálisan segítik – kiemelten az adminisztráció folyamatában – a támogató társaságok, illetve gazdasági vezetőik, könyvelőik munkáját, hiszen elemi érdekük az éves tao-keretük maximális feltöltése. A kapcsolódó kötelezettségek tehát ne riasszanak el senkit ennek a jótékony adómegtakarítási lehetőségnek az igénybe vételétől.

 

A támogatás lépései a következők:

 • Közös kérelem benyújtása a Pest Megyei Kormányhivatal részére
 • A kérelem alapján a Pest Megyei Kormányhivatal egy Hatósági Igazolást állít ki határozat formájában.
 • A szükséges nyomtatvány kitöltése és megküldése a NAV részére. Ezzel egyidőben a Hatósági Igazolás eredeti példányának leadása a NAV-nál.
 • Az adóelőleg, adófeltöltés, adó határidőig történő megfizetése a NAV felé
 • A befizetett adóból a NAV a támogatott számára folyósítja a Hatósági Igazolásban meghatározott összeget (a szükséges feltételek teljesülése esetén)
 • Adójóváírás az adózó adófolyószámláján

 

A cikk szerzője:
Pánczél Sándor
okleveles adószakértő
a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ együttműködő partnere,
a Centrál Színház gazdasági igazgatója
panczelsandor@centralszinhaz.hu 

 

Adótörvény-változások 2019. Konferencia – Budapest, 2018. december 5. 
Kattintson a részletekért »