Tájékoztatás a Bosnyák János Nemzeti Emlékverseny

2020. február 06.

Oktatási Központunk a Bosnyák János Nemzeti Emlékverseny bronz fokozatú támogatója

 

Tájékoztató a verseny résztvevői számára

 

Kedves Versenyző!

 

Örömmel köszöntjük a Bosnyák János Nemzeti Emlékverseny résztvevőjeként.

 

A vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés megszerzésére irányuló képzés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó – már nem hatályos, de még alkalmazandó – jogszabály (27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet) lehetővé teszi, hogy egyes szakokon felsőoktatási tanulmányait befejező személyek felsőoktatási tanulmányaikat követően a vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítést vizsgafelmentési eljárás útján szerezzék meg, későbbi szakmai munkájának elősegítése érdekében az alábbiakban szeretnénk ezzel kapcsolatosan hasznos információkkal ellátni.

 

Mindazok, akik legkésőbb a 2016/2017-es tanévben* kezdték meg – és folyamatos képzésben végezték – közgazdaságtudományi képzésüket és a 289/2005. (XII.22.) Korm. rendelet szerinti gazdaságtudományok képzési terület üzleti képzési ágon pénzügy és számvitel szakon, valamint számvitel mesterszakon, továbbá gazdasági szakképzés területén közgazdásztanár képzésben pénzügy és számvitel szakirányon az oklevél kibocsátásának feltételeként záróvizsgát tesznek, felmentést kapnak a vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítésre vonatkozó komplex szakmai vizsga összes vizsgatevékenysége alól.

 

Aki tehát a fenti jogszabály szerinti pénzügy és számvitel alapszakon, vagy számvitel mesterszakon, avagy közgazdásztanár képzésben pénzügy és számvitel szakirányon záróvizsgát tesz, jelentkezés esetén minden további vizsga nélkül, felmentési eljárással tudja megszerezni a mérlegképes könyvelő bizonyítványt.

 

A jelentkezőknek rendelkezésére bocsátjuk a kitöltendő nyomtatványokat. A nyomtatványokhoz az oklevél / záróvizsga igazolás (amelyben az oklevél minősítése is szerepel) hiteles másolatának csatolása szükséges.

 

Ennek érdekében, mikor ez aktuálissá válik, honlapunkon jelentkezhet »

 

A felmentési eljárás díja 2020-ben 75.000 Ft, ami a későbbiekben a jogszabályra figyelemmel módosulhat.

A képesítés megszerzésére a jelentkezési lehetőség folyamatos, a bizonyítvány kézhezvétele az eljárás időigényére tekintettel jelentkezéstől számított kb. 3-4 hónap.

 

A vállalkozási mérlegképes könyvelő bizonyítvány megléte előfeltétele annak, hogy

  1. Könyvviteli szolgáltatás nyújtására jogosító igazolványt igényelhessenek a Pénzügyminisztériumtól. (A regisztrációra akkor válik jogosulttá, ha a vállalkozási mérlegképes könyvelő bizonyítványa kiállítását követően 3 éves pénzügyi, számviteli, vagy ellenőrzési szakmai gyakorlatot szerez). Az igazolvánnyal lehetősége lesz bármely szervezetnél – kivéve az IFRS szerint könyvelő szervezeteket – a számviteli terület irányítására, az éves beszámoló aláírására.
  2. IFRS mérlegképes könyvelő tanfolyamra jelentkezzen, ezzel új képesítést szerezzen.
  3. Amennyiben vállalkozási mérlegképes könyvelő végzettség birtokában államháztartási szakos mérlegképes könyvelő szakképesítés megszerzésére irányuló tanfolyamra jelentkezik, a hatályos szakmai és vizsgakövetelmények alapján három modulzáró vizsga, a jogi feladatok a gyakorlatban, a pénzügyi feladatok ellátása, valamint az adózási feladatok ellátása modulokhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítése alól kap felmentést.
  4. Amennyiben adótanácsadó szakképesítés megszerzésére irányuló tanfolyamra jelentkezik, akkor a számviteli feladatok ellátása szakmai modulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítése alól kap felmentést.
  5. felvételét kérhesse az okleveles könyvvizsgáló képzési programba.

 

Reméljük, a fentiekre figyelemmel – az eredményes főiskolai, egyetemi tanulmányait követően – Oktatási Központunk is segítheti majd pályájának elindítását, illetve mind jobb szakmai érvényesülését!

 

*Akik a 2017/2018-as tanévben vagy azt követően kezdték meg közgazdaságtudományi képzésüket, már nem a hivatkozott jogszabály szerinti képzésben vettek részt, így nem jogosultak vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés felmentéssel történő megszerzésére.