Bérügyviteli munkatárs képzés

Engedélyszám: E-000582/2014/B001

Az idei évben a szakmai és vizsgakövetelmények módosítása várható. Lenti tájékoztatásunk a hatályos jogszabályokon alapul. Változás esetén képzéseink feltételrendszerét kötelesek vagyunk az új követelményekhez igazítani.

SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE: Bérügyviteli munkatárs

BEMENETI FELTÉTELEK

  • iskolai előképzettség: érettségi végzettség
  • szakmai előképzettség: szakmai előképzettséghez nem kötött
  • egészségügyi alkalmassági követelmények: nem szükséges
  • előírt gyakorlati idő: nem szükséges

A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK

A közigazgatási és versenyszférában szinte valamennyi szervezet használ valamilyen bérügyviteli szoftvert, s több tízezer munkavállaló dolgozik bérügyviteli munkakörben. Közülük jelentős arányban semmilyen szakmai előképzettséggel – sem az Fktv. szerinti egyéb szakmai képzéssel szerzett szakmai végzettséggel, sem OKJ szerinti szakképesítéssel – nem rendelkeznek. A Bérügyviteli munkatárs szakmai végzettséget mindazok a bérügyvitel területén dolgozó vagy ott elhelyezkedni kívánó személyek megszerezheti, akiknek legalább érettségi végzettségük van. Azok a potenciális munkavállalók, akik megszerzik a Bérügyviteli munkatárs szakmai végzettséget, jó eséllyel léphetnek be a munkaerőpiacra, mivel a munkaadók – legyenek azok sok ezer fős, nagy gazdálkodó egységek, kis-, és közepes vállalkozások vagy könyvelő cégek előszeretettel keresik azokat a munkatársakat, akik birtokolják valamilyen bérügyviteli szoftver használatához szükséges kompetenciákat. A kompetenciák birtoklása elősegít(het)i a bérügyvitel területén dolgozó munkavállalók szakmai karrierjét is, mivel az általános bérügyviteli kompetenciák mellett szert tesznek a bérügyviteli program gyakorlatias használatához szükséges know-how-ra is. A képzés támogatja a munkaadókat is a bérügyviteli tevékenységek pontos és normakövető ellátásában, mivel a képzés résztvevői nyitottá válnak az adó- és munkaügyi jogszabályok változásainak követésére és alkalmazására, a bérügyviteli feladatok eredményes ellátásához szükséges szakmai ismeretek, készségek, képességek tudatos fejlesztésére.

PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULOK

A programkövetelmény modul azonosítója: SzPk-00018-14-15 0 04 3  /M-01    
A programkövetelmény modul megnevezése: Munkavégzésre irányuló jogviszonyok bérügyviteli ismeretei    

A programkövetelmény modul azonosítója: SzPk-00018-14-15 0 04 3  /M-02    
A programkövetelmény modul megnevezése: Bérügyviteli feladatok a munkavégzésre irányuló jogviszony keletkezésétől a megszűnéséig

Órafelosztás:

A programkövetelmény modul

Elmélet

óraszáma

Gyakorlat

óraszáma

Összesen

azonosítója

megnevezése

SzPk-00018-14-15 0 043 / M-01

Munkavégzésre irányuló jogviszonyok bérügyviteli ismeretei

16

4

20

SzPk-00018-14-15 0 043 / M-02

Bérügyviteli feladatok a munkavégzésre irányuló jogviszony keletkezésétől a megszűnéséig

8

32

40

 

Összesen:

24

36

60

Vizsgatevékenységek

A képzésben részt vevők az oktatók által kiadott feladatokat a következő foglalkozásokon megbeszélik csoportos képzés keretében. A kiadott feladatok a programmodul követelményeihez kapcsolódnak, melyek az életből vett példák gyakorlatias megoldása jogforrások használatával.

A képzés szakmai záró beszámolóval zárul. Mindkét programmodul feladatsora a követelményekkel összhangban kerül összeállításra.

Munkavégzésre irányuló jogviszonyok bérügyviteli ismeretei

Időtartama: 30 perc

Vizsgatevékenység: írásbeli

Feladat típusa: feleletválasztó és feleletalkotó feladatok

Feleletválasztó feladatok: a kérdéshez/megállapításhoz 4 válasz közül kell a helyeset kiválasztani. A kérdések/megállapítások száma 10.

Feleletalkotó feladatok: a feladatok rövid választ pl. fogalom meghatározását, vagy felsorolást tartalmaz. Kapcsolódhat ehhez igaz-hamis feladat indoklással.

Bérügyviteli feladatok a munkavégzésre irányuló jogviszony keletkezésétől a megszűnéséig

Időtartama: 60 perc

Vizsgatevékenység: gyakorlati

Feladat típusa: számítógépes bérprogram használata

Tartalma: a dolgozói adatfelvitel pl. személyi adatlap, bérszámfejtés (a gépen a törzsadatok szerepelnek), listázás pl. bérfizetési jegyzék, bérkarton

A záró beszámoló csak akkor eredményes, ha a vizsgázó mindkét programkövetelmény modulhoz kapcsolt vizsgatevékenység vizsgafeladatát külön-külön legalább 50%-os szinten teljesíti.  Az értékelés szöveges: megfelelt, nem felelt meg.

Bérügyviteli munkatárs képzésről az igazolás csak eredményes vizsgatevékenységek után adható ki.
 

Oktatásszervezőink

Pisták Adrienne
Pisták Adrienne oktatásszervező
Sváb Antal
Sváb Antal oktatásszervező
Hontvári Roxána
Hontvári Roxána oktatásszervező
Dr. Bakonyi Pál
Dr. Bakonyi Pál oktatásszervező
Almási Klára
Almási Klára oktatásszervező
Bakosné Németh Dóra
Bakosné Németh Dóra oktatásszervező
Gyurcsek Ágnes
Gyurcsek Ágnes oktatásszervező
Szabó Éva
Szabó Éva oktatásszervező
Oláh Erika
Oláh Erika oktatásszervező
Czeglédi Szabina
Czeglédi Szabina oktatásszervező
Szemerédiné Bara Julianna
Szemerédiné Bara Julianna oktatásszervező
Kremser Jánosné
Kremser Jánosné oktatásszervező
Lovasné Czipó Bernadett
Lovasné Czipó Bernadett oktatásszervező
Kovácsné Vajda Magdolna
Kovácsné Vajda Magdolna oktatásszervező
Bakos Péter
Bakos Péter oktatásszervező
Kovács Adrienn
Kovács Adrienn oktatásszervező

Oktatók

Dr. Adorján Csaba

Szabó Leonóra

Dr. Róth József

Dr. Berényi László

Homor József

Süle Imre

dr. Nyári Tibor

Dániel Zoltán

Kertészné Minya Gabriella

Bán Erika

Kökényesiné Pintér Ilona

Sztrunga Istvánné

Lőrinczfalvi Mária

Barabás Miklós

Magdáné Német Ildikó

Timmer Gábor

Nyisztor Ingrid

László Ervin

Wessely Vilmos

Tóth Rita

Hauck Csaba

Dr. Füredi-Fülöp Judit

Szarvasné Vadászi Csilla

Kovácsné Bukucs Erzsébet

Polyák Imre

Simonné Romsics Erika

Táborossyné Dr. Morvai Zsuzsanna

Szamkó Józsefné

Dr. Veit József

Sándorné Új Éva

Dr. Fackelmann Balázs

Becsky-Nagy Patrícia

Lakatos László Péter

Juhász Sándorné

Dr. Lőrinczi Gyula

Dodekné Varga Ilona

dr. Litkei-Szabó Anita

Dr. Sisa Krisztina

Spilákné Kertész Márta

Fridrich Péter

Galambos Péter

Serfőző Gyula

Dr. Kardos Jánosné

Jobbágyné Füreder Anita

Horváth Józsefné

Mádi-Szabó Zoltán

Farkasné Gondos Krisztina

Szeles Judit

Nagy Péter

Kanyár Tamás

Dékán Tamásné Dr. Orbán Ildikó

Vida Ildikó

Schmidt Tünde

Bakos Péter

Ciráki Tamásné

Vanczó Emese

dr. Csanádi György

Mohl Gergely

Dr. Lukács János

Márton Péter

Dr. Deli Lajosné

Török Barbara

Feketéné dr. Földi Ágnes

Plenter Jánosné

dr. Görbe Irén

Veinperl Róbert

Liszkayné Dr. Nagy Éva Katalin

Kis Ágota

Marosán Ottó

Pópity István

Henger Péter

Ilyés Krisztina

Monok Tamás

Kovács Dániel Máté

Czeglédi Szabina

Giczi Ferenc

Molnár Erika

Filyó Janka

Rezsabek Angéla

Dr. Battyányi Tamás

Kováts E. Krisztina

Dr. Elek László

Fitos Szilárd

Bencsné dr. Kovács Krisztina

László Norbert

Pásztor Józsefné

dr. Szurominé Serege Mónika

Madarasiné Dr. Szirmai Andrea

Jacsmenik Gyula

Dr. Csizmadia Attila

Dr. Bobonka Kornél

Dr. Ladó Judit

Hauber György

Vincze Gabriella

Imre Tímea

Vira Sándor

Fekete Antal

Tósoki Csilla

Bodzsár Piroska

Dr. Harsányi Gergely

Pál Imre

Albert Györgyi

Dr. Dézsi Zsolt

Szeghy Szilvia

Fejes Etelka

Dr. Kovács Zsigmond

Dr. Dolnay-Lágler Ágnes

Varga Hajnalka

Márkus András

Dr. Fazakas Gergely

Sidlovics Sándor

Kókai Józsefné

Dr. Siklósi Ágnes

Tóthné Dr. Deme Éva

Pados-Péter Mária

Széllné Roik Zsuzsanna

Lábas István

Dr. Prókai Jolán

S. Csizmazia György

Csákiné Fodor Anna

Magdáné Német Ildikó

Derdák Csaba

Bokor Csaba

Válasszon helyszínt és jelentkezzen!

Válasszon helyszínt és jelentkezzen!