Bérügyviteli munkatárs képzés - kifutó OKJ képzés, nem indítunk új csoportokat

Engedélyszám: E-000582/2014/B001

Az idei évben a szakmai és vizsgakövetelmények módosítása várható. Lenti tájékoztatásunk a hatályos jogszabályokon alapul. Változás esetén képzéseink feltételrendszerét kötelesek vagyunk az új követelményekhez igazítani.

SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE: Bérügyviteli munkatárs

BEMENETI FELTÉTELEK

  • iskolai előképzettség: érettségi végzettség
  • szakmai előképzettség: szakmai előképzettséghez nem kötött
  • egészségügyi alkalmassági követelmények: nem szükséges
  • előírt gyakorlati idő: nem szükséges

A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK

A közigazgatási és versenyszférában szinte valamennyi szervezet használ valamilyen bérügyviteli szoftvert, s több tízezer munkavállaló dolgozik bérügyviteli munkakörben. Közülük jelentős arányban semmilyen szakmai előképzettséggel – sem az Fktv. szerinti egyéb szakmai képzéssel szerzett szakmai végzettséggel, sem OKJ szerinti szakképesítéssel – nem rendelkeznek. A Bérügyviteli munkatárs szakmai végzettséget mindazok a bérügyvitel területén dolgozó vagy ott elhelyezkedni kívánó személyek megszerezheti, akiknek legalább érettségi végzettségük van. Azok a potenciális munkavállalók, akik megszerzik a Bérügyviteli munkatárs szakmai végzettséget, jó eséllyel léphetnek be a munkaerőpiacra, mivel a munkaadók – legyenek azok sok ezer fős, nagy gazdálkodó egységek, kis-, és közepes vállalkozások vagy könyvelő cégek előszeretettel keresik azokat a munkatársakat, akik birtokolják valamilyen bérügyviteli szoftver használatához szükséges kompetenciákat. A kompetenciák birtoklása elősegít(het)i a bérügyvitel területén dolgozó munkavállalók szakmai karrierjét is, mivel az általános bérügyviteli kompetenciák mellett szert tesznek a bérügyviteli program gyakorlatias használatához szükséges know-how-ra is. A képzés támogatja a munkaadókat is a bérügyviteli tevékenységek pontos és normakövető ellátásában, mivel a képzés résztvevői nyitottá válnak az adó- és munkaügyi jogszabályok változásainak követésére és alkalmazására, a bérügyviteli feladatok eredményes ellátásához szükséges szakmai ismeretek, készségek, képességek tudatos fejlesztésére.

PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULOK

A programkövetelmény modul azonosítója: SzPk-00018-14-15 0 04 3  /M-01    
A programkövetelmény modul megnevezése: Munkavégzésre irányuló jogviszonyok bérügyviteli ismeretei    

A programkövetelmény modul azonosítója: SzPk-00018-14-15 0 04 3  /M-02    
A programkövetelmény modul megnevezése: Bérügyviteli feladatok a munkavégzésre irányuló jogviszony keletkezésétől a megszűnéséig

Órafelosztás:

A programkövetelmény modul

Elmélet

óraszáma

Gyakorlat

óraszáma

Összesen

azonosítója

megnevezése

SzPk-00018-14-15 0 043 / M-01

Munkavégzésre irányuló jogviszonyok bérügyviteli ismeretei

16

4

20

SzPk-00018-14-15 0 043 / M-02

Bérügyviteli feladatok a munkavégzésre irányuló jogviszony keletkezésétől a megszűnéséig

8

32

40

 

Összesen:

24

36

60

Vizsgatevékenységek

A képzésben részt vevők az oktatók által kiadott feladatokat a következő foglalkozásokon megbeszélik csoportos képzés keretében. A kiadott feladatok a programmodul követelményeihez kapcsolódnak, melyek az életből vett példák gyakorlatias megoldása jogforrások használatával.

A képzés szakmai záró beszámolóval zárul. Mindkét programmodul feladatsora a követelményekkel összhangban kerül összeállításra.

Munkavégzésre irányuló jogviszonyok bérügyviteli ismeretei

Időtartama: 30 perc

Vizsgatevékenység: írásbeli

Feladat típusa: feleletválasztó és feleletalkotó feladatok

Feleletválasztó feladatok: a kérdéshez/megállapításhoz 4 válasz közül kell a helyeset kiválasztani. A kérdések/megállapítások száma 10.

Feleletalkotó feladatok: a feladatok rövid választ pl. fogalom meghatározását, vagy felsorolást tartalmaz. Kapcsolódhat ehhez igaz-hamis feladat indoklással.

Bérügyviteli feladatok a munkavégzésre irányuló jogviszony keletkezésétől a megszűnéséig

Időtartama: 60 perc

Vizsgatevékenység: gyakorlati

Feladat típusa: számítógépes bérprogram használata

Tartalma: a dolgozói adatfelvitel pl. személyi adatlap, bérszámfejtés (a gépen a törzsadatok szerepelnek), listázás pl. bérfizetési jegyzék, bérkarton

A záró beszámoló csak akkor eredményes, ha a vizsgázó mindkét programkövetelmény modulhoz kapcsolt vizsgatevékenység vizsgafeladatát külön-külön legalább 50%-os szinten teljesíti.  Az értékelés szöveges: megfelelt, nem felelt meg.

Bérügyviteli munkatárs képzésről az igazolás csak eredményes vizsgatevékenységek után adható ki.
 

Válasszon helyszínt és jelentkezzen!

Válasszon helyszínt és jelentkezzen!