Bérügyviteli munkatárs képzés

Engedélyszám: E-000582/2014/B001

Az idei évben a szakmai és vizsgakövetelmények módosítása várható. Lenti tájékoztatásunk a hatályos jogszabályokon alapul. Változás esetén képzéseink feltételrendszerét kötelesek vagyunk az új követelményekhez igazítani.

SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE: Bérügyviteli munkatárs

BEMENETI FELTÉTELEK

  • iskolai előképzettség: érettségi végzettség
  • szakmai előképzettség: szakmai előképzettséghez nem kötött
  • egészségügyi alkalmassági követelmények: nem szükséges
  • előírt gyakorlati idő: nem szükséges

A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK

A közigazgatási és versenyszférában szinte valamennyi szervezet használ valamilyen bérügyviteli szoftvert, s több tízezer munkavállaló dolgozik bérügyviteli munkakörben. Közülük jelentős arányban semmilyen szakmai előképzettséggel – sem az Fktv. szerinti egyéb szakmai képzéssel szerzett szakmai végzettséggel, sem OKJ szerinti szakképesítéssel – nem rendelkeznek. A Bérügyviteli munkatárs szakmai végzettséget mindazok a bérügyvitel területén dolgozó vagy ott elhelyezkedni kívánó személyek megszerezheti, akiknek legalább érettségi végzettségük van. Azok a potenciális munkavállalók, akik megszerzik a Bérügyviteli munkatárs szakmai végzettséget, jó eséllyel léphetnek be a munkaerőpiacra, mivel a munkaadók – legyenek azok sok ezer fős, nagy gazdálkodó egységek, kis-, és közepes vállalkozások vagy könyvelő cégek előszeretettel keresik azokat a munkatársakat, akik birtokolják valamilyen bérügyviteli szoftver használatához szükséges kompetenciákat. A kompetenciák birtoklása elősegít(het)i a bérügyvitel területén dolgozó munkavállalók szakmai karrierjét is, mivel az általános bérügyviteli kompetenciák mellett szert tesznek a bérügyviteli program gyakorlatias használatához szükséges know-how-ra is. A képzés támogatja a munkaadókat is a bérügyviteli tevékenységek pontos és normakövető ellátásában, mivel a képzés résztvevői nyitottá válnak az adó- és munkaügyi jogszabályok változásainak követésére és alkalmazására, a bérügyviteli feladatok eredményes ellátásához szükséges szakmai ismeretek, készségek, képességek tudatos fejlesztésére.

PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULOK

A programkövetelmény modul azonosítója: SzPk-00018-14-15 0 04 3  /M-01    
A programkövetelmény modul megnevezése: Munkavégzésre irányuló jogviszonyok bérügyviteli ismeretei    

A programkövetelmény modul azonosítója: SzPk-00018-14-15 0 04 3  /M-02    
A programkövetelmény modul megnevezése: Bérügyviteli feladatok a munkavégzésre irányuló jogviszony keletkezésétől a megszűnéséig

Órafelosztás:

A programkövetelmény modul

Elmélet

óraszáma

Gyakorlat

óraszáma

Összesen

azonosítója

megnevezése

SzPk-00018-14-15 0 043 / M-01

Munkavégzésre irányuló jogviszonyok bérügyviteli ismeretei

16

4

20

SzPk-00018-14-15 0 043 / M-02

Bérügyviteli feladatok a munkavégzésre irányuló jogviszony keletkezésétől a megszűnéséig

8

32

40

 

Összesen:

24

36

60

Vizsgatevékenységek

A képzésben részt vevők az oktatók által kiadott feladatokat a következő foglalkozásokon megbeszélik csoportos képzés keretében. A kiadott feladatok a programmodul követelményeihez kapcsolódnak, melyek az életből vett példák gyakorlatias megoldása jogforrások használatával.

A képzés szakmai záró beszámolóval zárul. Mindkét programmodul feladatsora a követelményekkel összhangban kerül összeállításra.

Munkavégzésre irányuló jogviszonyok bérügyviteli ismeretei

Időtartama: 30 perc

Vizsgatevékenység: írásbeli

Feladat típusa: feleletválasztó és feleletalkotó feladatok

Feleletválasztó feladatok: a kérdéshez/megállapításhoz 4 válasz közül kell a helyeset kiválasztani. A kérdések/megállapítások száma 10.

Feleletalkotó feladatok: a feladatok rövid választ pl. fogalom meghatározását, vagy felsorolást tartalmaz. Kapcsolódhat ehhez igaz-hamis feladat indoklással.

Bérügyviteli feladatok a munkavégzésre irányuló jogviszony keletkezésétől a megszűnéséig

Időtartama: 60 perc

Vizsgatevékenység: gyakorlati

Feladat típusa: számítógépes bérprogram használata

Tartalma: a dolgozói adatfelvitel pl. személyi adatlap, bérszámfejtés (a gépen a törzsadatok szerepelnek), listázás pl. bérfizetési jegyzék, bérkarton

A záró beszámoló csak akkor eredményes, ha a vizsgázó mindkét programkövetelmény modulhoz kapcsolt vizsgatevékenység vizsgafeladatát külön-külön legalább 50%-os szinten teljesíti.  Az értékelés szöveges: megfelelt, nem felelt meg.

Bérügyviteli munkatárs képzésről az igazolás csak eredményes vizsgatevékenységek után adható ki.
 

Oktatásszervezőink

Czeglédi Szabina
Czeglédi Szabina oktatásszervező
Gyurcsek Ágnes
Gyurcsek Ágnes oktatásszervező
Bakos Péter
Bakos Péter oktatásszervező
Almási Klára
Almási Klára oktatásszervező
Bakosné Németh Dóra
Bakosné Németh Dóra oktatásszervező
Lovasné Czipó Bernadett
Lovasné Czipó Bernadett oktatásszervező
Oláh Erika
Oláh Erika oktatásszervező
Kovács Adrienn
Kovács Adrienn oktatásszervező
Sváb Antal
Sváb Antal oktatásszervező
Dr. Bakonyi Pál
Dr. Bakonyi Pál oktatásszervező
Kremser Jánosné
Kremser Jánosné oktatásszervező
Hontvári Roxána
Hontvári Roxána oktatásszervező
Pisták Adrienne
Pisták Adrienne oktatásszervező
Kovácsné Vajda Magdolna
Kovácsné Vajda Magdolna oktatásszervező
Szemerédiné Bara Julianna
Szemerédiné Bara Julianna oktatásszervező

Oktatók

Lábas István

Magdáné Német Ildikó

Dr. Róth József

Bodzsár Piroska

László Norbert

Csákiné Fodor Anna

Hauber György

Dr. Kardos Jánosné

Madarasiné Dr. Szirmai Andrea

Wessely Vilmos

Magdáné Német Ildikó

Vincze Gabriella

Fitos Szilárd

Pados-Péter Mária

Vira Sándor

Ciráki Tamásné

Farkasné Gondos Krisztina

Dékán Tamásné Dr. Orbán Ildikó

Molnár Erika

Veinperl Róbert

Juhász Sándorné

dr. Nyári Tibor

Dodekné Varga Ilona

Filyó Janka

Bakos Péter

Dániel Zoltán

László Ervin

Bencsné dr. Kovács Krisztina

Kókai Józsefné

Dr. Lukács János

Feketéné dr. Földi Ágnes

S. Csizmazia György

Jacsmenik Gyula

Dr. Dézsi Zsolt

Kovácsné Bukucs Erzsébet

Ilyés Krisztina

Nagy Péter

Serfőző Gyula

Mádi-Szabó Zoltán

Varga Hajnalka

Sztrunga Istvánné

Dr. Bobonka Kornél

Süle Imre

Barabás Miklós

Tóthné Dr. Deme Éva

Kanyár Tamás

Dr. Sisa Krisztina

Dr. Deli Lajosné

Jobbágyné Füreder Anita

Bán Erika

Becsky-Nagy Patrícia

Marosán Ottó

Imre Tímea

Polyák Imre

Szamkó Józsefné

Dr. Ladó Judit

Szabó Leonóra

dr. Szurominé Serege Mónika

Dr. Kovács Zsigmond

Szeles Judit

Pópity István

Táborossyné Dr. Morvai Zsuzsanna

dr. Görbe Irén

Dr. Elek László

Kökényesiné Pintér Ilona

Fridrich Péter

Spilákné Kertész Márta

Dr. Adorján Csaba

Dr. Battyányi Tamás

Márkus András

Dr. Fazakas Gergely

Sidlovics Sándor

Dr. Veit József

Homor József

Giczi Ferenc

Liszkayné Dr. Nagy Éva Katalin

Vida Ildikó

dr. Litkei-Szabó Anita

Galambos Péter

Dr. Lőrinczi Gyula

Tósoki Csilla

Fekete Antal

Nyisztor Ingrid

Czeglédi Szabina

Mohl Gergely

Dr. Berényi László

Plenter Jánosné

Monok Tamás

Kis Ágota

Kováts E. Krisztina

Pál Imre

Pásztor Józsefné

Rezsabek Angéla

Széllné Roik Zsuzsanna

Timmer Gábor

Török Barbara

Dr. Harsányi Gergely

Fejes Etelka

Lakatos László Péter

Bokor Csaba

Kovács Dániel Máté

Albert Györgyi

dr. Csanádi György

Simonné Romsics Erika

Szarvasné Vadászi Csilla

Hauck Csaba

Dr. Dolnay-Lágler Ágnes

Lőrinczfalvi Mária

Dr. Csizmadia Attila

Dr. Siklósi Ágnes

Dr. Prókai Jolán

Kertészné Minya Gabriella

Márton Péter

Henger Péter

Derdák Csaba

Tóth Rita

Schmidt Tünde

Vanczó Emese

Dr. Fackelmann Balázs

Sándorné Új Éva

Dr. Füredi-Fülöp Judit

Válasszon helyszínt és jelentkezzen!

Válasszon helyszínt és jelentkezzen!