Bérügyviteli munkatárs képzés

Engedélyszám: E-000582/2014/B001

Az idei évben a szakmai és vizsgakövetelmények módosítása várható. Lenti tájékoztatásunk a hatályos jogszabályokon alapul. Változás esetén képzéseink feltételrendszerét kötelesek vagyunk az új követelményekhez igazítani.

SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE: Bérügyviteli munkatárs

BEMENETI FELTÉTELEK

  • iskolai előképzettség: érettségi végzettség
  • szakmai előképzettség: szakmai előképzettséghez nem kötött
  • egészségügyi alkalmassági követelmények: nem szükséges
  • előírt gyakorlati idő: nem szükséges

A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK

A közigazgatási és versenyszférában szinte valamennyi szervezet használ valamilyen bérügyviteli szoftvert, s több tízezer munkavállaló dolgozik bérügyviteli munkakörben. Közülük jelentős arányban semmilyen szakmai előképzettséggel – sem az Fktv. szerinti egyéb szakmai képzéssel szerzett szakmai végzettséggel, sem OKJ szerinti szakképesítéssel – nem rendelkeznek. A Bérügyviteli munkatárs szakmai végzettséget mindazok a bérügyvitel területén dolgozó vagy ott elhelyezkedni kívánó személyek megszerezheti, akiknek legalább érettségi végzettségük van. Azok a potenciális munkavállalók, akik megszerzik a Bérügyviteli munkatárs szakmai végzettséget, jó eséllyel léphetnek be a munkaerőpiacra, mivel a munkaadók – legyenek azok sok ezer fős, nagy gazdálkodó egységek, kis-, és közepes vállalkozások vagy könyvelő cégek előszeretettel keresik azokat a munkatársakat, akik birtokolják valamilyen bérügyviteli szoftver használatához szükséges kompetenciákat. A kompetenciák birtoklása elősegít(het)i a bérügyvitel területén dolgozó munkavállalók szakmai karrierjét is, mivel az általános bérügyviteli kompetenciák mellett szert tesznek a bérügyviteli program gyakorlatias használatához szükséges know-how-ra is. A képzés támogatja a munkaadókat is a bérügyviteli tevékenységek pontos és normakövető ellátásában, mivel a képzés résztvevői nyitottá válnak az adó- és munkaügyi jogszabályok változásainak követésére és alkalmazására, a bérügyviteli feladatok eredményes ellátásához szükséges szakmai ismeretek, készségek, képességek tudatos fejlesztésére.

PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULOK

A programkövetelmény modul azonosítója: SzPk-00018-14-15 0 04 3  /M-01    
A programkövetelmény modul megnevezése: Munkavégzésre irányuló jogviszonyok bérügyviteli ismeretei    

A programkövetelmény modul azonosítója: SzPk-00018-14-15 0 04 3  /M-02    
A programkövetelmény modul megnevezése: Bérügyviteli feladatok a munkavégzésre irányuló jogviszony keletkezésétől a megszűnéséig

Órafelosztás:

A programkövetelmény modul

Elmélet

óraszáma

Gyakorlat

óraszáma

Összesen

azonosítója

megnevezése

SzPk-00018-14-15 0 043 / M-01

Munkavégzésre irányuló jogviszonyok bérügyviteli ismeretei

16

4

20

SzPk-00018-14-15 0 043 / M-02

Bérügyviteli feladatok a munkavégzésre irányuló jogviszony keletkezésétől a megszűnéséig

8

32

40

 

Összesen:

24

36

60

Vizsgatevékenységek

A képzésben részt vevők az oktatók által kiadott feladatokat a következő foglalkozásokon megbeszélik csoportos képzés keretében. A kiadott feladatok a programmodul követelményeihez kapcsolódnak, melyek az életből vett példák gyakorlatias megoldása jogforrások használatával.

A képzés szakmai záró beszámolóval zárul. Mindkét programmodul feladatsora a követelményekkel összhangban kerül összeállításra.

Munkavégzésre irányuló jogviszonyok bérügyviteli ismeretei

Időtartama: 30 perc

Vizsgatevékenység: írásbeli

Feladat típusa: feleletválasztó és feleletalkotó feladatok

Feleletválasztó feladatok: a kérdéshez/megállapításhoz 4 válasz közül kell a helyeset kiválasztani. A kérdések/megállapítások száma 10.

Feleletalkotó feladatok: a feladatok rövid választ pl. fogalom meghatározását, vagy felsorolást tartalmaz. Kapcsolódhat ehhez igaz-hamis feladat indoklással.

Bérügyviteli feladatok a munkavégzésre irányuló jogviszony keletkezésétől a megszűnéséig

Időtartama: 60 perc

Vizsgatevékenység: gyakorlati

Feladat típusa: számítógépes bérprogram használata

Tartalma: a dolgozói adatfelvitel pl. személyi adatlap, bérszámfejtés (a gépen a törzsadatok szerepelnek), listázás pl. bérfizetési jegyzék, bérkarton

A záró beszámoló csak akkor eredményes, ha a vizsgázó mindkét programkövetelmény modulhoz kapcsolt vizsgatevékenység vizsgafeladatát külön-külön legalább 50%-os szinten teljesíti.  Az értékelés szöveges: megfelelt, nem felelt meg.

Bérügyviteli munkatárs képzésről az igazolás csak eredményes vizsgatevékenységek után adható ki.
 

Oktatásszervezőink

Oláh Erika
Oláh Erika oktatásszervező
Lovasné Czipó Bernadett
Lovasné Czipó Bernadett oktatásszervező
Pisták Adrienne
Pisták Adrienne oktatásszervező
Kovács Adrienn
Kovács Adrienn oktatásszervező
Kremser Jánosné
Kremser Jánosné oktatásszervező
Bakos Péter
Bakos Péter oktatásszervező
Dr. Bakonyi Pál
Dr. Bakonyi Pál oktatásszervező
Hontvári Roxána
Hontvári Roxána oktatásszervező
Szemerédiné Bara Julianna
Szemerédiné Bara Julianna oktatásszervező
Gyurcsek Ágnes
Gyurcsek Ágnes oktatásszervező
Sváb Antal
Sváb Antal oktatásszervező
Bakosné Németh Dóra
Bakosné Németh Dóra oktatásszervező
Almási Klára
Almási Klára oktatásszervező
Czeglédi Szabina
Czeglédi Szabina oktatásszervező
Kovácsné Vajda Magdolna
Kovácsné Vajda Magdolna oktatásszervező

Oktatók

Dr. Harsányi Gergely

Dr. Fackelmann Balázs

Ciráki Tamásné

Liszkayné Dr. Nagy Éva Katalin

dr. Szurominé Serege Mónika

Vida Ildikó

Bakos Péter

Jobbágyné Füreder Anita

Dr. Dézsi Zsolt

Fejes Etelka

Giczi Ferenc

Dr. Kovács Zsigmond

Dr. Ladó Judit

Bodzsár Piroska

Dr. Prókai Jolán

Süle Imre

Lakatos László Péter

Sándorné Új Éva

Kováts E. Krisztina

Farkasné Gondos Krisztina

Kertészné Minya Gabriella

Mohl Gergely

Szarvasné Vadászi Csilla

Fridrich Péter

Széllné Roik Zsuzsanna

Jacsmenik Gyula

Dr. Deli Lajosné

Plenter Jánosné

Galambos Péter

Vira Sándor

Homor József

Sidlovics Sándor

Imre Tímea

Kanyár Tamás

Táborossyné Dr. Morvai Zsuzsanna

Dodekné Varga Ilona

Tóthné Dr. Deme Éva

Fitos Szilárd

Sztrunga Istvánné

Pásztor Józsefné

Simonné Romsics Erika

Rezsabek Angéla

Dr. Dolnay-Lágler Ágnes

László Ervin

Tóth Rita

Timmer Gábor

Dr. Fazakas Gergely

Schmidt Tünde

Kovács Dániel Máté

Nagy Péter

Dr. Elek László

Török Barbara

Feketéné dr. Földi Ágnes

Márton Péter

Marosán Ottó

Kis Ágota

Hauck Csaba

Bokor Csaba

Dr. Lőrinczi Gyula

Kókai Józsefné

Albert Györgyi

Pópity István

Dékán Tamásné Dr. Orbán Ildikó

Vincze Gabriella

Szabó Leonóra

Juhász Sándorné

Molnár Erika

Dr. Adorján Csaba

Kovácsné Bukucs Erzsébet

Mádi-Szabó Zoltán

Dr. Bobonka Kornél

Dr. Füredi-Fülöp Judit

Derdák Csaba

Szeles Judit

dr. Csanádi György

Czeglédi Szabina

Vanczó Emese

Nyisztor Ingrid

Dr. Battyányi Tamás

Veinperl Róbert

Dr. Berényi László

Dr. Lukács János

Dr. Sisa Krisztina

Lőrinczfalvi Mária

Dániel Zoltán

Varga Hajnalka

Tósoki Csilla

Henger Péter

Wessely Vilmos

Dr. Veit József

Monok Tamás

dr. Görbe Irén

Pados-Péter Mária

Pál Imre

Dr. Csizmadia Attila

Dr. Róth József

Csákiné Fodor Anna

Serfőző Gyula

Lábas István

Spilákné Kertész Márta

Barabás Miklós

S. Csizmazia György

Bencsné dr. Kovács Krisztina

Dr. Kardos Jánosné

Fekete Antal

Polyák Imre

Magdáné Német Ildikó

Becsky-Nagy Patrícia

Bán Erika

Magdáné Német Ildikó

Hauber György

dr. Litkei-Szabó Anita

Szamkó Józsefné

dr. Nyári Tibor

Kökényesiné Pintér Ilona

Ilyés Krisztina

Filyó Janka

Dr. Siklósi Ágnes

Madarasiné Dr. Szirmai Andrea

László Norbert

Márkus András

Válasszon helyszínt és jelentkezzen!

Válasszon helyszínt és jelentkezzen!