Az adótörvények várható változásai

2016.06.01

Az adótörvények várható változásaival kapcsolatban jelenleg két törvényjavaslatra érdemes felhívni a figyelmet. Az egyik a jövedéki adó módosításáról szóló T/10539. számú törvényjavaslat, a másik pedig az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításával foglalkozó T/10537. számú törvényjavaslat. Mindemellett a „háttér jogszabályok” módosításait is figyelemmel kell kísérni, hiszen nem szükséges minden esetben adótörvényt módosítani ahhoz, hogy a kifizetett jövedelmek, elengedett tartozások stb. a háttérszabályok változása miatt más adóztatás alá essenek. Más, a pénzügyek világát (is) érintő benyújtott törvényjavaslatokat is fellelhetünk azonban. Ezek alapján várhatóan változni fog a Munka Törvénykönyve, az államháztartás alrendszereiben dolgozók jogállásával, juttatásával kapcsolatos több jogszabály, a Polgári Törvénykönyv, a költségvetési törvény, a vagyon törvény stb. E cikk keretei között sajnos azonban még a tervezett adómódosítások részletes ismertetésére sincs mód, hiszen az egyik 117 oldal, a másik pedig 204 oldal terjedelmű, ám a változással érintett főbb területeket az alábbiakban foglaljuk össze figyelemfelhívó jelleggel.

A T/10539. számú törvényjavaslat, amely alapján várhatóan 2017. január 1-jén lép majd hatályba az új jövedéki adóról szóló törvény. A módosítások egy része a 2010/24/EU tanácsi irányelv jövedéki harmonizációja érdekében szükséges. Másrészt az energiaadó szabályozás új jövedéki törvénybe történő integrációjából adódóan is szükségesek módosítások. Ezen kívül a 2017-ben megszűnő kedvezményes lehetőségek kivezetése, valamint a cigaretta uniós adóminimumának teljesítésére vonatkozó derogáció hoz új rendelkezéseket. A változások várhatóan érintik többek között:

A T/10537. számú törvényjavaslat igen sok adómódosítást tartalmaz, amely alapján a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása kiterjedhet:

Ugyanezen törvényjavaslat értelmében módosításra kerülhet a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvényben:

A törvényjavaslat alapján szintén módosulhat a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény is. Vélhetően módosításra kerülnek majd:

Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvényt érintően a javaslat szerint pontosításra kerül a kártérítés, kártalanítás, sérelemdíj adóalap kezelése az adóalap megállapításakor.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény kapcsán a tervek szerint pontosításra kerül:

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény esetében vélhetően változni fog:

Sok módosítással érintett az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény is. Ezek közül megemlítendő:

Az említett törvényjavaslat kisebb módosításokat tartalmaz még a gépjárműadó szabályozására, az adózás rendjére, a reklámadóra és az ágazati különadókra vonatkozóan is. Ugyancsak változhat a vagyonátruházási illeték, a pénzügyi tranzakciós illeték, valamint a társadalombiztosítás ellátásaira vonatkozó szabályrendszer is.

Bizton állíthatjuk tehát, hogy a szakmabéliek a következő esztendőre való felkészülés során sem maradnak tanulmányozni valók nélkül, így a szabályok kihirdetése után visszatérünk még a kérdéskörre.

A cikk írója:
Sándorné Új Éva

okleveles adószakértő
GBA Consulting Kft.
sandorneuj.eva@vipmail.hu
a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ oktatója