Adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők regisztrációja

Adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők regisztrációja

 

Art. 248. § [Tevékenység végzéséhez szükséges bejelentés]

(1) Aki adótanácsadói, adószakértői vagy okleveles adószakértői tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételét végző szervezetnek a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerint bejelenteni.

(2) Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet adótanácsadói, adószakértői vagy okleveles adószakértői tevékenységet akkor folytathat, ha legalább egy tagja vagy alkalmazottja - az (1) bekezdés szerinti bejelentést követően az adótanácsadói, az adószakértői vagy az okleveles adószakértői tevékenység végzésére jogosult.

 

 

251. § [Szakértői nyilvántartásba történő felvétel]

(1) Bejelentés alapján az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásába fel kell venni azt a természetes személyt, aki

a) büntetlen előéletű,

b) nem áll gazdasági, pénzügyi-számviteli vagy jogi végzettséghez kötött munkakörnek megfelelő foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, és

c) rendelkezik az e törvényben és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott szakmai képesítéssel, szakképzettséggel és gyakorlattal, valamint megfelel az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott egyéb feltételeknek, valamint

d) igazolja, hogy a 248. § (1) bekezdése szerinti bejelentést megelőző 12 hónapban az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott továbbképzési kötelezettségét megfelelően teljesítette.

Az egyes nyilvántartásoknál figyelembe veendő speciális szakmai követelményeket az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és továbbképzéséről szóló 263/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. §-a tartalmazza.

 

 

Adótanácsadók esetében a nyilvántartásba történő felvétel Art.-ben rögzítetten túli további feltétele, hogy a kérelmező rendelkezzen adótanácsadó szakképesítéssel.

 

Adószakértők esetében a nyilvántartásba történő felvétel Art.-ben rögzítetten túli további feltétele, hogy a kérelmező rendelkezzen

     a) felsőfokú végzettséggel,

     b) adótanácsadó vagy pénzügyi tanácsadó (adó és illeték szakon vagy adó, illeték és vámszakon) vagy okleveles könyvvizsgálói szakképesítéssel, és

     c) a b) pont szerinti szakképesítés megszerzését követően, a bejelentés benyújtását megelőzően adótanácsadás vagy pénzügyi tanácsadás területén megszerzett 3 éves szakmai gyakorlattal.

 

Okleveles adószakértők esetében a nyilvántartásba történő felvétel Art.-ben rögzítetten túli további feltétele, hogy a kérelmező rendelkezzen okleveles adószakértő szakképesítéssel.

 

Általános tudnivalók a továbbképzésről

A Korm. rendelet szerinti nyilvántartásban szereplő természetes személy szakmai továbbképzésen köteles részt venni azon a szakterületen, amely tevékenységet folytatók nyilvántartásában szerepel (adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő).

2020. január 1-jétől már nem 5 éves továbbképzési időszakokban kell a továbbképzési kötelezettséget teljesíteni, hanem minden évben. A továbbképzési év január 1-jétől december 31-éig tart, tehát megegyezik a naptári évvel.

A nyilvántartásba vett személyeket a továbbképzési kötelezettség a nyilvántartásba vételt követő továbbképzési évtől kezdődően terheli.

 

Új szabály a Korm. rendeletben, hogy a nyilvántartásba való felvétel iránti bejelentéssel egyidejűleg a bejelentőnek igazolnia kell a továbbképzési kötelezettségnek a bejelentést megelőző 12 hónapon belül történő teljesítését, tehát a Korm. rendelet előzetes továbbképzési kötelezettséget ír elő a nyilvántartásba bekerülni szándékozó személyeknek.

 

A továbbképzésre kötelezett a szakmai továbbképzési kötelezettségét továbbképzési programok kreditpontjainak megszerzésével teljesítheti. Továbbképzésnek minősül a Pénzügyminisztérium szakértői bizottsága által minősített továbbképzési program. A továbbképzésre kötelezettnek minden egyes továbbképzési évben összesen legalább 20 kreditpontot kell megszereznie.

 

(2020. január 1-jétől nem minősül továbbképzésnek a korábbi szabályok szerinti jogi vagy a gazdaságtudományi felsőfokú képzés lezárt féléve, a pénzügyi ágazati szakképesítés, az okleveles könyvvizsgálói szakképesítés, a doktori fokozat megszerzése.)

 

Fontos változás, hogy megszűnik a továbbképzési kötelezettség teljesítésének résztvevők általi bejelentési kötelezettsége. A továbbképzési programok teljesítését – a könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzéséhez hasonlóan – a továbbképző szervezetek jelentik be a Pénzügyminisztériumnak.

 

Természetesen a továbbképző szervezetek továbbra is kiállítják a továbbképzés befejezését követő 30 napon belül a továbbképzési programok teljesítéséről szóló kreditpont-igazolásokat a résztvevők számára.

 

Letölthető dokumentumok: