A NAV által megállapított többes jogviszonyról

2014. szeptember 01.

Az 1997. évi LXXX. törvény külön szabályozza, hogy miként alakul a járulékfizetés az egyidejűleg fennálló több biztosítási jogviszony esetén. Ennek egyik klasszikus példája, ha az egyéni vállalkozó, vagy a társas vállalkozó egyidejűleg legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban is áll.

A NAV társas vállalkozókról szóló 2014. évi tájékoztatója többek között kitér a társas vállalkozások vezető tisztségviselőinek többes jogviszonyára is. (NAV tájékoztató itt)
A NAV fenti tájékoztatója többes jogviszonyt állapít meg arra az esetre, ha a munkaviszonyban illetve megbízásban ellátott ügyvezetés mellett az ügyvezető egyéb személyes közreműködést is folytat. Példaként az alábbi eseteket említem:

"Egy adótanácsadói feladatokat ellátó kft. ügyvezető tagja munkaviszonyban végzi a vezető tisztségviselői feladatokat, és egyidejűleg tanácsadói munkát is végez, melyet nem munkaviszonyban vagy megbízásos jogviszonyban lát el. Ebben az esetben a tag "többes jogviszonyban" állónak minősül, vagyis a vezető tisztség tekintetében munkaviszonyban, a személyes közreműködése tekintetében társas vállalkozóként lesz biztosított."

"A kft. tagja a vezető tisztségviselést megbízásban végzi, mellette személyesen is közreműködik a társaságban (nem munkaviszonyban és megbízásban), és más cégnél heti 36 órás munkaviszonyban is áll. Itt is a többes jogviszony esete áll fenn, a személyes közreműködésre tekintettel a tag társas vállalkozónak minősül, a vezető tisztség tekintetében a Tbj. 5. § (2) bekezdését kell alkalmazni, a másik cégnél pedig a munkaviszonyra vonatkozó szabályok az irányadók."

Mit lehet tenni, hogy ne kerüljön sor - egy foglalkoztatón belül - az ügyvezető többes jogviszonyának megállapítására és esetleg az ebből adódó több járulék megfizetésére?

Munkaviszony:
A munkaviszony írásba foglalt munkaszerződéssel jön létre. A munkaszerződésben a feleknek meg kell állapodniuk a munkavállaló alapbérében és munkakörében. A felek között létesített munkaviszonyon belül a felek többes munkakört is meghatározhatnak. Ezt a típusú feladatellátást kapcsolt munkakörnek nevezzük. Sem a korábbi, sem jelenleg hatályos Munkatörvénykönyv nem zárja ki a munkaviszony keretében történő két vagy több munkakör ellátását, azaz a kapcsolt munkakört. A kapcsolt munkakörről rendelkezik a Legfelsőbb Bíróság Mfv. E. 10.624/2004/1. számú végzése is.
A fenti első példánál maradva kapcsolt munkakörben ellátható a kft-ben az ügyvezetői feladat és egyidejűleg a tanácsadói feladatok. A kapcsolt munkakörben ellátandó feladatokat részletesen fel kell sorolni a munkaköri leírásban.

Megbízás:
Megbízás keretében nem csak egy feladat látható el. A megbízás kiterjedhet az ügyvezetői feladatokon túl egyéb, társas vállalkozáshoz kapcsolódó tevékenységre is. Mindezek alapján - a "többes" jogviszony elkerülése érdekében - a megbízott és a megbízó egy megbízási szerződésben rögzítheti az általa ellátandó feladatokat, azaz az ügyvezetői tevékenység ellátását és az egyéb, társasághoz kapcsolódó feladatokat is. A fenti második példát alapul véve, az ügyvezetői feladatok és a társasághoz kapcsolódó egyéb feladatok egy megbízási szerződésbe is foglalhatók.

A cikket készítette:
dr. Radics Zsuzsanna Gabriella
www.medikalauz.hu