A Tao adakozás előnyei és buktatói

2015. december 12.

Úgy gondoljuk, hogy a december 20.-i Tao feltöltés vészes közeledtével, nem árt újólag, hangsúlyosan felhívni a figyelmet az adó felajánlási konstrukcióban rejlő lehetőségre, előnyre. Fontos az adózók döntéshozóinak képbe hozása a jelenleg egymás mellett élő korábbi és a 2015-ben bevezetett támogatási rendszerek feltételei, következményei vonatkozásában.

I. A korábbian bevezetett rendszerről

Néhány évvel ezelőtt vezették be a közvetlen támogatás szisztémáját, amelyben a Tao adóalanyok a támogatások fogadóival kötött megállapodások alapján a fogadásra jogosult szervezeteknek közvetlenül utalták el az összegeket. A rendszer különösen a sport célú támogatásnál meglehetősen adminisztráció igényes.

A cég elutalta a támogatási igazolásban szereplő bankszámlákra a támogatás összegét (sportnál külön: 99 % a támogatottnak, 0,33% az Emberi Erőforrások Minisztériumának, 0,66% az országos szakszövetségnek)

Kiszámolta a kiegészítő támogatás összegét (az adómegtakarítás 75 %-a) és elutalja szintén az igazolásban szereplő bankszámlára

Bejelentette az Adóhatóságnak 8 napon belül (SPORTBEJ), mely jogvesztő hatályú.

Elszámolta ráfordításként a támogatást és a kiegészítő támogatást

A támogatás adókedvezményként érvényesíthető (kiegészítő támogatás nem része) (maximum az fejlesztési adókedvezménnyel csökkentett adó 70 %-áig minden más adókedvezménnyel együtt)

A tárgyévben nem érvényesített adókedvezmény 6 évig elszámolható.

A kiegészítő támogatás adóalap növelő tétel számszaki működési modellje a következő:

 

10 % Tao esetén (500 mFt adóalapig)

19 % Tao

támogatás

100

100

támogatásra Tao csökkentő hatása

10

19

kiegészítő támogatás

7,5

14,25

Tao megtakarítás

2,5 %

4,75 %

 

II. Az újonnan, 2015-től bevezetett rendszer jellemzőiről

E rendszerben az adó megfizetése az adóhatóságon keresztül történik. A NAV a támogató és támogatott jogosultságának értékelését követően utalja tovább a rendelkezés tárgyát képező összegeket a jogosultaknak. A rendszer működésének fő jellemzőit az alábbi táblázat mutatja be.

 

 

Adóelőlegből

Feltöltésből

Adóból

határidő (bevallás/rendelkezés)

esedékességet megelőző hónap utolsó napja

december 20 (naptári adóéves adózóknál)

május 31 (naptári adóéves adózóknál)

mértéke

max az előleg 50 %-a

max a várható adó 80 %-áig

max az adó 80 %-a

nyomtatvány

15RENDNY (évente 5-ször módosítható)

1501

1529

feltétel 1

Rendelkezik igazolással

feltétel 2

Sem a támogató sem a támogatott nettó módon számítva 100 eFt-nál több adótartozással nem rendelkezhet

adójóváírás mértéke kultúra és film esetében

támogatás 7,5 %-a

támogatás 7,5 %-a

támogatás 2,5 %-a

Adójóváírás mértéke sportszervezetnél (kieg támogatás 12,5% és 1%  nem alapja)

támogatás * 86,625% * 7,5 % = 6,5 %

támogatás * 86,625% * 7,5 % = 6,5 %

támogatás * 86,625% * 2,5 % = 2,2 %

Adójóváírás esedékessége

Esedékessége adóbevallás esedékességét követő második hónap első napja, először 2016.07.01

Jóváírás könyvelése

Egyéb bevétel

 

NAV által utalt támogatás:

Sport esetében                     86,625 % a támogatotté

                                               0,875 % az EMMI és a szakszövetségé 1/3-2/3

12,5 % a kiegészítő támogatás jogosultjáé, amely megegyezhet a támogatottal, ha arról rendelkeztek az igazolás kérésekor

Kultúra, film esetében          100 % a támogatotté

 

80 %-ot meghaladó felajánlást az Adóhatóság a következő évek terhére számolja el.

ÚJ és RÉGI módszer egy adóéven belül együtt nem alkalmazható

III. A korában bevezetett és az új rendszer összehasonlítását a következő táblázatban mutatjuk be:

Jogszabályhely

Régi (Tao 22 §, 22/C §)

Új (Tao 24/A §, 24/B §)

Finanszírozás

A támogatást és kieg támogatást tárgyévben el kell utalni

NAV utalja a támogatást, nincs többletfinanszírozás

Elérhető megtakarítás

10 %-os Tao esetében:

TAO 70 %-ának 2,5 %-a

Előlegből történő rendelkezés esetén

Előleg 50 %-ának 7,5 %-a

Együttesen alkalmazható

19 %-os Tao esetében

TAO 70 %-ának 4,75 %-a

Feltöltésből történő rendelkezés esetén (az tud élni vele, aki feltöltésre kötelezett (előző év árbevétel>100 MFt))

Várható adó 80 %-ának 7,5%-áig EZ A LEGKEDVEZŐBB!

 

Adóból történő rendelkezés

Adó 80 %-áig kiegészíthető 2,5 % jóváírás

ERRŐL MÉG MÁJUSIG LEHET DÖNTENI!

 

Egy éven belül a két módszer kombinálva nem alkalmazható

A táblázatból is látható, hogy a 2015-ben bevezetett rendszer az adózó számára kedvezőbb. Ezt a tényt megpróbálhatja érvényesíteni a támogatottal kötendő megállapodások során.

Cikk írói:
Egri-Retezi Katalin
(MKVKOK oktatója) és Ávár Mónika
Correct Pénzügyi és Könyvszakértő Kft. könyvvizsgálói, adótanácsadói