A számviteli törvény 2016. évi változásai az évközi módosítás tükrében (2. rész)

2016.09.01

Szakmai hírlevelünk előző számának folytatásaként az alábbiakban foglalom össze a számviteli törvény évközi módosításának jelentősebb előírásait.
A jogszabály kevés teljesen új rendelkezést tartalmaz, az előírások inkább pontosító jellegűek. Ezek az apróbb korrekciót jelentő szabályok közvetlenül a kihirdetést követően hatályba léptek, de többségüket a 2017-es üzleti évtől kell kötelezően alkalmazni azzal, hogy ezek is már a 2016 -os beszámoló készítésénél figyelembe vehetőek.

A ténylegesen változást jelentő módosítások a következőek:

Az előbbi előírások csak a 2017 -ben induló üzleti évtől alkalmazhatóak, korábbi alkalmazás nem megengedett. [Szt. 95/B. § 2) h), Szt. 95/C. §, 134. § (5)-(6), 156. § (5)]

Új részletszabályok az egyértelmű gyakorlati alkalmazás érdekében:

A dilemma feloldása még a közeljövő szakmai kérdései közé tartozik.

Bizonyos, hogy plusz feladatokat jelent a számviteli szakmának 2016 -ban, hogy a 2015 -ös beszámolót át kell rendezni annak érdekében, hogy a nyitó év (2015) adatai a 2016 -os adatokkal összevethetőek legyenek.

A 2015 -ös évet még a régi szabályok szerint kellett zárni, azonban fontos kiemelni, hogy az összehasonlíthatóság biztosítása érdekében a 2016. évben induló üzleti évről készített beszámolóban az előző üzleti év (2015) adataként a megelőző üzleti év beszámolójának mérlegfordulónapi adatait a módosított mérleg és eredménykimutatás séma szerinti részletezésnek megfelelően kell bemutatni!

A cikk írója:
Homor József

okl. könyvvizsgáló, okl. adószakértő, igazságügyi könyv-, adó- és járulékszakértő
a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ oktatója
H & H Homor és Társai Könyvvizsgáló, Gazdasági- és Adótanácsadó Kft.
www.homorestarsai.hu