2014. január elsejével hatályos adótörvény változások

2014.01.14

Az alábbiakban néhány fontosabb 2014. január 1-vel hatályos adótörvény változás kerül bemutatásra.

Társasági adó:

Bejelentett részesedésként az eddigi 30 %-os részesedés helyett, már 10 %-os részesedéssel is lehetőség nyílik az adóhatósághoz történő bejelentést megtenni.

A saját tevékenységben végzett K+F kedvezményt, mint adóalap csökkentő tételt már a K+F tevékenységgel érintett társaság kapcsolt vállalkozása is figyelembe veheti.

Bővült a kisvállalkozói adóalap-kedvezmény a szoftvertermékek felhasználási jogával.

Amennyiben a korábbi években hibáztunk, akkor bizonyos esetekben a nem jelentős összegű hibáknál nincs a társasági adó vonatkozásában önellenőrzési kötelezettségünk.

A beolvadás esetén a megszűnő társaság megszűnése évében keletkező veszteséget a jogutód társaság elhatárolt veszteségként figyelembe veheti.

A KKV-k által figyelembe vehető adókedvezménynél bizonyos feltételek mellett a kifizetett hitel kamata után az eddigi 40 %-os mérték helyett 60 %-ot lehet alkalmazni.

Egységesítésre kerültek a látvány-csapatsport-, előadóművészeti szervezetek- és a filmalkotások támogatásának szabályai.

Személyi jövedelemadó

Az eddigi családi kedvezményt az adóalap-kedvezmény mellett kiegészítették járulékkedvezménnyel, melynek során a kedvezményt az alacsonyabb keresetűek is teljesen ki tudják használni.

Az üzleti biztosítóknál köthető nyugdíjbiztosítás után lehetőség nyílik adókedvezmény elszámolására rendelkezés az adóról típusú kedvezményként.

A rendelkezés az adóról típusú kedvezményeknél egyszerűsödik az igénybevételi korlát meghatározása egységes évi 280 e Ft-os korlát mellett.

A Tbsz. számlák esetén lehetőség nyílik a részkivonásra és a számla megszűntetése mellett az abban lévő pénzügyi eszközök transzferálására.

A kockázati biztosítások fogalmát újra szabályozták, melynek során új feltételek kerültek meghatározásra.

Új adómentességek kerültek meghatározásra, mint például:


Cafeteriában adható (béren kívüli) juttatások 2014-es szabályai elsősorban a minimálbér emelése alapján változtak, de az önkéntes pénztárba fizetett munkáltatói adományt mint béren kívüli juttatást az 500 e Ft-os korláton felül is adhat a munkáltató.

Társadalombiztosítással kapcsolatos szabályok

A munkahelyvédelmi akciótervben meghatározott Szocho-kedvezmény néhány esetben kiegészítésre került:


Az egészségügyi szolgáltatási járulék 2014-ben növekedett havi 150 Ft-tal. Ennek során az egészségügyi szolgáltatási járulék 6.810,- Ft-ra (napi összege 227 Ft) emelkedett.

A GYED-Extra bevezetésével lehetőség nyílik az ellátások halmozására, a gyermek 1 éves kora után GYED mellett munkát vállalni akár óraszám megkötése nélkül is, továbbá a felsőoktatásban tanuló édesanya is jogosulttá válik GYED-re.

Általános forgalmi adó

2014. július 1-től a határozott időre szóló elszámolásos ügyleteknél (folyamatosan teljesített szolgáltatások) a közszolgáltatások és telekommunikációs szolgáltatások kivételével a teljesítés időpontja az érintett időszak utolsó napja lesz az eddigi fizetési határidő napja helyett!

Az adó alapjának utólagos csökkentésének új elemeként, mint 3 oldalú jogügyletként bevezetésre került a közvetett pénzvisszatérítés. 

A termékexport vonatkozásában az eddigi 90 nap helyett a teljesítést követő 360 napon belül is lehet igazolni a termék EU-ból történő kivitelét.

A nyugta tartalmi követelményeinél a dátum már nem feltétlenül a kiállítás dátuma lesz. 2014-től ha a nyugta egyúttal az abban megjelölt szolgáltatás igénybevételére is jogosít, akkor a nyugta kibocsátásának a kelte helyett elegendő azon feltüntetni azt az időpontot vagy időszakot, amikor a nyugtában megjelölt szolgáltatás igénybe vehető! 2014. július 1-től pedig lehetőség lesz a nyugtát elektronikus formában is kibocsátani.

Az áfa mértékek vonatkozásában 2018. év végéig marad a fordított adózás bizonyos mezőgazdasági gabonatermékek esetén, illetve 5 %-os áfa mérték alá került az élő- és félsertés forgalmazása.

Illeték 

2014-től teljes (öröklés, ajándékozás, visszterhes) illetékmentességet élvez az egyenes ági rokonok mellett a házastárs vagyonszerzése is értékhatártól függetlenül. Továbbá illetékmentessé vált a házastársi vagyonközösség megszüntetéséből származó vagyonszerzés és az osztalékra vonatkozó követelés elengedése.

A telek szerzésénél az illeték felfüggesztése majd a telek 4 éven belüli beépítése esetén az illeték törlése történik akkor is, ha a használatbavételi engedély nem a telek eredeti megszerzőjének, hanem a vele együtt a tulajdonjogot és - vagyoni értékű jog szerzése esetén - a vagyoni értékű jogot egyidejűleg megszerzők egyike nevére szól.

2014-től a 35 év felettiek is kérhetnek az első lakásszerzéshez kapcsolódóan 12 havi pótlékmentes részletfizetést.

KATA és KIVA változások

A KATA vonatkozásában pontosították a főállású kisadózók fogalmát, így 2014-től nem lesz főállású, aki máshol főfoglalkozási egyéni, vagy társas vállalkozó, vagy máshol főállású kisadózó, illetve az sem akinek több jogviszonyból van együtt legalább heti 36 órás munkaviszonya. A főállású kisadózók választhatnak magasabb összegű tételes adót is a magasabb ellátásért cserébe.

A KIVA vonatkozásában az évközi bejelentkezés esetén a feltételként megjelölt 500 M Ft-os mérlegfőösszeget időarányosan, várhatóan kell megállapítani. A pénzforgalmi szemléletű eredményt csökkenti az előző időszakra tekintettel megfizetett KATA, illetve a KIVA alapjának a számításánál figyelmen kívül kell hagyni a KIVA előtt teljesített pótbefizetés KIVA időszakban történő visszafizetését.

A cikket készítette: S. Csizmazia György okleveles adószakértő, könyvvizsgáló