2014-2020 között EU-s forrásból támogatható fejlesztési célok és források

2014.10.13

Az Európai Unió regionális politikája alapvető célként a fejlődésben elmaradott területek felzárkóztatását, illetve strukturális átalakítását jelöli meg a gazdasági és társadalmi kohézió erősítése érdekében. E cél elérését az Unió elsősorban a Strukturális Alapok rendszerén keresztül segíti elő, amelyek a nemzeti fejlesztési igények európai szintű összehangolását is végzik annak érdekében, hogy az EU teljes területe a világ fejlettebb régiói közé tartozzon a jövőben is. Magyarország – a Budapestet és Pest megyét magába foglaló Közép-Magyarország Régiót leszámítva – nem éri el az EU átlag GDP-jének 75%-át, ezért a 2014-2020-as költségvetési időszakban a korábbi hat konvergencia régió mostantól kevésbé fejlett régiónak minősül. Ez azt jelenti, hogy ezek a régiók Magyarországon a Strukturális Alapok elsődleges földrajzi célterületébe tartoznak.

A 2014-2020 közötti időszakban jelentős uniós forrás áll Magyarország rendelkezésére. A korábbi hét éves periódushoz képest – amelynek a legfőbb célja a leszakadt régiók felzárkóztatása volt – a most induló ciklusban az EU más célkitűzéseket vállalt. Ezeket 11 pontban foglalta össze. Az összes tagállamnak a 11 célhoz kell igazítania saját fejlesztési terveit, így a tervek szerint mind a 28 ország egy irányba fejlődik majd tovább. A 11 tematikus cél a következő:

 1. A kutatás, technológiai fejlesztés és innováció erősítése
 2. Az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés, a technológiák használatának és minőségének javítása
 3. A kis- és középvállalkozások, a mezőgazdasági (az EMVA keretében), a halászati és akvakultúra-ágazat versenyképességének javítása
 4. Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása minden ágazatban
 5. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és – kezelés előmozdítása;
 6. A környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása
 7. A fenntartható közlekedés előmozdítása és kapacitáshiányok megszüntetése a főbb hálózati infrastruktúrákban
 8. A foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése
 9. A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem
 10. Az oktatásba, a készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba történő beruházás
 11. Az intézményi kapacitás javítása és hatékony közigazgatás


A fenti célok megvalósításának támogatására, a Magyarország számára 2014-2020 között rendelkezésre álló uniós források felhasználásához elkészült és az Európai Bizottsággal történő hivatalos tárgyalásra benyújtásra került 7 operatív program.


2014. őszére az Európai Bizottsággal utolsó fázisba jutottak a tárgyalások az egyes operatív programok tartalmáról, amelyek kijelölik a fő támogatási területeken belül azokat a fejlesztési célokat és meghatározzák azok költségvetési kereteit is, amelyekhez közösségi támogatás nyújtható.

A legszélesebb vállalkozói és civil kört, illetve társadalmi réteget érintő fejlesztési kereteket az alábbi operatív programok fogják tartalmazni:


A strukturális és kohéziós alapokból származó források mellett természetesen Magyarország jelentős mértékben részesül a következő hét évben az agrárpolitikai, vidékfejlesztési célokra fordítható támogatásokból is. 2014 és 2020 között az EU közös agrárpolitikájának költségvetése 373 milliárd euró, ami 48 milliárd euróval kevesebb a 2007-2013-as keretnél, de a Magyarországra jutó 12,3 milliárd euró 1,9 milliárd euróval nagyobb, mint az előző hétéves uniós költségvetési ciklusban. Kiadványunkban bemutatjuk a 2014-20-as időszakban közösségi forrásból támogatható vidékfejlesztési célokat is.


A fenti fejlesztési forrásokról, a támogatási célokról és keretekről az érdeklődők bővebb információkhoz juthatnak a Wolters Kluwer Kft. (korábban: CompLex Kiadó Kft.) gondozásában októberben megjelenő ADÓ-kódex hasábjain.