Az új 2022. első negyedévében induló okleveles adószakértő képesítés (04116007) képzési feltételei

Tisztelt Érdeklődők!

 

Új képzéseink 2022. első negyedévében indulnak.

Az induló csoportokban 2021. december végétől lehet regisztrálni. Amennyiben azonnal szeretne értesülni az okleveles adószakértő képzéseink indulásáról, kérjük regisztráljon és mi e-mailben tájékoztatjuk.

 

Regisztráció »»

 

A programkövetelményben foglalt feltételek

 

A képzés megkezdésének feltételei:

 

1. A képzés megkezdéséhez szükséges minimális iskolai végzettség:

Felsőfokú iskolai végzettség, továbbá min. egy B2 (korábban középfokú) komplex (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsga.

2. Szakmai előképzettségre vonatkozó követelmény:

Adótanácsadó szakképesítés, illetve szakképesítés-ráépülés[1].

 

3. Szakmai gyakorlatra vonatkozó követelmény:

5 év adótanácsadási, vagy adóigazgatási, vagy felsőfokú adóoktatási területen végzett (igazolt) gyakorlat (amely vagy amelynek egy része akár az adótanácsadó képesítés megszerzését megelőző időszakban is teljesíthető).

 

A képzés minimális óraszáma: 270 óra, maximális óraszáma: 330 óra. Ennek konkrét értékét a hamarosan elkészülő képzési program fogja tartalmazni.

 

[1] Az adótanácsadó képzést 2004. január 1-jét követően megkezdők esetén fogadható el a végzettség.

 

A képzési modulok jellemzői:

Modul megnevezése

Óraszáma

Szakmai ismeretek mérése

 

min

max

mérési mód

időtartam

a mérést végzi

  • Nemzetközi és hazai jogi ismeretek

40

48

szóbeli

45 perc

(felkészülés 25 perc)

központi (PM)

  • Nemzetközi adózás és adótervezés

140

150

írásbeli

240 perc

képző

  • Forgalmi adózás és adótervezés

60

90

írásbeli

240 perc

képző

  • Adóellenőrzési ismeretek

30

42

szóbeli

45 perc

(felkészülés 25 perc)

központi (PM)

 

A szakmai ismeretek mérése akkor tekinthető sikeresnek, ha a képzésben résztvevő valamennyit legalább 60%-os szinten teljesíti.

Felmentés a képzés egyes részei alól:

A képzés egyes részei alól nem ad felmentést a programkövetelmény.

 

Okleveles adószakértő képesítő vizsga

 

A képesítő vizsgára való jelentkezés feltétele, hogy a vizsgára jelentkező rendelkezzen a szakmai képzés követelményeinek teljesítését igazoló, a képző intézmény által kiállított tanúsítvánnyal.

 

A képesítő vizsga részei:

Írásbeli vizsga

 

időtartama

  • Komplex nemzetközi adózási ismeretek

300 perc

 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó az írásbeli vizsgán megszerezhető összes pontszám legalább 60%-át elérte.

 

Projektfeladat

 

időtartama

  • Szakdolgozat védése (prezentációval)

30 perc

 

A projektfeladat csak akkor kezdhető meg, ha a vizsgázó az írásbeli vizsga követelményeit eredményesen teljesítette, továbbá a szakdolgozatot a konzulens és az opponens bírálta és elfogadta.

 

A képesítő vizsga alóli felmentés szabályai:

A képesítő vizsga egyes vizsgatevékenységei alól nincs felmentési lehetőség.

 

 

 

Válasszon helyszínt és jelentkezzen!

Válasszon helyszínt és jelentkezzen!